Informační gramotnost pro žáky - výzva zveřejněná 6. ledna 2014

přidáno: 5. 1. 2014 15:04, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 5. 1. 2014 15:15 ]
Od ledna 2014 najdete na našich stránkách výzvu „Informační gramotnost pro žáky“, která byla sepsána skupinou učitelů a příznivců našeho sdružení. Výzva shrnuje základní teze k prosazení vybraných opatření vedoucích k modernizaci českého školství v oblasti práce žáků i učitelů s digitálními technologiemi. Výzva je určena široké veřejnosti. Pod výzvu se můžete podepsat skrze online formulář a na speciální stránce můžete vidět přehled všech signatářů a jejich komentářů k textu výzvy.

Text výzvy - níže je zkopírován, originální verzi najdete na http://goo.gl/pefazn
Formulář k podpisu nebo vyjádření k výzvě najdete na http://goo.gl/rfoQTu 
Seznam signatářů výzvy najdete na http://goo.gl/aEj0Lo

Informace k výzvě, upřesnění, můžete směřovat na hlavního iniciátora výzvy pana Bořivoje Brdičku (borivoj.brdicka (et) jsi.cz), případně na email sdružení jsi (et) jsi.cz. Zcela volnou diskusi k tématu je možné vést pomocí vzkazů ve formuláři k podpisu výzvy nebo v diskusním vláknu na portálu RVP.CZ - http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=167&t=22417

Text výzvy a seznam prvních signatářů, kteří jsou i členové Jednoty školských informatiků

Informační gramotnost pro žáky

Memorandum za prosazení opatření vedoucích k modernizaci českého školství.

Obracíme se na vás jménem skupiny odborníků zabývajících se výukou informatiky a využitím výukových technologií na našich školách, protože jsme přesvědčeni, že by měla být veřejnost informována o problémech s touto problematikou souvisejících i o rizicích s jejich neřešením spojených.

Současný stav výchovy našich žáků směrem k informační gramotnosti negativně poznamenalo hned několik politováníhodných nedopatření z let minulých. Je to v první řadě vliv na počátku v roce 2000 jistě dobře míněného programu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), který sice vybavil většinu škol určitým množstvím technologií, ale fakticky skončil roku 2006 s pachutí korupčního jednání. Od té doby se bohužel nikdo neodvažuje ke koncepci školské informační politiky na úrovni řízení státu vrátit, takže dnes již je naprosto zřejmé, že v této oblasti hrozí selhání.

Druhý vážný problém vyvolala teoreticky též naprosto správná snaha o reformu výukových postupů v duchu moderních, mezinárodními výzkumy ověřených trendů, která pod názvem Rámcový vzdělávací program (RVP) probíhala od roku 2004 až do nástupu ministra Dobeše do funkce v roce 2011, kdy začala být důvěra ve správnost této koncepce zpochybňována. RVP se již v době svého vzniku minimálně na úrovni základních škol vyznačoval zřetelným podceněním úlohy informačních technologií. Vůbec se nepokusil využít potenciálu, který technologie mohou v procesu transformace vzdělávání přinášet. V oblasti ICT bohužel nastavil ne zcela optimální orientaci výukových cílů převážně jen na ovládání často používaných počítačových programů (snad s výjimkou průřezové mediální výchovy). Naše opakované snahy o úpravu RVP se dodnes nepodařilo prosadit. Poslední (i v tomto případě dobře míněná) změna zavádějící od září 2013 druhý povinný jazyk do výuky ZŠ s využitím disponibilních hodin byla navíc v mnoha školách realizována právě na úkor výuky na informatiku orientovaných předmětů.

Vývoj světa vykazuje zjevné tendence naznačující, že všichni naši žáci, bez ohledu na zaměření, budou k životu informační gramotnost nutně potřebovat. Nezbytná je schopnost kriticky zhodnotit význam informací, umět je zpracovat, sdílet s ostatními účastníky sítě a orientovat se v rizicích jejich využití. Schopnost hodnotit, zpracovávat, tvořit – to všechno jsou kompetence související s tzv. funkční gramotností, kterou je třeba vnímat jako vrcholný cíl výuky. Obsahem školní informatiky proto nesmí být jen ovládání technologií a informačních systémů, ale také jejich pochopení a rozvíjení, což se neobejde bez základů algoritmizace a programování. Porozumění informacím zahrnuje též vnímání všudypřítomné nejistoty, posouzení důvěryhodnosti a schopnost budovat osobní vzdělávací prostředí. Informatika (ICT) není jediným předmětem, který by se měl ve zvýšené míře výchovou k informační gramotnosti zabývat.

Technologie se již používají úplně všude, jen ve školách k tomu zatím většinou nejsou podmínky. Nejen, že mohou být přínosem pro výuku, ale jsou zásadní podmínkou budování potřebných kompetencí. Bylo by smutné, kdyby se příprava na život​ v ⁠technologiemi přesyceném světě musela odehrávat převážně pouze v mimoškolním prostředí. Většina vyspělých, ale stále více i vysloveně rozvojových zemí věnuje využití vzdělávacích technologií ve školách velkou pozornost. Totéž se dá říci i o firmách a korporacích vývojem a aplikací technologií se zabývajících. Proto jsme přesvědčení, že bychom se měli ke koncepčnímu řešení této problematiky urychleně vrátit a zabývat se jím. Jako základní navrhujeme realizovat tato opatření:
 1. Revidovat RVP s cílem akcentovat problematiku informační gramotnosti a zajistit její provázanost napříč všemi vyučovanými tematickými celky.
 2. Nastavit výukové standardy informatiky (ICT) i dalších předmětů tak, aby byly s inovovaným RVP v souladu.
 3. Zajistit zařazení příslušné tematiky do přípravy učitelů i do připravovaného kariérního řádu.
 4. V rámci systémového řízení školství vytvořit prostor tak, aby problematiku informační gramotnosti měl někdo na starosti a byl za ni zodpovědný.
Dne 6. ledna 2014

Seznam prvních signatářů
 • Bořivoj Brdička, VŠ učitel, Spomocník, člen JŠI
 • Ondřej Neumajer, VŠ učitel, konzultant vzdělávání
 • Petr Naske, učitel ICT, předseda Jednoty školských informatiků
 • David Hawiger, učitel, člen JŠI, člen ICT panelu
 • Daniel Janata, místopředseda JŠI
 • PhDr. Alena Mašláňová, učitelka SŠ, ICT koordinátorka, členka výboru JŠI
 • Martin Lána, učitel, člen JŠI
 • Ing. Pavel Roubal, učitel ICT, autor učebnic ICT, člen JŠI
 • Janek Wagner, člen výboru JŠI, lektor, publicista a konzultant


Comments