Hledá se "teacher adviser" pro soutěž Evropské komise

přidáno: 1. 4. 2010 13:37, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 1. 4. 2010 13:54 ]

Upozorňujeme na soutěž iniciovanou Evropskou komisí „European Intelligent Energy Education Competition“.Tato soutěž se nyní připravuje a bude probíhat ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012.

 

Cílem soutěže je zvýšit povědomí o efektivním využívání energie, obnovitelných zdrojích energie a udržitelném rozvoji. Soutěž umožní školám zviditelnit jejich existující aktivity v oblasti úspory energie, srovnat aktivity českých škol se školami v Evropě a seznámit se s novými možnostmi úspory energie.  

 

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:

1.       Úsporná energetické opatření – teamy studentů ZŠ nebo SŠ budou na svých školách nebo ve svých regionech hledat příklady dobré praxe v oblasti úsporných energetických opatření

2.       Inovativní přístupy ve výuce o energii – tzv. „inteligent energy education“

Pro koordinaci a propagaci této soutěže hledá Dům zahraničních služeb MŠMT (DZS) jednoho učitele (Teacher Adviser), jehož úkolem by bylo ve spolupráci s DZS informovat o soutěži a snažit se do soutěže zapojit školy z ČR. Hledáme aktivního učitele, kterému je blízká tato tematická oblast a který by měl chuť spolu s DZS pomáhat v koordinování soutěže. Za práci by byl učitel odměněn menším honorářem.


Výzva je také zveřejněna v aktualitách na našich webových stránkách www.dzs.cz a www.naep.cz .

Ċ
Petr Naske,
1. 4. 2010 13:54
Comments