Hádek a Heřmánek pomohou učitelům s dějepisem či mediální výchovou

přidáno: 21. 5. 2016 2:21, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 21. 5. 2016 2:24 ]
Česká televize pokračuje v rozvoji vzdělávacích aktivit. Po vytvoření databáze krátkých naučných videí pro mladší děti v rámci projektu Duhový institut věd připravila ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a obecně prospěšnou společností EDUin, věnující se problematice vzdělávání, metodiky a pracovní listy určené učitelům žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol. První dvě sady vzdělávacích materiálů vznikly ke dvoudílnému Zločinu v Polné a k Hlasu pro římského krále.

„Oceňujeme snahu České televize jít cestou vzdělávání, a to nejen prostřednictvím samotných pořadů, ale i přímými kroky, tím, že učitelům základních a středních škol nově nabízí metodiky vázané na jednotlivé pořady, které jsou využitelné přímo v hodinách,“ říká Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin, a dodává: „V současnosti je takzvané otevřené vzdělávání trendem, který je vnímán jako jedna z cest k vyrovnávání sociálních nerovností.“

Prvními dvěma sadami metodických listů pro učitele společenskovědních předmětů byly opatřeny dva snímky České televize, Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného a Hlas pro římského krále scenáristy a režiséra Václava Křístka. K vybraným ukázkám z filmů byly vytvořeny pracovní listy, které pomohou učitelům na konkrétních příkladech vysvětlit svým žákům nejen historické situace a kontexty, ale také rozdíly mezi filmovou fikcí a exaktním historickým zpracováním.

Metodika k dvoudílnému Zločinu v Polné například rozpracovává témata xenofobie a společenských stereotypů a je rozdělena na tři části – první se věnuje dobovému českému nacionalismu, druhá postoji významných českých osobností k soudnímu projednávání Hilsnerova případu, třetí pak antisemitismu. „Zločin v Polné je výborným příkladem filmu, který se sice věnuje historické události, ale otevírá zcela současné otázky a dilemata,“ říká Jaroslav Pinkas, metodik Ústavu pro studium totalitních režimů a spoluautor vzdělávacích materiálů k filmu Zločin v Polné, a dodává: „Chceme využít i toho, že Česká televize je institucí s dostatečným kreditem a schopností oslovit veřejnost, aby bylo možné jejím prostřednictvím nabízet nové pohledy na události českých dějin. Na této práci se bude Ústav pro studium totalitních režimů i nadále s potěšením podílet.“ 

Metodiky, pracovní listy i ukázky z filmů jsou k dispozici na stránkách pořadů:
Comments