e-Skills for Jobs 2014

přidáno: 8. 5. 2014 13:21, autor: Petr Naske
Jednota školských informatiků je partnerem kampaně e-Skills for Jobs 2014.

Kampaň e-Skills for Jobs 2014 iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl je v České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce.


Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.

V České republice probíhá pod hlavičkou této kampaně tyto akce:

Test IT Fitness
Národní konference e-Skills (listopad 2014)
Propagační akce na školách zaměřené na zvyšování IT dovedností mladých lidí a na motivování mladých lidí pro práci v IT oborech
Akce partnerů kampaně

Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz.

Věříme, že všechny akce konané v rámci kampaně, ukážou mladým lidem důležitost IT dovedností pro jejich kvalitní profesní život a motivují je pro profesní uplatnění v této oblasti.


Comments