Dohoda o podpoře pedagogů ..., uzavřená mezi JŠI a GEGČR

přidáno: 17. 2. 2014 13:11, autor: Daniel Janata

DOHODA O PODPOŘE PEDAGOGŮ V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ SE SYSTÉMEM ANDROID VE VÝUCE


Rozvoj mobilních technologií, jejich dostupnost, míra rozšíření na úroveň osobního digitálního prostředku a dostupnost vhodných aplikací nás vede ke spolupráci na posilování pedagogických dovedností v začleňování těchto technologií do vzdělávání žáků a studentů.

Jednota školských informatiků (www.jsi.cz)

(profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství, vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet)

a

Google EDU Group ČR (www.gegcr.cz)
(otevřené společenství pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání,
které pomáhá učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu,
pořádá vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporuje sdílení zkušeností a spolupráci)


se dohodli na následujícím:


Chceme podpořit:

- pedagogy v objevování potenciálu, který mají mobilní zařízení se systémem Android v oblasti vzdělávání

- školy v inovaci vzdělávacího prostředí se začleněním mobilních technologií do výuky

- pedagogy ve využívání online služeb vyvíjených společností Google


Chceme vytvořit:

- komunitní platformu pro učitele za účelem výměny zkušeností, vzájemné podpory a šíření “dobré praxe” ve využívání mobilních zařízení ve školách

- soubor metodických postupů a námětů usnadňujících učitelům a školám začlenění mobilních zařízení žáků do běžné výuky


Jednota školských informatiků a Google EDU Group ČR vytvoří společnými silami síť pedagogů - lektorů, kteří jsou schopni poskytovat školám konzultace, kurzy, mentorskou a supervizní podporu. Lektoři se budou specializovat na mobilní zařízení Android a aplikace Google a stanou se součástí nabídky výše uvedených služeb školskému prostředí.


V Praze dne 17.2.2014


za Jednotu školských informatiků Petr Naske (předseda JŠI)


za Google EDU Group ČR Lenka Urbanová


Comments