Distribuované systémy - přednáška pro žáky i učitele - 20/12

přidáno: 3. 12. 2010 1:57, autor: Petr Naske
novinka projektu ROBOTOMIE

Dovolujeme si Vás a Vaše studenty pozvat na přednášku Mgr. Martina Kruliše (Matematicko-fyzikální fakulta UK) konanou 20. 12. s názvem "Distribuované systémy“. Přednáška je určena učitelům informatiky na SŠ a jejich nadaným studentům a koná se v rámci pravidelných Exaktních pondělků na MFF UK.

Přednáška se bude zabývat problematikou distribuovaných systémů. Pod těmito slovy rozumíme zejména aplikace, které běží na větším množství počítačů roztroušených třeba i po celém světě. Nejedná se jen o spořiče obrazovky, hledající signály mimozemšťanů, ale i vyhledávače sociální sítě, bankovní systémy nebo online hry.

Při výkladu se zaměříme především na komunikační problémy, které vzniknou, když nejsme schopni zajistit spolehlivost přenosových kanálů, existenci centrálního koordinačního prvku nebo globálních hodin. Ukážeme si například algoritmy vzájemného vyloučení, algoritmy zajišťující doručování zpráv ve správném pořadí nebo také distribuované algoritmy volby koordinátora.

Přednáška se koná na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, místnost S5, čas 18:00 - 20:00 (cca).
Comments