Co je a co není moderní matematika? - přednáška 7. únor - Praha

přidáno: 22. 1. 2011 2:54, autor: Petr Naske   [ Aktualizováno 24. 1. 2011 8:02 uživatelem Janek Wagner ]
Převzato z mailing-listu pro projekt www.robotomie.cz:

Dovolujeme si Vás a Vaše studenty pozvat na přednášku Prof. RNDr. Jaroslava Nešetrila, DrSc., dr. h. c. mult. konanou 7.2. 2011. s názvem "Co je a co není moderní matematika?". Přednáška je určena učitelům matematiky a informatiky na SŠ a jejich nadaným studentům a koná se v rámci pravidelných Exaktních pondělků na MFF UK.

Profesor Nešetřil je významným představitelem dnešní kombinatoriky. Zabývá se teorií grafů, homomorfismy a výpočetní složitostí. Po studiích v Praze a Kanadě působí převážně na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Vydal pres 300 publikací, vedl několik desítek až stovek studentů. Získal řadu významných ocenění, z nichž můžeme náhodně vybrat čestný doktorát University of Alaska ve Fairbanks, čestný doktorát na University of Bordeaux 1, nebo Medaili za zásluhy III. stupně. Kromě toho je autorem řady publikací včetně knihy „Kapitoly z diskrétní matematiky“, kterou napsal s prof. Matouškem, a která byla přeložena do řady jazyků včetně Japonštiny.

Přednáška se koná na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, místnost S5, čas 18:00 - 20:00 (cca).

Petr Jakubíček
www.robotomie.cz
Comments