Charta proti kyberšikaně

přidáno: 19. 12. 2010 3:37, autor: Petr Naske
článek převzat ze stránky www.lupacovka.cz

Dne 10. 12. 2010 se završila první etapa mezinárodního projektu Cyberbullying - Conflict of modern school organizovaného v rámci sítě středoevropských škol ACES (http://www.aces.or.at/). Organizátoři Základní škola, Praha 3, Lupáčova a Elena Farago, Bukurešť podepsaly pod záštitou České komise pro UNESCO dětskou chartu proti kyberšikaně, která vznikla na základě požadavků žáků, průzkumů v jednotlivých školách a ve které žáci sami vyjádřili své názory na tuto oblast. Charta je doplněna piktogramy a bude zpřístupněna všem školám, které patří do sítě ASP UNESCO a následně pak předána všem školám UNESCO jako návrh žáků dvou evropských škol všem svým vrstevníkům po celém světě. Slavnostní podpis této smlouvy proběhl v Černinském paláci za účasti čelných představitelů České komise pro UNESCO, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra a Ministerstva školství.
V rámci projektu žáci sledovali nejen výskyt kyberšikany ve svých školách, mezi svými vrstevníky, ale uskutečnili vzájemné videokonference, vyměnili si poznatky o sobě, o životě jednotlivých zemí, bloggovali. Vznikly kalendáře, videa a další prezentace. 
Na obou školách dále proběhl podpis charty vlastními žáky. Na ZŠ Lupáčova se k chartě přihlásili prakticky všichni žáci od V. do IX. ročníku. 
Projektový web najdete na http://aces.lupacovka.cz.

Samotný text charty je přílohou tohoto článku.
Ċ
Petr Naske,
19. 12. 2010 3:41
Comments