Celostátní soutěž v programování a užití aplikačního software

přidáno: 21. 1. 2011 14:40, autor: Petr Naske
Již v únoru a březnu proběhnou školní, obvodní a okresní kola tradiční české celostátní soutěže z programování (letos 25. ročník), která je organizována pod záštitou NIDM a MŠMT. Informační letáky a propagaci soutěže najdete v příloze tohoto článku. Propozice soutěže samotné najdete na http://www.stv.cz/soutez/psp1011.pdf

Pro letošní ročník se chystá novinka - speciální kategorie "Užití aplikačního software". V kategorii budou úlohy na tvorbu webových stránek - zde se bude hodnotit funkčnost webu, nikoliv grafická stránka. Druhá podkategorie bude obsahovat úkoly na použití aplikačního softwaru (textový editor, tabulkový procesor či prezentační program). Žák bude moci použít k řešení úloh jakýkoliv z programů, u kterého prokáže, že vlastní platnou licenci nebo že se jedná o volně šiřitelný software. Organizátoři soutěže na celostátní úrovni i na úrovni krajů hledají partnery a sponzory soutěže pro zajištění hladkého průběhu nové kategorie, případně sponzory odměn pro žáky a studenty. Celostátní kolo soutěže se bude v červnu 2011 konat v Jánských lázních.

Jednota školských informatiků má zájem o sběr informací ze škol, nakolik je pro učitele informatiky soutěž atraktivní a jak by si představovali stávající soutěžní kategorii (používané programovací jazyky) a případně, jestli mají zájem o novou soutěžní kategorii. Zájemce o zaslání svých názorů mohou rovnou kontaktovat organizátory soutěže (kontakty v přílohách) nebo mohou využít stručný dotazník, který za JSI předáme pracovníkům v NIDM a garantům krajských kol a celostátního kola, Stanici techniků STV Vyšehrad Praha.

Ċ
Petr Naske,
22. 1. 2011 0:50
Ċ
Petr Naske,
22. 1. 2011 0:50
Ċ
Petr Naske,
22. 1. 2011 0:50
Comments