Bobřík učí informatiku a zve vás společně s Jednotou JSI ke kampani Hour of CODE

přidáno: 16. 11. 2015 5:09, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 7. 12. 2015 0:20 ]
iBobr
Letošní ročník soutěže Bobřík informatiky již skončil, alespoň jeho první část. Výsledky a ukázky úloh najdete na webu www.ibobr.cz Pro kategorie žáků SŠ proběhnou ještě krajská kola v únoru 2016. Soutěž jako celek je určena pro žáky a studenty ZŠ a SŠ od třetí třídy po maturitní ročníky, jednotlivé kategorie jsou rozděleny podle věkových skupin a žáci konkrétní věkové kategorie v jeden listopadový den zasedli k počítačům a řešili úlohy inspirované světem informatiky a řešili problémové úlohy. Organizace testu je obdobná jako v soutěži Matematický klokan, akorát testy probíhají interaktivně online a žáci navíc po skončení testu mohou prozkoumat správné výsledky a přečíst si vazbu konkrétní úlohy na informatická témata jako je třídění údajů, hledání efektivních řešení konkrétních problémů, datová reprezentace údajů reálného světa a podobně.

V návaznosti na letošní ročník soutěže proběhla také 3 setkání s učiteli všech stupňů škol a aprobací, dvě setkání proběhla v Českých Budějovicích, kde na Jihočeské univerzitě sídlí organizační tým soutěže. Další setkání proběhlo ke konci listopadu v Praze. Na setkání učitelů byly diskutovány zkušenosti škol s organizací i obsahem soutěže, také byly prezentovány konkrétní úlohy a jejich informatický základ. V prezentacích lektorů, které jsou níže přiloženy, byly zmíněny teoretické základy trendů ve výuce informatiky, zejména konceptu informatické myšlení. Školy byly vyzvány ke sdílení zkušeností s výukou informatiky, podnětům k inovacím v organizaci soutěže a také ke spolupráci na tvorbě konkrétních úloh či jejich recenze pro další ročník soutěže. Setkání učitelů i propagaci letošního ročníku soutěže finančně podpořila Nadace RSJ.

Prohlédnout si můžete
Seminář připravili organizátoři Bobříka informatiky (www.ibobr.cz) ve spolupráci s Nadací RSJ (http://nadacersj.cz/) a Jednotou školských informatiků. (www.jsi.cz).

Report z akce publikujeme na začátku týdne, kdy začíná celosvětová kampaň HOUR of CODE, pozvánka z dílny bobříka je na stránce http://www.ibobr.cz/

Ċ
Petr Naske,
7. 12. 2015 0:20
Ċ
Petr Naske,
7. 12. 2015 0:20
Comments