Blanka Kozáková: Burza nápadů pro učitele - jak podporovat aktivitu žáků ve škole v oblasti ICT

přidáno: 8. 5. 2013 22:30, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 8. 5. 2013 22:48 ]
Dne 25. dubna 2013 proběhla na Mendelově střední škole, pracovišti Šenov u Nového Jičína metodická akce určená zájemcům o využití ICT ve výuce. Realizace této akce byla podpořena Jednotou školských informatiků a také proto jsme se v úvodu seznámili s činností této organizace. S účastníky jsme si prošli jednotlivé části portálu JSI vč. sekce věnované ICT soutěžím.

Právě ICT soutěže pro žáky byly jedním z témat, kterému jsme se věnovali podrobněji. Zejména nám šlo o zmapování aktuální nabídky soutěží pro žáky základních a středních škol, které by sloužili mj. jako motivační prvek ve výuce informatiky. Zároveň jsme hledali takové aktivity, které by zábavnou formou posílily dovednosti žáků při práci s digitálními technologiemi. V této souvislosti jsme si prošli i weby soutěží, abychom ověřili aktuálnost informací. Zde je naše stručné shrnutí:

Programování, algoritmizace

Baltík, Baltie

http://baltie.net/(S(2wgroymzqxncwltgx0m4jn4e))/Default.aspx?contestid=-1

ZŠ, SŠ

národní

průběžná soutěž, soutěže vázané na konkrétní data či události (např. vánoce)

Bobřík informatiky

http://www.ibobr.cz/

ZŠ, SŠ

národní

registrace v září, finále listopad

IT Junior 2013

http://www.teleinformatika.eu/soutez-it-junior.php

národní

krajské kolo v únoru, národní kolo v březnu

Orlovská soutěž v informatice

http://www.nosch.cz/mimoskolni-cinnost/orlovska-soutez-v-informatice/

národní

duben

MaGNetIT

http://www.gym-orlova.cz/index.php?site=magnetit.htm

regionální (MSK)

školní kolo – říjen, finále - prosinec

Internet

Junior Internet

http://www.juniorinternet.cz/o-projektu

ZŠ, SŠ

národní

vyhodnocení v březnu

seznam.cz – najdu tam co neznám

http://najdi.seznam.cz/o-soutezi

národní

vícekolová soutěž pro třídní kolektivy, začíná v březnu

Orlovská soutěž v informatice

http://www.nosch.cz/mimoskolni-cinnost/orlovska-soutez-v-informatice/

národní

duben

 Aplikace, práce s informacemi

OfficeArena

www.officearena.cz

ZŠ, SŠ

národní

od února školní kola, duben krajská, květen národní finále

Prezentiáda

www.prezentiada.cz

národní

březen – přihlášky školních týmů, duben – krajská kola a finále

Pod modrou oblohou

http://www.podmodrouoblohou.cz/

národní

únor – odevzdání prací žáků

Bajtík

http://www.zsbnopava.cz/viewpage.php?page_id=22

regionální (MSK)

květen – finále

Orlovská soutěž v informatice

http://www.nosch.cz/mimoskolni-cinnost/orlovska-soutez-v-informatice/

národní

duben

Soutěž nejen v informatice

http://www.nosch.cz/mimoskolni-cinnost/soutez-nejen-v-informatice/

regionální (MSK)

prosinec

Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC

http://www.zs-delnicka.cz/uvod/zav-2013/

regionální (MSK a sousední kraje)

duben

Motivace je nezbytná také pro učitele a proto jsme si s účastníky vyměnili zkušenosti s účastí v těchto soutěžích a soutěžních přehlídkách v Moravskoslezském kraji. Zejména učitelé základních škol uváděli informace o národní soutěži DOMINO, kterou pořádá NIDV.

Z regionálních soutěží jsme si připomněli poslední ročníky soutěže ORIGIN, která podporuje autorskou tvorbu učitelů. Tato soutěž se v letošním roce posouvá směrem k autorské fotografii. Soutěž letos proběhne v červnu.

Další je soutěžní přehlídka TOPík, na které učitelé prezentují své projekty využívání ICT ve výuce, finále je plánováno na listopad. O regionálních soutěžích průběžně informujeme na http://www.kvic.cz a následně v sekci http://www.kvic.cz/aktuality/13/1/O_nas/Stalo_se. Obě regionální soutěže již několik let finančně podporuje Moravskoslezský kraj a významné firmy z oblasti ICT.

Zprávu vypracovala Blanka Kozáková, blanka.kozakova (et) kvic.cz

Comments