Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

přidáno: 17. 10. 2016 4:24, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 17. 10. 2016 4:24 ]
Vláda dnes schválila aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jde o klíčový materiál pro postup České republiky v digitalizaci a rozvoji digitální ekonomiky. Akční plán je zároveň prvním materiálem, který vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR a po detailní diskusi s ministerstvy, hospodářskými a sociálními partnery a ICT byznysem.

Cílem Akčního plánu je shrnout na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě na podporu rozvoje digitálního trhu připravují. Plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje. „Rozvoj digitálních technologií nemůžeme opomíjet. Patří do našeho každodenního života. Dnes schválený materiál představuje jízdní řád pro následující měsíce, na základě kterého chceme posilovat konkurenceschopnost ČR a držet krok s ostatními členskými státy EU,“ řekl dnes předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Akční plán pro rozvoj digitálního trhu shrnuje na jedno místo opatření, která z pozice digitálního koordinátora chystám. Tato opatření směřují do pěti prioritních oblastí – e-skills, e-governmentu, e-commerce, e-bezpečnosti a e-výzev. Zároveň chceme posílit oblast legislativy, protože digitální ekonomika je dynamické odvětví a nemůžeme si dovolit brzdit jeho rozvoj zastaralým právním rámcem,“ uvedl koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza.

V každé prioritě jsou rozpracována opatření, na která se bude digitální koordinátor ve spolupráci s resorty soustředit. Z těch nejbližších se jedná o úpravy legislativního procesu tak, aby lépe reflektoval digitální agendu, nebo o přípravu právní analýzy ke službám tzv. sdílené ekonomiky. Celé znění akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu najdete na webových stránkách digiczech.eu.

Akční plán byl v přípravné fázi intenzivně konzultován s ministerstvy a hospodářskými a sociálními partnery. Byl projednán na tripartitě a na Výboru pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Comments