CERMAT hledá autory, revizory i ratery (i další pozice)

Převzato ze stránek CERMAT

Popis pozice koordinátora informatiky a analytika, kteří jsou stále také poptáváni.


CHCETE SE SPOLUPODÍLET NA PŘÍPRAVĚ NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY?

CERMAT dlouhodobě rozšiřuje týmy externích spolupracovníků pro jednotlivé zkušební předměty, v současné době otevírá další kurzy pro jednotlivé funkce. Hledáme zkušené pedagogické pracovníky s chutí učit se novému a podílet se na přípravě nové maturitní zkoušky ve svém oboru.

Učitelé se mohou zapojit jako:

 • autoři a revizoři testových úloh,
 • autoři a revizoři zadání písemných prací pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky,
 • autoři a revizoři pracovních listů pro ústní zkoušku z cizích jazyků a českého jazyka, 
  rateři
   – posuzovatelé otevřených úloh jednotlivých didaktických testů (práce raterů spočívá v elektronickém posuzování žákovských řešení jednotlivých otevřených úloh, práce je vykonávána v termínech konání maturitní generálky, maturitní zkoušky, případně dalších evaluačních projektů).

  Poznámka: školení pro ratery pro matematiku již bylo uzavřeno (pro MA se již nehlaste).

Zájemci nejprve absolvují odbornou přípravu, která je tvořena ze tří částí: e-learning, prezenční školení (není realizováno pro ratery – vyjma matematiky) a závěrečnou praktickou zkoušku (tvorba či revize daných typů úloh/elektronické posuzování žákovských odpovědí otevřených úloh). Úspěšní absolventi odborné přípravy získají Osvědčení pro výkon dané funkce a bude s nimi navázána externí spolupráce.

Zájemci pište na adresu matra@cermat.cz a uveďte:

 • své jméno a příjmení,
 • kontaktní e-mail,
 • školu (pokud nejste toho času zaměstnáni ve škole, uveďte předchozí praxi),
 • funkce s předmětem, o kterou máte zájem,
 • stručný profesní životopis.