5. ročník soutěže Bobřík informatiky

přidáno: 30. 9. 2012 13:51, autor: Petr Naske
logo

V týdnu od 12. do 16. listopadu proběhne národní kolo soutěže v informatice pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky.

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o informační a komunikační technologie. Je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět počítačů, složitostí úloh je podobná Matematickému klokanovi. Soutěž probíhá na školách, v počítačových učebnách. Soutěžící ve webovém online testu odpovídá na 15 otázek z oblastí digitální gramotnost, algoritmizace, porozumění informacím a řešení problémů. Odpovídá výběrem odpovědi z několika možností nebo taháním předmětů pomocí myši. Ihned po skončení testu se žák dozví, kolik bodů získal a zda se stal úspěšným řešitelem.

Po skončení národního kola jsou na webu zveřejněny správné odpovědi se zdůvodněním a komentáři, soutěžící si mohou zkontrolovat, u které otázky udělali chybu a proč. Testové otázky z minulých let jsou stále k dispozici v archivu testů, kde je učitelé i žáci mohou využít při výuce či k přípravě na národní kolo.

Soutěž je určena žákům od 4. třídy základní školy po maturitu a je rozdělena do pěti věkových kategorií. Letos poprvé otevíráme kategorii pro žáky 1. stupně ZŠ. Vloni se soutěže zúčastnilo přes 19 000 žáků, v celé Evropě ve 20 státech přes 250 000 soutěžících.

Na škole soutěž organizuje školní koordinátor, dobrovolník z řad pedagogických pracovníků. Jeho starostí je především zajistit počítačové učebny na dobu testování, nábor soutěžících a komunikace s realizačním týmem. Další informace o soutěži, jejích pravidlech a organizaci najdete na webu soutěže http://www.ibobr.cz, kde je také možné školu do tohoto ročníku registrovat.

Soutěž organizuje katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity pod patronací Jednoty školských informatiků a je podporována MŠMT. Věříme, že soutěž přispěje k popularizaci informatiky na školách a poskytne žákům poučení a radost ze hry. Těšíme se na vaši účast.

sepsal odborný garant soutěže, Jiří Vaníček

Otázka z loňské soutěže pro kategorii Benjamin (6. – 7. ročník ZŠ, prima – sekunda)
uloha

Comments