4. ročník soutěže Bobřík informatiky

přidáno: 22. 10. 2011 1:39, autor: Petr Naske

Autor: Jiří Vaníček - garant soutěže 

Stránka soutěže - www.ibobr.cz

Druhý týden v listopadu proběhne národní kolo soutěže v informatice pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky. Nyní je vhodná doba registrovat školu pro účast v tomto ročníku, dovolíme si proto soutěž stručně představit a pozvat školy k účasti.

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o informační a komunikační technologie. Je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět počítačů, charakterem je příbuzná Matematickému klokanovi. Soutěž probíhá na školách, v počítačových učebnách. Soutěžící v elektronickém online testu odpovídá na 15 otázek nejčastěji výběrem odpovědi z několika možností. Ihned po skončení svého testu se žák dozví, kolik bodů získal a zda se stal úspěšným řešitelem. Po skončení národního kola jsou zveřejněny správné odpovědi se zdůvodněním a komentáři, které učitel může využít při své výuce. Každý žák si také může zpětně zkontrolovat, u které otázky udělal chybu.

Bobřík informatiky patří do rodiny soutěží, organizovaných v řadě evropských zemí; úlohy do soutěže vznikají z mezinárodní spolupráce. Tematicky je lze rozdělit do čtyř oblastí: porozumění informacím a jejich reprezentacím, digitální gramotnost, algoritmizace, řešení problémů (např. logických). Úlohy je možno si prohlédnout v archivu soutěže, kde jsou k dispozici testy z minulých let. Archivní testy jsou funkční a učitel je může využít k výuce i k přípravě svých žáků na národní kolo.

Soutěž je určena žákům od 5. třídy základní školy po maturitu a je rozdělena do čtyř věkových kategorií; dvou pro základní a dvou středoškolských. Vloni se soutěže zúčastnilo přes 14800 žáků. Soutěž na škole organizuje školní koordinátor, dobrovolník z řad pedagogických pracovníků. Jeho starostí je především zajistit počítačové učebny na dobu testování a nábor soutěžících.

Další informace o soutěži, jejích pravidlech a organizaci najdete na webu soutěže http://www.ibobr.cz, kde je také možné registrovat školu do tohoto ročníku. Soutěž organizuje katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity pod patronací Jednoty školských informatiků a je podporována MŠMT a společnostmi Web4U, Microsoft a CZ.NIC

Věříme, že soutěž přispěje k popularizaci informatiky na školách, a těšíme se na vaši účast.

Comments