JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Jak na registraci do Oracle Academy

přidáno: 17. 4. 2019 23:01, autor: Janek Wagner

Oracle sestavil návod na registraci do Oracle Academy v češtině, což by mohlo pomoci s prvním krokem k registraci do kurzu Oracle Academy z oblasti Databazí, Programovaní a Umělé inteligence.

Získejte až 100 000 Kč pro svou školu na příští školní rok z nového grantového programu Nadace O2. Přihlaste se do 13. 5. 2019!

přidáno: 15. 4. 2019 5:00, autor: Janek Wagner

Věděli jste, že až 40 % dětí se už někdy v živote setkalo s kyberšikanou? Víte, že podle některých odhadů bude drtivá práce budoucnosti spojena s využíváním digitálních technologií? Zapojte se do programu O2 Chytrá škola a rozvíjejte společně s námi digitální gramotnost v ČR.

Součástí programu O2 Chytrá škola je nový a stále se rozvíjející vzdělávací portál www.o2chytraskola.cz. Portál je určený učitelům i rodičům a primárně se zaměřuje na online bezpečí a mediální gramotnost. Web je vytvářen ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a věříme, že na něm především učitelé najdou mnoho zajímavých materiálů, které jim pomohou se lépe zorientovat v nástrahách a příležitostech digitálního světa, a informace z této oblasti budou předávat dále dětem.

Nedílnou součástí O2 Chytrá škola je i vyhlášení nového grantového programu pro základní školy, díky kterému mohou školy žádat o finanční podporu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, rodičů a žáků.

Více o grantu naleznete na stránkách www.o2chytraskola.cz/grantovy-program.

Hledáme superhrdiny! (klíčová slova = kolegiální podpora učitelů, podpora budoucích učitelů, šíření příkladů dobré praxe)

přidáno: 26. 3. 2019 0:04, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 26. 3. 2019 0:06 ]

Převzato 26/3 z webu https://digikoalice.cz/hledame/

http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-rozvoje-a-1

V současné době se hledají šikovní lidé pro placenou spolupráci, kteří mohou pomoci s šířením inspirací pro digitální vzdělávání po celé ČR.

Aktuální hlavní současnou výzvou je výběrové řízení na členy krajských metodických kabinetů v systémovém projektu OP VVV SYPO, který realizuje NIDV. Členové kabinetů v týmu do 10 lidí budou spolu vymýšlet konkrétní kroky podpory učitelů v regionu od MŠ po SŠ napříč předměty – informatika, český jazyk a literatura a matematika. Zacíleno bude také na rozvoj digitálních dovedností napříč praxí školy. Projekt pro MŠMT ověřuje funkčnost krajské úrovně podpory učitelské profese a bude síťovat existující aktivity v daných regionech. Máte-li zájem, neváhejte kontaktovat metodika pro Váš kraj (viz inzerát) a své kapacity mu nabídněte. Konec výběrového řízení je 31. března, po nenaplnění kapacit bude výzva snad průběžná.

S krajskými metodickými kabinety úzce souvisí průběžná výzva kampaně Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech, kterou realizuje NÚV v rámci systémového projektu PPUČ. V rámci kampaně jsou vítáni pro placenou spolupráci aktivní učitelé a inovátoři, kteří rádi pracují s otevřenými vzdělávacími zdroji a do blogu Gramotnosti.PRO jsou připraveni sepsat svou zkušenost s rozvojem základních gramotností v praxi MŠ a ZŠ. Informace pro zájemce https://gramotnosti.pro/web/hledameautory

Celá Evropa se také chystá na říjnovou kampaň CODEWEEK.EU. Aktuálně jsou vyhledáváni lídři (výzva do 26. března) – učitelé a lektoři programování a informatického myšlení. Reagujte na výzvu EU nebo se nám ozvěte přímo do DigiKoalice (digikoalice@nuv.cz), plánujeme v roce 2019 napomoci opět koordinaci kampaně a motivovat aktéry digitálního vzdělávání po celé ČR k realizaci aktivit na podporu výuky programování a informatického myšlení.

Na závěr Vás chceme upozornit na unikátní inovaci podpory kvality vzdělávání na MŠ a ZŠ napříč celou ČR, z financí OP VVV jsou realizovány projekty místního akčního plánování. Napříč celou ČR hledají kapacity realizátoři těchto projektů, viz leták HLEDÁME. Tyto projekty realizují ve větší míře místní akční skupiny, zejména v případě větších měst jsou realizátory města nebo městské části. V každém “MAPu” se povinně věnují realizátoři matematické a čtenářské gramotnosti, v těchto skupinách uvítají také šikovné lidi na tématiku podpory technologií ve vzdělávání. Zajímejte se o MAP v místě svého působení, nabídněte jim své kapacity a know-how. Kontakty ve vašem regionu můžete hledat s pomocí kontaktů NS MAS (http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ps-vzdelavani/) nebo se obraťte na vedoucí center podpory projektu SRP na NIDV (https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/460-kontakty-srp), kteří mají informace o MAP projektech mimo síť NS MAS.

MŠMT má aktuálně vypsané výběrové řízení na vrchního ministerského radu v oddělení rozvoje a inovací vzdělávání, který se bude také podstatnou měrou podílet na koordinaci Strategie digitálního vzdělávání. Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2019. Do stejného oddělení se hledá také spolupracovník (ministerský rada).

Každá pomocná ruka se nyní hodí, přichází na řadu prostor pro aktivní rodiče, lektory volnočasových aktivit, odborníky z praxe a další šikovné lidi, kterým není kvalita vzdělávání v českých školách lhostejná.

29. - 30. 3.: UčIT jinak - konference o výuce informatiky

přidáno: 8. 3. 2019 2:41, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 15. 3. 2019 9:54 ]

Konference učIT jinak je určena všem učitelům, kteří se zajímají o novinky v oblasti informatického myšlení a hledají inspiraci pro výuku sedmiletých i sedmnáctiletých dětí. Hlavními tématy konference jsou: problémy učitele informatiky, informatika hrou a klíčové kompetence za informatikou.

Konference má tři cíle:
 1. Podpořit využití herních prvků ve výuce informatického myšlení.
 2. Rozvíjet u účastníků porozumění cílům, které informatika může pokrývat ve vztahu ke klíčovým kompetencím.
 3. Podpořit účastníky při řešení problémů, kterým ve výuce informatiky čelí.
Konference se uskuteční v budově Masarykovy školy na Ortenově náměstí 34 v Praze, kde sídlí ZŠ T.G.M. a Gymnázium Duhovka. 

Získejte grant ve výši až 400 € od iniciativy Meet and Code!

přidáno: 12. 8. 2018 23:51, autor: Janek Wagner

Cílem Meet and Code je představit dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět technologií a programování. Akce jsou navrženy tak, aby mladým lidem ukázaly zábavnou stránku programování, a jak může programování pomáhat při realizaci různých nápadů. Mají je naučit, jak technologie fungují a jak IT ovlivňuje náš každodenní život. Objevováním široké škály technologií, digitálních témat a kreativního programování získají odvahu rozvíjet digitální dovednosti, které v dnešním světě potřebují.

 

Evropský týden programování se koná od 6. do 21. října 2018 a vychází z myšlenky Young Advisors (Mladých poradců), poradní skupiny bývalé komisařky EU pro digitální agendu Neelie Kroesové. Je podporován Evropskou komisí. Iniciativa Meet and Code podporuje všechny typy akcí souvisejících s tématy vědy a technologií v rámci a během Evropského týdne programování - s poskytnutím vstupních prostředků až ve výši 400 € na každou akci.

Naplánovat a realizovat akce pro děti a mládež mohou různé společenské skupiny, např. školy, IT specialisté, firmy nebo počítačové kluby. O grant na pořádání akce však může zažádat pouze nestátní nezisková organizace.

Nápady na akce mohou být přihlašovány pouze on-line na webových stránkách www.meet-and-code.org do 15. září 2018. Organizace mohou předložit několik různých nápadů na akce. Každý nápad na akci, kterému bude přiznána finanční podpora, získá na realizaci akce vstupní prostředky až do výše 400 €.

Podmínky účasti

App Maker bude další službou v sadě G Suite pro členy JSI

přidáno: 8. 6. 2018 3:28, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 8. 6. 2018 3:31 ]

V březnu letošního roku společnost Google informovala, že plánuje zpřístupnit nástroj App Maker jako jednu ze základních služeb pro všechny zákazníky G Suite Business, Enterprise a verze pro vzdělávání. Momentálně stále pracuje na tom, aby App Maker odpovídal vysokým nárokům kladeným na základní služby G Suite. Plánuje ho nicméně 14. června 2018 uvést jako další službu, aby jeho možnosti nabídl více zákazníkům. 

Hlavní podrobnosti:
 • Zákazníci služeb G Suite Business a Enterprise a služby G Suite pro instituce vyššího vzdělávání budou mít nástroj App Maker ve výchozím nastavení zapnutý, pokud se nerozhodli k novým službám přihlašovat manuálně.
 • Zákazníci služby G Suite pro vzdělávání z řad základních a středních škol budou mít nástroj App Maker ve výchozím nastavení vypnutý. Pro členy JSI službu zapneme.
 • App Maker bude pro doménu JSI další službou G Suite, nabídne však nepřetržitou technickou podporu a závazky týkající se úrovně poskytovaných služeb. V administrátorské konzoli bude přidán do seznamu dalších služeb G Suite.
 • App Maker bude splňovat normy ISO (27001, 27017, 27018) a SOC (1, 2, 3).
 • Nástroj App Maker má vestavěnou podporu služby Google Cloud SQL (je nutné předplatné GCP), můžete však používat i vlastní databázi. Navíc App Maker podporuje řadu dalších služeb spravovaných databází připojených prostřednictvím rozhraní JDBC a REST API.
 • Abychom vyšli vstříc potřebám všech uživatelů, bude App Maker nabízet funkce pro usnadnění přístupu.
Další postup: Sledujte blog s aktualizacemi služby G Suite, kde po uvedení nástroje App Maker najdete další informace. Více se o nástroji App Maker dozvíte na jeho webových stránkách.

11.-12. 5.: Konference učIT jinak: o výuce informatiky

přidáno: 10. 5. 2018 22:38, autor: Janek Wagner

Konference pro učitele informatiky, zkušené i začátečníky, nadšené i unavené. S hlavními programovými větvemi: Didaktika informatiky, Informatika s tužkou a papírem, Informatické myšlení. 

Tak trochu jiná konference vám nabídne paletu témat a forem, které podpoří vaši lepší práci ve výuce, osobní setkávání s lektory i dalšími učiteli. Jako bonus si máte možnost vybrat z palety učitelských lázní a dalších volnočasových programů. Čeká na vás bazén, sauna, jóga i koncert či hra s questy po Praze. To vše pod záštitou Jednoty školských informatiků. 

Kdy: 11. května 2018 od 9 do 22 hodin, 12. května od 8 do 16.30

Kde: Gymnázium Duhovka, Ortenovo nám. 1274/34, 170 00 Praha 7

Konference má tři cíle:
 1. Podpořit didaticky efektivní výuku účastníků konference.
 2. Rozvíjet reflexi účastníků ve vztahu ke smyslu výuky jednotlivých témat informatiky.
 3. Rozvíjet přechod účastníků na nové informatické kurikulum s důrazem na porozumění obsahu a cílům informatického myšlení.
Podrobnosti na webu konference.

Radek Vinický: Alternativy fenoménu Scratch

přidáno: 11. 1. 2018 11:48, autor: Janek Wagner

Přehled možných náhrad známého nástroje, který učí základy informatického myšlení a sdílení nápadů z dílny MIT.

„Děti se učí nejen kódovat, ale kódováním se učí.“ Mitchel Resnick

Již v červnu 2014 schválila vláda ČR Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jejíž součástí je Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Do vizí i cílů strategie zahrnuje rozvoj computational thinking – informatického myšlení (IM) u žáků. 

Dokument MŠMT představuje IM následovně: „Je to fenomén, jehož význam se do popředí zájmu dostává až v posledních letech. Jde o relativně nový pojem, který odráží potřebu porozumění světu kolem nás z nové perspektivy. Touto perspektivou jsou informace a způsoby, jakými fungují digitální technologie. Jde o způsob uvažování, který používá informatické metody řešení problémů, a to včetně problémů komplexních či nejasně zadaných. Rozvíjí schopnost analyzovat a syntetizovat, zevšeobecňovat, hledat vhodné strategie řešení problémů a ověřovat je v praxi. Vede k přesnému vyjadřování myšlenek a postupů a jejich zaznamenání ve formálních zápisech, které slouží jako všeobecný prostředek komunikace. Pracuje se základními univerzálními pojmy, které přesahují současné technologie: algoritmus, struktury, reprezentace informací, efektivita, modelování, informační systémy, principy fungování digitálních technologií.“


Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Malování 3D dostalo nové funkce

přidáno: 11. 1. 2018 11:41, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 11. 1. 2018 11:50 ]

Malování 3D dostalo v nové verzi možnost upravovat objekty i v režimu volného prohlížení. Tvorba a úprava 3D objektů je tak mnohem snazší a rychlejší. Už jste si zkusili nakreslit první 3D objekt?

Valná hromada Jednoty školských informatiků

přidáno: 22. 12. 2017 1:40, autor: Petr Naske

Do 23. prosince 23:55 hodin probíhá hlasování online valné hromady JSI.

Hlasovací formulář členové najdou zde na https://goo.gl/forms/teNtiK2LlW3u9aYr1
K hlasování potřebujete se přihlásit pod svůj JSI účet, kdo s tím má problémy, kontaktujte Janka Wagnera, janek.wagner@jsi.cz

Připomínám, že rok 2018 je volebním rokem, mandát výboru i můj trvá do listopadu, konání prezenční jarní valné hromady bude nutností, abychom si do toho nového volebního období vybrali zástupce, kteří pro nás budou Jednotu JSI dělat nadále smysluplnou a radostnou organizací.

Kdo nejste na FB skupinách JSI (https://www.facebook.com/Jednota.skolskych.informatiku/ a https://www.facebook.com/groups/UcimeInformatiku/), doporučuji, zaklikněte. Řeší se tam opravdu konkrétní a zajímavé věci pro výuku informatiky za podpory entusiasmu konkrétních lidí, často členů JSI. Hozená rukavice pro FB skupinu či jinou platformu "Jsem školní správce sítě" tady se zdá být paralelou, jsem připraven takové i jiné inciativy podpořit. Moc děkuji všem, kdo jste jakkoliv kolem JSI aktivní a pomáháte vytvářet komunitu školských informatiků. Na výboru a našich projektech je aspoň část naší agendy profesionalizovat, je to pro nás všechny dlouhodobá a zásadní výzva.

Pěkný advent, krásné Vánoce, prosím Vás o chvilku 10 minut hlasování v aktuální valné hromadě.
Pokud máte cokoliv na srdci, klidně volejte, využijte diskuse ve fóru.

Děkuji revizní komisi a Lence Suchánkové za pomoc při přípravě podkladů pro valnou hromadu.

Petr Naske

1-10 of 218