JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Proč výuka trochu jinak? Proč ne?

přidáno: 21. 4. 2014 14:17, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 21. 4. 2014 14:24 ]

Blanka Kozáková, Libor Olbrich, Martin Vonášek
(report z akce z pohledu organizátora - KVIC Nový Jičín)

Podobně jako v loňském roce, i letos proběhly za finanční podpory Jednoty školských informatiků akce na podporu ICT ve školách Moravskoslezského kraje. Jednalo se o akce svými tématy ojedinělé, které se vymykají standardním kurzům, které v oblasti ICT jako Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p. o. školám nabízíme.

První z akcí lektorsky zaštítil Martin Vonášek. Jeho jméno je známé rovněž mimo MSK (např. z loňské konference Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě). Martin není učitelem informatiky, vystudoval historii a dějepis na střední škole vyučuje za výrazné podpory ICT na základě svého „objevování“.

Cílem únorového setkání učitelů na téma "Převrácená třída" a online učení se v prostředí Edmodo bylo seznámení účastníků s následujícími tématy:

1. Teoretické vymezí pojmů převrácená třída a online učení se, tj. jakým způsobem chápat oba pojmy v souvislosti s konkrétní praxí učitele. S účastníky jsme se společně věnovali propojení vlastí praxe v daném předmětu s pojmem převrácená třída/online učení se - výhody, nevýhody, nasazení popřípadě nenasazení dané metody, dosavadní zkušenosti lektora a účastníků apod.

2. Realizace "převrácené třídy" a online učení se v prostředí "e-learningové" aplikace Edmodo. Jak zahájit práci s aplikací, jak motivovat žáky do zapojení se, problematika "konkurence" sociální sítě Facebook aj. Prvky gamifikace v aplikaci Edmodo prostřednictvím odznaků, úkolů a projektů. Metody hodnocení a možnost psaní testů prostřednictvím aplikace.

3. Hledání cesty k realizaci úplné převrácené třídy. Účastnici si seznámili s aplikacemi (Camstudio, Kazam) na tvorbu screencast videí, které umožňují vytvářet výuková videa. Vytvoření výukového videa a jeho upload na youtube a případná editace, včetně vkládání doplňkových otázek k videu.

Mezi hlavní výstupy setkání patří sumarizace dotazníku, který se pokusil získat informace o znalostech účastníků v uvedených oblastech před zahájením setkání a průběh setkání modifikovat podle schopností účastníků v průběhu celé akce.

Více k tématu naleznete v odkazu:

Další informace: http://www.pearltrees.com/#/N-s=1_10644634&N-f=1_10644634&N-u=1_125014&N-p=103615829&N-play=2&N-fa=1349944


Cca za měsíc proběhlo druhé setkání, tentokrát pod lektorským vedením Libora Olbricha. Jeho aktivity, zejména v podpoře projektové a online výuky, jsou v MSK známé. Nicméně díky prezentaci příspěvku Sbírka příkladů z matematiky online a workshopu na stejné téma je rovněž známý z konference Počítač ve škole.

Téma setkání (Spolu)pracujeme s žáky online rozvinulo předchozí a obsáhlo práci s žáky v sociálních sítích. V první části jsme se zaměřili na sociální sítě, řekli jsme si o plusech, mínusech a možnostech jejich využití ve výuce. A to i v širším kontextu zapojení žáků. Většina diskuse se logicky točila okolo Facebooku. V rámci prezentace byly předvedeny i ukázky konkrétního využití Facebooku žáky školy PrimMat - SSŠP, s.r.o. - a to využití, které zavedli a používají sami žáci "nezávisle" na škole.

V další části jsme si ukázali prostředí a použití aplikace Edmodo. Její použití při práci s žáky - zadávaní úkolů, hodnocení žáků, diskuse a zapojení žáků do práce v tomto prostředí. Edmodo umožňuje ankety, kvízy, příspěvky, upozornění a úkoly. Úkoly, stejně jako kvízy, je možno přímo hodnotit a v rámci aplikace je rovnou vidět postup žáků. Edmodo samozřejmě umožňuje i další funkce sociálních sítí, jako je komentování a hodnocení.

Na závěr byla diskuse nad Edmodem a srovnání s jeho konkurenty (například česká iTřída), ale i nad dalšími aktualitami souvisejícími se zaváděním moderních technologií do výuky.

Další informace: http://goo.gl/lGSq03


Tiskové prohlášení Jednoty školských informatiků k Výzvě č. 51 OP VK

přidáno: 17. 4. 2014 12:54, autor: Petr Naske

Jednota školských informatiků (dále jen JSI) vítá záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Výzvy č. 51 podpořit, zkvalitnit a rozšířit:
  • vzdělávání pedagogů v práci s moderními technologiemi,
  • využívání těchto technologií ve výuce,
  • možnosti škol vybavit se aktuálními technologiemi.
Výkonný výbor JSI upozorňuje, že vyhlášením Výzvy dostávají školy a zřizovatelé šanci zlepšit v regionálním školství kvalitu využívání technologií v práci učitelů - a tím změnit i kvalitu využívání technologií ve vzdělávání samotnými žáky, s možným dopadem na celou komunitu škol. Proto jsme se rozhodli:
  • podpořit aktivní školy a pedagogy v efektivním zapojení do projektu,
  • vytvořit prostor a podmínky pro mapování kvalitních nabídek a řešení v rámci projektu,
  • poskytnout on-line prostředí pro sdílení a výměnu informací souvisejících s výzvou,
  • aktivizovat školské prostředí a hledat co nejširší míru zapojení pedagogů do řešení jednotlivých projektů v rámci výzvy.
Uvedené body patří mezi průběžné priority činnosti našeho sdružení. Naším cílem je aktivizovat nejen ředitele škol, pedagogy a technické pracovníky ve školách, ale i žadatele - aby se zamysleli nad potřebností změn v oblasti využívání technologií ve školách a aby tímto směrem zaměřili vyjednávání s partnery, se kterými se do výzvy s projektem případně přihlásí.

Prostředí připravené JSI naleznete na http://vyzvy.jsi.cz, neoficiálním webu určeném ředitelům škol, učitelům a lektorům ke sdílení informací k projektům v rámci výzvy.

Budeme rádi, když se zapojíte a pomůžete tak využít Výzvy 51 a zvýšit její dopad do prostředí našich škol.

Za Jednotu školských informatiků:

Lenka Suchánková (lenka TECKA suchankova ZAV jsi TECKA cz)
Daniel Janata (daniel TECKA janata ZAV jsi TECKA cz)
Filip Vaculík (filip TECKA vaculik ZAV jsi TECKA cz)

Workshop Jednoty školských informatiků - konference Počítač ve škole

přidáno: 14. 4. 2014 22:34, autor: Petr Naske

Zveme členy JSI a naše příznivce na workshop k aktuálním tématům na konferenci Počítač ve škole. Akce se bude konat ve středu 16. dubna od 17.00 v rámci konference Počítač ve škole.

Předpokládaná témata
- školy a výzva 51 OP VK - budou představeny podpůrné kroky pro školy a lektory, které JSI bude realizovat
- otevření témat a připomínek ke Strategii digitálního vzdělávání 2020
- shrnutí stavu k Memorandu informační gramotnosti
- představení činnosti a hospodaření JSI za poslední období
- diskuse o aktivitách JSI v regionech, sběr podnětů

Workshopu se z vedení JSI účastní členové výboru: Petr Naske, Daniel Janata, Alena Mašláňová, Lenka Suchánková. 

Vzdělávání pro 21. století – komunikace, spolupráce a nové trendy ve výuce

přidáno: 4. 3. 2014 3:04, autor: Radek Šmíd   [ Aktualizováno 4. 3. 2014 21:49 uživatelem Petr Naske ]

Konference pořádané společnosti Bohemia Ventures pro ředitele základních (25.3.) a středních (18.3.) se uskuteční v pražském hotelu Clarion (Freyova 33, Praha 9. Mimo jiné na nich vystoupí zástupci JŠI a partnerů. Viz programy a pozvánky v příloze článku.

Střípky od partnerů Jednoty školských informatiků
konference Počítač ve škole, online aplikace Magistr, aktivity KVIC Nový Jičín, aktivity GEG ČR, CZ.NIC, In-Generation,

Na konferenci pro ředitele středních škol Miroslav Dvořák představí modul Pracovní situace z oblasti ICT ve škole online aplikace Magistr nakladatelství WKCR, kde se nacházejí informativní články k tématům, které z oblasti ICT školy obvykle řeší.
Radek Maca upozorní na celostátní konferenci o praktických příkladech využívání digitálních technologií ve vzdělávání – Počítač ve škole, která proběhne v polovině dubna. Před jedenácti lety ji začalo organizovat Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě pro ředitele škol, ICT koordinátory a učitele všech aprobací, kteří se snaží prostřednictvím digitálních technologií usnadnit a zefektivnit svým žákům učení. V příspěvku se dozvíte, jaké je tematické zaměření konference a proč byste na ní rozhodně neměli chybět. Seznámíte se s tematickým zaměřením letošní konference a důvody, proč na akci i letos dorazit.
Úvodní slovo přednese a diskusi v tomto bloku bude moderovat Petr Naske, předseda spolku JSI.

Na konferenci zaměřené na základní školy představí Lenka Urbanová regionální aktivity Google Education Group ČR aneb jak funguje podpora používání online aplikací a dotykových zařízení ve školách. Představen bude také projekt In-Generation, který se zaměřuje na rozvoj internetové gramotnosti žáků ZŠ. Igor Kytka z Akademie CZ.NIC, koordinátor vzdělávacích aktivit, představí nejen kurz pro učitele ICT předmětů, ale i rozšíření seriálu Jak na Internet a jeho možnosti zapojení do výuky, aplikaci Tablexia a další aktivity CZ.NIC. Představeny budou také aktivity KVIC Nový Jičín v oblasti podpory škol v oblasti ICT, představí Blanka Kozáková. Úvodní slovo přednese a diskusi v tomto bloku bude moderovat zástupce spolku JSI.

Jednání poradního výboru NCBI a „Hustej Internet“.

přidáno: 26. 2. 2014 4:41, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 26. 2. 2014 4:46 ]

Dne 25. 2. 2015 se uskutečnilo jednání poradního výboru Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI, http://www.ncbi.cz/).  Na jednání referoval Dr. Záliš o realizovaných aktivitách centra v minulém roce, mimo jiné o projektu k internetové bezpečnosti Praha BOL 2013, viz http://www.ncbi.cz/ve%C5%99ejna-sprava/praha-bezpecne-online-2013.html a příložený soubor. Na jednání byla představena také knížka Hustej Internet http://www.saferinternet.cz/hustej-internet.html pro žáky a jejich rodiče o problematice bezpečnosti na Internetu - opravdu pěkná, snad bude časem k dispozici za rozumnou částku i on-line. V plánu činnosti NCBI pro r. 2014 je uveden přehled mnoha zajímavých aktivit NCBI zaměřených na snížení rizik vyplývajícíéch z komunikace na Internetu - můžete začít plnit své kalendáře. Pavel PEŠAT 

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.

přidáno: 26. 2. 2014 4:15, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 26. 2. 2014 4:50 ]

15. března 2014 se v Kongresovém centru Praha koná konference INSPO http://www.inspo.cz/. Připravuji za JSI příspěvek zaměřený na Vaše osobní zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vycházím z toho, že ICT mohou výrazně napomoci zlepšení kvality života osob se specifickými potřebami (pro některé možná srozumitelněji s „postižením“) a že je žádoucí vytvořit potřebné podmínky pro jejich školní vzdělávání zaměřené na ICT a podporované ICT. Jedná se primárně o zjištění předpokladů pro jejich vzdělávání, o podporu, kterou případně pro jejich vzdělávání máte a o vaše hodnocení této podpory. Budu Vám zavázán, pokud věnujete cca 10 minut Vašeho drahocenného času a vyplníte on-line dotazník na adrese
https://docs.google.com/forms/d/14Pqh1FDnkFhH9QSR2zBxMqk6rdI6H9ySfcxF_N4Mj6o/viewform
Prosím o vyplnění do sobotního večera (1. 3. 2014, 23:59).
Můžete-li obětovat ještě o okamžik více, přepošlete prosím odkaz na dotazník také dalším Vašim kolegům - učitelům ICT/Informatiky.
Pokud Vás tato problematika oslovila a zajímá, nezapomeňte se na konferenci včas zaregistrovat,  zájem veřejnosti je velký.
 
Pavel Pešat

Dohoda o podpoře pedagogů ..., uzavřená mezi JŠI a GEGČR

přidáno: 17. 2. 2014 13:11, autor: Daniel Janata

DOHODA O PODPOŘE PEDAGOGŮ V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ SE SYSTÉMEM ANDROID VE VÝUCE


Rozvoj mobilních technologií, jejich dostupnost, míra rozšíření na úroveň osobního digitálního prostředku a dostupnost vhodných aplikací nás vede ke spolupráci na posilování pedagogických dovedností v začleňování těchto technologií do vzdělávání žáků a studentů.

Jednota školských informatiků (www.jsi.cz)

(profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství, vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet)

a

Google EDU Group ČR (www.gegcr.cz)
(otevřené společenství pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání,
které pomáhá učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu,
pořádá vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporuje sdílení zkušeností a spolupráci)


se dohodli na následujícím:


Chceme podpořit:

- pedagogy v objevování potenciálu, který mají mobilní zařízení se systémem Android v oblasti vzdělávání

- školy v inovaci vzdělávacího prostředí se začleněním mobilních technologií do výuky

- pedagogy ve využívání online služeb vyvíjených společností Google


Chceme vytvořit:

- komunitní platformu pro učitele za účelem výměny zkušeností, vzájemné podpory a šíření “dobré praxe” ve využívání mobilních zařízení ve školách

- soubor metodických postupů a námětů usnadňujících učitelům a školám začlenění mobilních zařízení žáků do běžné výuky


Jednota školských informatiků a Google EDU Group ČR vytvoří společnými silami síť pedagogů - lektorů, kteří jsou schopni poskytovat školám konzultace, kurzy, mentorskou a supervizní podporu. Lektoři se budou specializovat na mobilní zařízení Android a aplikace Google a stanou se součástí nabídky výše uvedených služeb školskému prostředí.


V Praze dne 17.2.2014


za Jednotu školských informatiků Petr Naske (předseda JŠI)


za Google EDU Group ČR Lenka Urbanová


Soutěž JuiorInternet a kategorie JuniorErb

přidáno: 13. 1. 2014 5:01, autor: Radek Šmíd   [ Aktualizováno 14. 1. 2014 22:43 uživatelem Petr Naske ]

Upozorňujeme na tradiční soutěž JUNIORINTERNET, která má uzávěrku 17. února 2014. Soutěž vyvrcholí dne 15. března 2014 v Praze na konferenci JUNIORINTERNET, v rámci které budou vyhlášení vítězové této soutěže pro mladé lidi do 19 let. V porotě soutěže bude i zástupce Jednoty školských informatiků.

Zejména chceme upozornit na speciální cenu JUNIORERB. Ten žák, který má projekt se vztahem k místní instituci nebo sdružení, se může účastnit této speciální ceny. Ať už jde o oficiální stránky obce (třeba i neoficiální), nebo třeba i zajímavou pomůcku pro místní sdružení přihlášenou v kategorii Internet věcí, nezapomeňte při přihlašování zaškrtnutím zvolit, že chcete být i součástí hodnocení v soutěži Junior Erb. Tato soutěž je hodnocena nezávisle a případný úspěch neovlivní úspěchy v základních kategoriích Junior Web a Internet věcí.

Jako inspirace může sloužit autorství stránek místního Sokola, oddílu ať už skautského, turistického či sportovního, může být zajímavým nasměrováním mladého webového programátora ke smysluplné tvorbě. Pokud máte v okolí potenciálního soutěžícího, který ještě váhá, co by mohl vytvořit, může svoje úsilí nasměřovat ke sdružení, které je mu blízké. Weby můžou být založeny i na dostupných publikačních systémech.

Více informací na http://www.juniorinternet.cz/souteze#juniorerb
Přiložen je k JUNIORERB leták pro soutěžící a leták pro ředitele škol, prosíme o vyvěšení na nástěnkách ve vaší škole.

Průzkum k chystané knize návodů pro LibreOffice

přidáno: 9. 1. 2014 12:25, autor: Radek Šmíd

Kancelářský balík je základním nástrojem pro práci s počítačem. Kromě placeného MS Office (Word, Excel, PowertPoint) je velmi populární také LibreOffice, který má stejné množství funkcí a je zadarmo (pro kohokoliv). Ale není k němu na trhu žádná česká kniha. Teď  se to může změnit.

Někdejší šéfredaktor portálu OpenOffice.cz a provozovatel Deníku neziskovky Vlastimil Ott zvažuje vydání jedné nebo více knih věnovaných právě kancelářskému balíku LibreOffice. Do 9. února 2014 běží dotazník, v němž se zjišťuje reálný zájem čtenářů-uživatelů. Ve hře je nejen klasické papírové, ale tak elektronické vydání knih.

Pokud ve své organizaci využíváte OpenOffice nebo LibreOffice, vyplňte, prosím, dotazník, zda máte zájem o knihu a jaké by měla mít parametry. Tento krátký dotazník je dostupný na knihaoffice.cz. Jako poděkování získáte po vyplnění 15stránkový náhled na existující rukopis a můžete tak zjistit, jak by kniha mohla vypadat.

Nová pomůcka pro děti s dyslexií od laboratoří CZ.NIC

přidáno: 9. 1. 2014 12:16, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 9. 1. 2014 12:17 ]

Praha, 28. listopadu 2013 – Především dětem na 2. stupni základních škol trpícím dyslexií je určen nový projekt Laboratoří CZ.NIC Tablexia. Jde o vzdělávací hru pro tablety, jejímž cílem je podporovat kognitivní schopnosti dětí s touto poruchou. Aplikace ve své první verzi obsahuje tři samostatné hry – na trénink sluchového rozlišování, prostorové orientace a pracovní paměti. Tablexia vznikla jako otevřený software a je v plánu ji rozšiřovat o další hry. Aplikace je nyní dostupná pro platformu Android, uživatelům je k dispozici zdarma.

„Na aplikaci jsme spolupracovali s předními českými odborníky na problematiku vzdělávání dětí s dyslexií. Přestože existuje řada podobně zaměřených počítačových programů, Tablexia oproti většině z nich přináší několik zásadních výhod: lokalizaci do češtiny, dostupnost zdarma, atraktivní design, rozšiřitelnost, mobilitu či nezávislost na internetovém připojení. Herní pojetí pak motivuje děti k tomu, aby se tréninku svých kognitivních schopností chtěly věnovat proaktivně a samostatně,“ přibližuje Ondřej Surý z Laboratoří CZ.NIC, který vede tým odpovědný za vývoj Tablexie.

Uživatel aplikace se ocitne v roli detektiva, který ve snaze dopadnout zločince musí plnit různé úkoly – složit rozházené kousky mapy, rozpoznat postavu podle předem získané indicie apod. Všechny hry pak budou tvořit souvislý příběh, kterým si uživatel aplikace postupně projde. Jako jednotící prvek je použita i atraktivní grafika evokující atmosféru detektivek ze 30. let.

Po technické stránce aplikace kromě her nabízí i administrativní funkce: přehled výsledků či správu jednotlivých hráčských profilů pro případ, že tablet třeba používá skupina dětí. To usnadňuje a zrychluje vývoj dalších her, u nichž tyto funkce již není třeba programovat. Zároveň ale Tablexia nabízí možnost jakoukoli hru „vyjmout“ a zpřístupnit ji samostatně.

„Dyslexií v České republice trpí zhruba 5 – 10 procent populace. Tablexii vnímám jako jeden z mála prostředků podpory rozvoje určený přímo druhostupňovým žákům, který takto komplexně využívá možností přenosných zařízení, k nimž mají dnešní děti velmi blízko. Hry jsou zvoleny vhodně jak s ohledem na oblasti, které bývají u dětí s dyslexií nejvíce oslabené, tak potřeby a preference dané věkové skupiny,“ doplňuje PhDr. Lenka Krejčová Ph.D. z katedry psychologie Filozofické fakulty UK, která na vývoji aplikace s Laboratořemi CZ.NIC spolupracovala.

Zdroj: CZ.NIC

1-10 of 150

Poslední aktivita na webu