JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Bobřík informatiky – výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014

přidáno: 14. 3. 2017 1:35, autor: Janek Wagner

Jaké příklady mohou učitelé použít pro rozvíjení informatického myšlení na základních a středních školách, ukazuje výběr úloh z národních kol soutěže Bobřík informatiky, kterou organizuje katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Publikaci vydal Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s pořadateli soutěže. 

Bobřík informatiky je soutěž pro žáky 4. až 9. ročníků základních škol a studenty středních škol, podporovaná MŠMT a Jednotou školských informatiků. Jejím cílem je rozvíjet informatické myšlení žáků, umožnit zájemcům o digitální technologie porovnat si své schopnosti a ukázat žákům i jejich učitelům, že informatické problémy vycházejí z každodenního života a světa, který je obklopuje. V listopadu loňského roku se uskutečnil již 9. ročník soutěže, zapojilo se do něj více než 70 tisíc žáků a studentů z 666 škol po celé republice.

Výběr úloh z národních kol soutěže Bobřík informatiky pořádaných mezi roky 2010 až 2014 navazuje na sbírku úloh z prvních dvou ročníků soutěže, které se konaly v letech 2008 a 2009. „V roce 2015 jsme se rozhodli akci zopakovat a využít úlohy z Bobříka, abychom ukázali, co si představujeme pod pojmem informatické myšlení. Přesněji, jaké úlohy jeho rozvoj reprezentují,“ říká Daniela Růžičková z NÚV.

Informatické myšlení podle autorů publikace rozvíjí schopnost abstrahovat, analyzovat, hledat vhodné strategie pro řešení problémů a ověřovat je v praxi. Tento pojem poprvé použila Jeannette Wingová z katedry počítačové vědy na Carnegie-Mellonově univerzitě v Pittsburghu v roce 2006.

Bobřík informatiky – výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014: Bobřík informatiky 2015 (7,58MB PDF)

1. kolo Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

přidáno: 12. 3. 2017 7:12, autor: Asistentka JSI   [ Aktualizováno 14. 3. 2017 0:29 uživatelem Janek Wagner ]

První kolo Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, akademických a profesní organizací skončilo velmi úspěšně a oficiální výsledky byly zveřejněny na konci ledna.

Prvního kola se zúčastnilo téměř 1.100 osob. Všechna kritéria soutěže splnilo 874 studentů ze 162 středních škol z celé ČR, kteří byli hodnoceni. Do druhého kola soutěže postupuje 567 soutěžících ze všech krajů ČR. Nejvíce zástupců bude mít kraj Jihomoravský, Praha a kraj Vysočina.

První „osvětové“ kolo soutěže ukázalo dobrou všeobecnou znalost studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Šest studentů získalo plný počet bodů (40) a průměrný bodový výsledek 19,05 bodu všech hodnocených studentů představuje slušný výsledek a zcela jistě velkou motivaci pro následující kolo.

Do soutěže se zapojili studenti z různých typů škol a to nejen technických a gymnázií, ale i studenti z typicky netechnických škol a studijních oborů - např. z uměleckých průmyslovek, zdravotnických škol, hotelových škol atd. Některé školy „vyslaly“ do soutěže jen jednotlivce, jiné celé skupiny o několika desítkách účastníků. Nejvíce studentů v soutěži reprezentovalo Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Je obtížné hodnotit nejúspěšnější školy, jelikož proměnných je mnoho - počet vyslaných studentů s jejich nejlepším, průměrným a nejhorším výsledkem, počtem postupujících studentů apod., a jsou jimi částečně znevýhodněny školy, které měli menší počet zapojených studentů. Přesto Soutěžní výbor takovéto hodnocení provedl a mezi pěti nejúspěšnějšími školami v České republice se umístili tyto:

1.      Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice;

2.      Střední průmyslová škola na Proseku, Praha;

3.      Církevní Gymnázium Německého Řádu, Olomouc;

4.      Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov;

5.      SŠ AGC a.s., Teplice.

Součástí hodnocení prvního kola byla i realizace individuálních návštěv jednotlivých škol, osobní předávání diplomů a diskuse se studenty na téma kybernetické bezpečnosti. Členové soutěžního výboru v období od 10. ledna do 3. února uspořádali návštěvu 31 škol, na kterých proběhlo 29 diskusí a přednášek pro více než 1.200 studentů a pedagogů.

První kolo bylo hodnoceno po jednotlivých krajích, a tudíž mělo 14 skupin výherců. Detailní výsledková listina je zveřejněna na stránkách soutěže – www.kybersoutez.cz. Studenti a studentky postupující do druhého kola získali v rámci předaných cen a doprovodných materiálů přístup k celé řadě studijních podkladů o kybernetické bezpečnosti, které do soutěže věnovala řada odborných partnerů. Důkladnější příprava na druhé kolo, které proběhne v březnu tohoto roku, bude nezbytná, jelikož toto kolo již bude náročnější, více technické a z části v anglickém jazyce. Soutěžící v něm budou usilovat o postup do celorepublikového finále, které proběhne za osobní účasti všech finalistů a jejich doprovodu 1. června 2017 v Brně v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2017.

MŠMT: Stovky českých škol zařadily do své výuky programování

přidáno: 15. 12. 2016 22:35, autor: Janek Wagner

Čeští žáci si spolu s dalšími miliony školáků z celého světa v minulých dnech na vlastní kůži vyzkoušeli programovat. Ve dvojicích či sami se propracovali posloupností stále náročnějších úloh, procvičili si tak schopnost systematického řešení problémů a formou hry se seznámili s úplnými základy informatiky. Programování nutí žáky přemýšlet a zároveň otevírá nečekané možnosti tvůrčího vyjádření. Zkušenosti ukazují, že je tato kombinace pro žáky velmi motivující.

Vzdělávací materiály připravila organizace Code.org jako součást kampaně Hodina kódu (Hour of Code). Jejím cílem je, aby se s informatikou a programováním mohli seznámit všichni školáci. Dosahuje toho mimo jiné právě vytvářením vzdělávacích materiálů, které nevyžadují předběžné znalosti, a to ani na straně učitelů. K účasti stačí učebna s počítači a žáky a hodina času.

MŠMT iniciativu Hodina kódu vítá a účast na této aktivitě školám doporučuje. Již druhým rokem realizuje Strategii digitálního vzdělávání, jež si za jeden z hlavních cílů klade právě rozvoj informatického myšlení žáků, k čemuž je programování skvělým nástrojem. MŠMT pracuje na řadě opatření, díky nimž se informatika stane přirozenou součástí školní výuky. Kromě Hodiny kódu se školy mohou zapojit do řady dalších aktivit, jako jsou např. Bobřík informatiky, Europe Code Week nebo Informatikáři informatikářům. Zájemce o problematiku sdružuje spolek Jednota školských informatiků.

Kromě rozvoje myšlení je důvodem pro výuku informatiky její zásadní a dále rostoucí vliv na život žáků i fungování světa. Nejedná se jen o přípravu na budoucí zaměstnání (pracovníků s potřebnými dovednostmi chybí v Evropě napříč obory stovky tisíc), ale také o možnost se informovaně a aktivně zapojit do dění ve společnosti, která je digitálními technologiemi formována čím dál silněji.

„Hodina kódu je inspirací pro učitele i rodiče, rádi si doma s dětmi zkoušíme některé úlohy z této akce,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a dodala: „Učitelé zejména základních škol se často ptají, jestli a jak se vůbec dá s nejmladšími dětmi programovat. Materiály Hodiny kódu jsou na to myslím dobrou odpovědí.“

K podpoře této kampaně se přidali partneři jako Google, Apple, Microsoft, Facebook, Khan Academy, CSTA (americká obdoba Jednoty školských informatiků) a mnoho dalších. Dosud si Hodinu kódu vyzkoušelo přes 320 milionů žáků z celého světa a kampaň se rychle zařadila mezi ty největší na podporu vzdělávání vůbec.

Z praxe: Pomáháme České poště

přidáno: 6. 12. 2016 7:36, autor: Janek Wagner

Martin Malý na sociální síti Facebook kritizoval nevhodně navržené webové stránky České pošty, která nyní nabízí adresátům jako řešení omezené schopnosti doručovat balíkové zásilky možnost vyzvednutí v depech. Přestože je vytvoření online mapy jednoduché, zvolili tvůrci webu České pošty nabídku jen stažení souboru s tabulkou s adresami dep. Ukážeme si proto, jak snadno můžeme z této tabulky vytvořit mapu pro vložení na web. Martinův podnět jsem využil k vytvoření ukázkové úlohy pro žáky. Tabulka s přehledem dep je ke stažení v 18kB souboru ve formátu XLSX:
Pro vytvoření interaktivní mapy využijeme službu Dynamické tabulky Google:

 

V prvním kroku musím do služby importovat staženou tabulku:

Po importu se zobrazí výřez tabulky ke kontrole, v dalším kroku pak můžeme tabulku pojmenovat:

Po odsouhlasení a pojmenování se objeví pracovní plocha služby. Zde je třeba přidat záložku pro tvorbu mapy:  
 A dále je nutné označit sloupec s adresními údaji
:  
 Sloupec s adresami vybereme jako typ Location:
   

 Poté dojde ke generování mapy:
   

 Interaktivní mapa je za chvíli hotová, po klepnutí na body na mapě se zobrazí další data z tabulky:
   

 Vzhled mapy můžeme upravit volbou z nabídky Tools-Change map. Poté si můžeme interaktivní mapu stáhnout v nabídce File nebo publikovat pomocí nabídky Tools-Publish:
   
 A takto vypadá vložená interaktivní mapa:

 

Další variantou publikace je stažení dat ve formátu KML a jejich následný import do Map Google.

Valná hromada 2016

přidáno: 5. 12. 2016 23:18, autor: Petr Naske

Ve dnech 19. prosince 2016 až 11. ledna 2017 se bude konat valná hromada spolku Jednota školských informatiků, z. s., bude se konat elektronickou formou.

V rámci valné hromady proběhne ve dnech 30/12 (22:00) až 5/1 (22:00) volba volební komise, která by pro potřeby dalších voleb byla stálá a zajišťovala by volby do orgánů spolku. Prosím o Vaše nominace, které budou uzavřeny dle stanov ke dni 27/12 (22:00), celkem potřebujeme tři stálé členy volební komise.

Navrhovaný program valné hromady
 • schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015
 • schválení priorit činnosti spolku pro školní rok 2016/2017
 • představení a diskuse o klíčových aktuálních aktivitách spolku
  • sledování Strategie digitálního vzdělávání (www.digivzdelavani.cz)
  • projekt Informatikáři informatikářům od Google (CS4HS)
  • ERASMUS projekt se slovenským partnerem (příprava osnovy výuky a materiálů pro Minecraft a Kodu Game Lab)
  • ERASMUS projektu s italským partnerem (překonávání neúspěšnosti žáků ve školní výuce pomocí výuky IT technologií a programování)
 • různé, dle vašich podnětů, lze naplánovat dílčí hangouty a informace o vašich aktivitách

5. - 8. 12.: Série webinářů „V cloudu a bezpečně“

přidáno: 2. 12. 2016 1:14, autor: Janek Wagner

Pokud investujete do cloudové služby, musíte důvěřovat tomu, že vaše data budou v bezpečí, že je chráněné soukromí vašich dat a že máte všechny procesy pod kontrolou. To znamená, že se data, firemní aplikace a zařízení budou používat jen takovým způsobem, který odpovídá vašemu očekávání.

Microsoft vás zve na sérii webinářů „V cloudu a bezpečně“, kde budeme procházet témata napříč světem cloudu, od prostředí open source aplikací, přes SAP a zpracování dat, až po analýzu kybernetických hrozeb.

Od 5. do 9. prosince bude Microsoft pořádat „týden v cloudu“. Pro registraci a více informací o každém z webinářů, klikněte na odkazy níže.

5. prosince od 13:00
Digitální transformace firem: přeměňte svá data v inteligentní akce

6. prosince od 15:00
SAP on Azure

7. prosince od 10:00
Windows Server 2016 a jeho napojení na Microsoft Azure

8. prosince od 14:00
Provoz Open Source řešení v Microsoft Azure

9. prosince od 10:00
Azure Marketplace: jak smazat bariéry mezi cloudem a Vaším privátním IT

Výukový program „Jíme zdravě a s chutí“ pro 1. stupeň ZŠ

přidáno: 8. 11. 2016 10:01, autor: Asistentka JSI   [ Aktualizováno 8. 11. 2016 13:10 uživatelem Petr Naske ]

Převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o. 

Výukový program „Jíme zdravě a s chutí“ pro 1. stupeň ZŠ pro užití v interaktivních tabulích

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vytvořilo nový výukový program do interaktivních tabulí pro žáky a pedagogy 1. stupně základních škol s názvem „Jíme zdravě a s chutí“.

Výukový program je rozdělen obsahově na 21 samostatných modulů tak, aby byl v praxi co nejlépe využitelný dle aktuálních potřeb vyučujících. Interaktivní cvičení v jednotlivých modulech doplňují činnosti pracovního sešitu pro děti 1. stupně ZŠ „Jíme zdravě a s chutí“, který rovněž vydalo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.

Výukový program částečně vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „Pět klíčů k bezpečnému stravování“. Zabývá se tématy zdravé výživy a hygieny při zacházení s potravinami a seznamuje žáky hravým způsobem s problematikou zemědělství. Výukový program také obsahuje krátká instruktážní videa, interaktivní soutěže, hry a zábavné testování získaných znalostí.

Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat celý program nebo pouze jednotlivé moduly. Interaktivní cvičení jsou vytvořena v softwaru SMART Notebook, verze 11. Registrace a stažení výukového programu do interaktivních tabulí je zdarma, včetně pravidelné aktualizace pro zaregistrované uživatele.

Moduly výukového programu:

Naše tělo

 • -       Pohyb
 • -       Trávicí soustava
 • -       Zuby

Výživa

 • -       Příjem tekutin
 • -       Výživa
 • -       Zdravý oběd
 • -       Zdravý talíř

Původ potravin – Zvířata

 • -       Drůbež
 • -       Králík
 • -       Kráva
 • -       Ovce
 • -       Prase
 • -       Zpracování mléka

Původ potravin – Rostliny

 • -       Rostliny
 • -       Ovoce a zelenina

Bezpečnost potravin

 • -       Bakterie
 • -       Plísně
 • -       Zacházení s potravinami

Procvičování

 • -       Co už umíš
 • -       Hrej si
 • -       Ovoce a zelenina - procvičování


Přístup k registraci do výukového programu „Jíme zdravě a s chutí“ je veřejně dostupný na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Aktualita je zveřejněna jako převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o. a nevyjadřuje názor spolku Jednota školských informatiků, z. s. k zaslanému obsahu či odkazovaným materiálům.

Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro 2. stupeň ZŠ

přidáno: 8. 11. 2016 9:59, autor: Asistentka JSI   [ Aktualizováno 8. 11. 2016 13:12 uživatelem Petr Naske ]

Převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o.

Výživa ve výchově ke zdraví na výukovém portálu www.viscojis.cz/teens

Výživa ve výchově ke zdraví je výukový program určený především pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je nabídnout kvalitní podpůrný výukový materiál pro základní školy, který vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu. Program vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu.

Program je rozdělen do šesti základních oblastí týkajících se výživy a bezpečnosti potravin:  Živiny a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z jídla, Potraviny a bezpečnost. Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat buď celý program, nebo pouze jednotlivá témata.

Výukový program je doplněn pracovními sešity pro žáky 6. a 7. ročníků a pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, které slouží k procvičení daných témat. Pro žáky základních škol bude v roce 2017 vydána elektronická učebnice doplňující pracovní sešity.

Na podporu výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ byly vytvořeny webové stránky www.viscojis.cz/teens. Zde je v kategorii „Stáhni si“ volně dostupný aktualizovaný  výukový program pro pedagogy, pracovní sešity pro žáky a další zdravotně výchovné publikace zabývající se tématem výživy a bezpečnosti potravin, např. leták „Zdravý talíř pro náctileté“, publikace pro veřejnost „Výživa a zdraví“ a další.

Všechny výukové materiály si kladou za cíl podat v ucelené a atraktivní podobě nejnovější poznatky ve výživě a bezpečnosti potravin pedagogům a žákům základních škol.  


Aktualita je zveřejněna jako převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o. a nevyjadřuje názor spolku Jednota školských informatiků, z. s. k zaslanému obsahu či odkazovaným materiálům.

3. 12.: Konference Internet a Technologie 16.2

přidáno: 7. 11. 2016 23:47, autor: Janek Wagner

Sdružení CZ.NIC, správce české domény, ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT, pořádá konferenci Internet a Technologie 16.2. Ve volném pokračování jarní konference se z přednášek dozvíte novinky týkající se projektů Turris Omnia, Knot DNS a Knot DNS Resolver nebo mojeID. Těšit se můžete na příspěvek o bezpečnosti IoT zařízení nebo na prezentaci o automatické správě KeySetu. V programu najdete také dva workshopy, během nichž vám představíme nový výukový EduShield pro Arduino a ukážeme, co všechno je možné dělat s routery Turris Omnia. 

Místo a čas: Fakulta informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha, 3. 12. 2016 od 9.30. 

Uvedení nových Webů Google bude již 9. listopadu

přidáno: 3. 11. 2016 0:22, autor: Janek Wagner

Před pěti měsíci se uživatelům služby G Suite (dříve Google Apps) prostřednictvím programu pro první uživatele představila nová verzi Webů Google. Díky jejich zpětné vazbě budou nové Weby Google uvedeny pro všechny uživatele G Suite v programu rychlého vydání 9. listopadu 2016. Plánované vydání bude následovat o dva týdny později. 

Klasické Weby budou existovat i nadále, souběžně s novými Weby, do kterých se budou přidávat funkce podobné těm v klasických Webech.  V roce 2017 poskytneme a doporučíme možnost migrovat své weby z klasických na nové Weby. V roce 2018 pošleme časové rozvržení a pokyny týkající se postupného ukončení provozu klasických Webů. Konkrétní datum ukončení ještě není stanoveno, ale informujeme vás o něm s alespoň ročním předstihem.

1-10 of 194