JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Workshop Jednoty školských informatiků - konference Počítač ve škole

přidáno: 14. 4. 2014 22:34, autor: Petr Naske

Zveme členy JSI a naše příznivce na workshop k aktuálním tématům na konferenci Počítač ve škole. Akce se bude konat ve středu 16. dubna od 17.00 v rámci konference Počítač ve škole.

Předpokládaná témata
- školy a výzva 51 OP VK - budou představeny podpůrné kroky pro školy a lektory, které JSI bude realizovat
- otevření témat a připomínek ke Strategii digitálního vzdělávání 2020
- shrnutí stavu k Memorandu informační gramotnosti
- představení činnosti a hospodaření JSI za poslední období
- diskuse o aktivitách JSI v regionech, sběr podnětů

Workshopu se z vedení JSI účastní členové výboru: Petr Naske, Daniel Janata, Alena Mašláňová, Lenka Suchánková. 

Vzdělávání pro 21. století – komunikace, spolupráce a nové trendy ve výuce

přidáno: 4. 3. 2014 3:04, autor: Radek Šmíd   [ Aktualizováno 4. 3. 2014 21:49 uživatelem Petr Naske ]

Konference pořádané společnosti Bohemia Ventures pro ředitele základních (25.3.) a středních (18.3.) se uskuteční v pražském hotelu Clarion (Freyova 33, Praha 9. Mimo jiné na nich vystoupí zástupci JŠI a partnerů. Viz programy a pozvánky v příloze článku.

Střípky od partnerů Jednoty školských informatiků
konference Počítač ve škole, online aplikace Magistr, aktivity KVIC Nový Jičín, aktivity GEG ČR, CZ.NIC, In-Generation,

Na konferenci pro ředitele středních škol Miroslav Dvořák představí modul Pracovní situace z oblasti ICT ve škole online aplikace Magistr nakladatelství WKCR, kde se nacházejí informativní články k tématům, které z oblasti ICT školy obvykle řeší.
Radek Maca upozorní na celostátní konferenci o praktických příkladech využívání digitálních technologií ve vzdělávání – Počítač ve škole, která proběhne v polovině dubna. Před jedenácti lety ji začalo organizovat Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě pro ředitele škol, ICT koordinátory a učitele všech aprobací, kteří se snaží prostřednictvím digitálních technologií usnadnit a zefektivnit svým žákům učení. V příspěvku se dozvíte, jaké je tematické zaměření konference a proč byste na ní rozhodně neměli chybět. Seznámíte se s tematickým zaměřením letošní konference a důvody, proč na akci i letos dorazit.
Úvodní slovo přednese a diskusi v tomto bloku bude moderovat Petr Naske, předseda spolku JSI.

Na konferenci zaměřené na základní školy představí Lenka Urbanová regionální aktivity Google Education Group ČR aneb jak funguje podpora používání online aplikací a dotykových zařízení ve školách. Představen bude také projekt In-Generation, který se zaměřuje na rozvoj internetové gramotnosti žáků ZŠ. Igor Kytka z Akademie CZ.NIC, koordinátor vzdělávacích aktivit, představí nejen kurz pro učitele ICT předmětů, ale i rozšíření seriálu Jak na Internet a jeho možnosti zapojení do výuky, aplikaci Tablexia a další aktivity CZ.NIC. Představeny budou také aktivity KVIC Nový Jičín v oblasti podpory škol v oblasti ICT, představí Blanka Kozáková. Úvodní slovo přednese a diskusi v tomto bloku bude moderovat zástupce spolku JSI.

Jednání poradního výboru NCBI a „Hustej Internet“.

přidáno: 26. 2. 2014 4:41, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 26. 2. 2014 4:46 ]

Dne 25. 2. 2015 se uskutečnilo jednání poradního výboru Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI, http://www.ncbi.cz/).  Na jednání referoval Dr. Záliš o realizovaných aktivitách centra v minulém roce, mimo jiné o projektu k internetové bezpečnosti Praha BOL 2013, viz http://www.ncbi.cz/ve%C5%99ejna-sprava/praha-bezpecne-online-2013.html a příložený soubor. Na jednání byla představena také knížka Hustej Internet http://www.saferinternet.cz/hustej-internet.html pro žáky a jejich rodiče o problematice bezpečnosti na Internetu - opravdu pěkná, snad bude časem k dispozici za rozumnou částku i on-line. V plánu činnosti NCBI pro r. 2014 je uveden přehled mnoha zajímavých aktivit NCBI zaměřených na snížení rizik vyplývajícíéch z komunikace na Internetu - můžete začít plnit své kalendáře. Pavel PEŠAT 

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.

přidáno: 26. 2. 2014 4:15, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 26. 2. 2014 4:50 ]

15. března 2014 se v Kongresovém centru Praha koná konference INSPO http://www.inspo.cz/. Připravuji za JSI příspěvek zaměřený na Vaše osobní zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vycházím z toho, že ICT mohou výrazně napomoci zlepšení kvality života osob se specifickými potřebami (pro některé možná srozumitelněji s „postižením“) a že je žádoucí vytvořit potřebné podmínky pro jejich školní vzdělávání zaměřené na ICT a podporované ICT. Jedná se primárně o zjištění předpokladů pro jejich vzdělávání, o podporu, kterou případně pro jejich vzdělávání máte a o vaše hodnocení této podpory. Budu Vám zavázán, pokud věnujete cca 10 minut Vašeho drahocenného času a vyplníte on-line dotazník na adrese
https://docs.google.com/forms/d/14Pqh1FDnkFhH9QSR2zBxMqk6rdI6H9ySfcxF_N4Mj6o/viewform
Prosím o vyplnění do sobotního večera (1. 3. 2014, 23:59).
Můžete-li obětovat ještě o okamžik více, přepošlete prosím odkaz na dotazník také dalším Vašim kolegům - učitelům ICT/Informatiky.
Pokud Vás tato problematika oslovila a zajímá, nezapomeňte se na konferenci včas zaregistrovat,  zájem veřejnosti je velký.
 
Pavel Pešat

Dohoda o podpoře pedagogů ..., uzavřená mezi JŠI a GEGČR

přidáno: 17. 2. 2014 13:11, autor: Daniel Janata

DOHODA O PODPOŘE PEDAGOGŮ V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ SE SYSTÉMEM ANDROID VE VÝUCE


Rozvoj mobilních technologií, jejich dostupnost, míra rozšíření na úroveň osobního digitálního prostředku a dostupnost vhodných aplikací nás vede ke spolupráci na posilování pedagogických dovedností v začleňování těchto technologií do vzdělávání žáků a studentů.

Jednota školských informatiků (www.jsi.cz)

(profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství, vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet)

a

Google EDU Group ČR (www.gegcr.cz)
(otevřené společenství pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání,
které pomáhá učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu,
pořádá vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporuje sdílení zkušeností a spolupráci)


se dohodli na následujícím:


Chceme podpořit:

- pedagogy v objevování potenciálu, který mají mobilní zařízení se systémem Android v oblasti vzdělávání

- školy v inovaci vzdělávacího prostředí se začleněním mobilních technologií do výuky

- pedagogy ve využívání online služeb vyvíjených společností Google


Chceme vytvořit:

- komunitní platformu pro učitele za účelem výměny zkušeností, vzájemné podpory a šíření “dobré praxe” ve využívání mobilních zařízení ve školách

- soubor metodických postupů a námětů usnadňujících učitelům a školám začlenění mobilních zařízení žáků do běžné výuky


Jednota školských informatiků a Google EDU Group ČR vytvoří společnými silami síť pedagogů - lektorů, kteří jsou schopni poskytovat školám konzultace, kurzy, mentorskou a supervizní podporu. Lektoři se budou specializovat na mobilní zařízení Android a aplikace Google a stanou se součástí nabídky výše uvedených služeb školskému prostředí.


V Praze dne 17.2.2014


za Jednotu školských informatiků Petr Naske (předseda JŠI)


za Google EDU Group ČR Lenka Urbanová


Soutěž JuiorInternet a kategorie JuniorErb

přidáno: 13. 1. 2014 5:01, autor: Radek Šmíd   [ Aktualizováno 14. 1. 2014 22:43 uživatelem Petr Naske ]

Upozorňujeme na tradiční soutěž JUNIORINTERNET, která má uzávěrku 17. února 2014. Soutěž vyvrcholí dne 15. března 2014 v Praze na konferenci JUNIORINTERNET, v rámci které budou vyhlášení vítězové této soutěže pro mladé lidi do 19 let. V porotě soutěže bude i zástupce Jednoty školských informatiků.

Zejména chceme upozornit na speciální cenu JUNIORERB. Ten žák, který má projekt se vztahem k místní instituci nebo sdružení, se může účastnit této speciální ceny. Ať už jde o oficiální stránky obce (třeba i neoficiální), nebo třeba i zajímavou pomůcku pro místní sdružení přihlášenou v kategorii Internet věcí, nezapomeňte při přihlašování zaškrtnutím zvolit, že chcete být i součástí hodnocení v soutěži Junior Erb. Tato soutěž je hodnocena nezávisle a případný úspěch neovlivní úspěchy v základních kategoriích Junior Web a Internet věcí.

Jako inspirace může sloužit autorství stránek místního Sokola, oddílu ať už skautského, turistického či sportovního, může být zajímavým nasměrováním mladého webového programátora ke smysluplné tvorbě. Pokud máte v okolí potenciálního soutěžícího, který ještě váhá, co by mohl vytvořit, může svoje úsilí nasměřovat ke sdružení, které je mu blízké. Weby můžou být založeny i na dostupných publikačních systémech.

Více informací na http://www.juniorinternet.cz/souteze#juniorerb
Přiložen je k JUNIORERB leták pro soutěžící a leták pro ředitele škol, prosíme o vyvěšení na nástěnkách ve vaší škole.

Průzkum k chystané knize návodů pro LibreOffice

přidáno: 9. 1. 2014 12:25, autor: Radek Šmíd

Kancelářský balík je základním nástrojem pro práci s počítačem. Kromě placeného MS Office (Word, Excel, PowertPoint) je velmi populární také LibreOffice, který má stejné množství funkcí a je zadarmo (pro kohokoliv). Ale není k němu na trhu žádná česká kniha. Teď  se to může změnit.

Někdejší šéfredaktor portálu OpenOffice.cz a provozovatel Deníku neziskovky Vlastimil Ott zvažuje vydání jedné nebo více knih věnovaných právě kancelářskému balíku LibreOffice. Do 9. února 2014 běží dotazník, v němž se zjišťuje reálný zájem čtenářů-uživatelů. Ve hře je nejen klasické papírové, ale tak elektronické vydání knih.

Pokud ve své organizaci využíváte OpenOffice nebo LibreOffice, vyplňte, prosím, dotazník, zda máte zájem o knihu a jaké by měla mít parametry. Tento krátký dotazník je dostupný na knihaoffice.cz. Jako poděkování získáte po vyplnění 15stránkový náhled na existující rukopis a můžete tak zjistit, jak by kniha mohla vypadat.

Nová pomůcka pro děti s dyslexií od laboratoří CZ.NIC

přidáno: 9. 1. 2014 12:16, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 9. 1. 2014 12:17 ]

Praha, 28. listopadu 2013 – Především dětem na 2. stupni základních škol trpícím dyslexií je určen nový projekt Laboratoří CZ.NIC Tablexia. Jde o vzdělávací hru pro tablety, jejímž cílem je podporovat kognitivní schopnosti dětí s touto poruchou. Aplikace ve své první verzi obsahuje tři samostatné hry – na trénink sluchového rozlišování, prostorové orientace a pracovní paměti. Tablexia vznikla jako otevřený software a je v plánu ji rozšiřovat o další hry. Aplikace je nyní dostupná pro platformu Android, uživatelům je k dispozici zdarma.

„Na aplikaci jsme spolupracovali s předními českými odborníky na problematiku vzdělávání dětí s dyslexií. Přestože existuje řada podobně zaměřených počítačových programů, Tablexia oproti většině z nich přináší několik zásadních výhod: lokalizaci do češtiny, dostupnost zdarma, atraktivní design, rozšiřitelnost, mobilitu či nezávislost na internetovém připojení. Herní pojetí pak motivuje děti k tomu, aby se tréninku svých kognitivních schopností chtěly věnovat proaktivně a samostatně,“ přibližuje Ondřej Surý z Laboratoří CZ.NIC, který vede tým odpovědný za vývoj Tablexie.

Uživatel aplikace se ocitne v roli detektiva, který ve snaze dopadnout zločince musí plnit různé úkoly – složit rozházené kousky mapy, rozpoznat postavu podle předem získané indicie apod. Všechny hry pak budou tvořit souvislý příběh, kterým si uživatel aplikace postupně projde. Jako jednotící prvek je použita i atraktivní grafika evokující atmosféru detektivek ze 30. let.

Po technické stránce aplikace kromě her nabízí i administrativní funkce: přehled výsledků či správu jednotlivých hráčských profilů pro případ, že tablet třeba používá skupina dětí. To usnadňuje a zrychluje vývoj dalších her, u nichž tyto funkce již není třeba programovat. Zároveň ale Tablexia nabízí možnost jakoukoli hru „vyjmout“ a zpřístupnit ji samostatně.

„Dyslexií v České republice trpí zhruba 5 – 10 procent populace. Tablexii vnímám jako jeden z mála prostředků podpory rozvoje určený přímo druhostupňovým žákům, který takto komplexně využívá možností přenosných zařízení, k nimž mají dnešní děti velmi blízko. Hry jsou zvoleny vhodně jak s ohledem na oblasti, které bývají u dětí s dyslexií nejvíce oslabené, tak potřeby a preference dané věkové skupiny,“ doplňuje PhDr. Lenka Krejčová Ph.D. z katedry psychologie Filozofické fakulty UK, která na vývoji aplikace s Laboratořemi CZ.NIC spolupracovala.

Zdroj: CZ.NIC

Informační gramotnost pro žáky - výzva zveřejněná 6. ledna 2014

přidáno: 5. 1. 2014 15:04, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 5. 1. 2014 15:15 ]

Od ledna 2014 najdete na našich stránkách výzvu „Informační gramotnost pro žáky“, která byla sepsána skupinou učitelů a příznivců našeho sdružení. Výzva shrnuje základní teze k prosazení vybraných opatření vedoucích k modernizaci českého školství v oblasti práce žáků i učitelů s digitálními technologiemi. Výzva je určena široké veřejnosti. Pod výzvu se můžete podepsat skrze online formulář a na speciální stránce můžete vidět přehled všech signatářů a jejich komentářů k textu výzvy.

Text výzvy - níže je zkopírován, originální verzi najdete na http://goo.gl/pefazn
Formulář k podpisu nebo vyjádření k výzvě najdete na http://goo.gl/rfoQTu 
Seznam signatářů výzvy najdete na http://goo.gl/aEj0Lo

Informace k výzvě, upřesnění, můžete směřovat na hlavního iniciátora výzvy pana Bořivoje Brdičku (borivoj.brdicka (et) jsi.cz), případně na email sdružení jsi (et) jsi.cz. Zcela volnou diskusi k tématu je možné vést pomocí vzkazů ve formuláři k podpisu výzvy nebo v diskusním vláknu na portálu RVP.CZ - http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=167&t=22417

Text výzvy a seznam prvních signatářů, kteří jsou i členové Jednoty školských informatiků

Informační gramotnost pro žáky

Memorandum za prosazení opatření vedoucích k modernizaci českého školství.

Obracíme se na vás jménem skupiny odborníků zabývajících se výukou informatiky a využitím výukových technologií na našich školách, protože jsme přesvědčeni, že by měla být veřejnost informována o problémech s touto problematikou souvisejících i o rizicích s jejich neřešením spojených.

Současný stav výchovy našich žáků směrem k informační gramotnosti negativně poznamenalo hned několik politováníhodných nedopatření z let minulých. Je to v první řadě vliv na počátku v roce 2000 jistě dobře míněného programu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), který sice vybavil většinu škol určitým množstvím technologií, ale fakticky skončil roku 2006 s pachutí korupčního jednání. Od té doby se bohužel nikdo neodvažuje ke koncepci školské informační politiky na úrovni řízení státu vrátit, takže dnes již je naprosto zřejmé, že v této oblasti hrozí selhání.

Druhý vážný problém vyvolala teoreticky též naprosto správná snaha o reformu výukových postupů v duchu moderních, mezinárodními výzkumy ověřených trendů, která pod názvem Rámcový vzdělávací program (RVP) probíhala od roku 2004 až do nástupu ministra Dobeše do funkce v roce 2011, kdy začala být důvěra ve správnost této koncepce zpochybňována. RVP se již v době svého vzniku minimálně na úrovni základních škol vyznačoval zřetelným podceněním úlohy informačních technologií. Vůbec se nepokusil využít potenciálu, který technologie mohou v procesu transformace vzdělávání přinášet. V oblasti ICT bohužel nastavil ne zcela optimální orientaci výukových cílů převážně jen na ovládání často používaných počítačových programů (snad s výjimkou průřezové mediální výchovy). Naše opakované snahy o úpravu RVP se dodnes nepodařilo prosadit. Poslední (i v tomto případě dobře míněná) změna zavádějící od září 2013 druhý povinný jazyk do výuky ZŠ s využitím disponibilních hodin byla navíc v mnoha školách realizována právě na úkor výuky na informatiku orientovaných předmětů.

Vývoj světa vykazuje zjevné tendence naznačující, že všichni naši žáci, bez ohledu na zaměření, budou k životu informační gramotnost nutně potřebovat. Nezbytná je schopnost kriticky zhodnotit význam informací, umět je zpracovat, sdílet s ostatními účastníky sítě a orientovat se v rizicích jejich využití. Schopnost hodnotit, zpracovávat, tvořit – to všechno jsou kompetence související s tzv. funkční gramotností, kterou je třeba vnímat jako vrcholný cíl výuky. Obsahem školní informatiky proto nesmí být jen ovládání technologií a informačních systémů, ale také jejich pochopení a rozvíjení, což se neobejde bez základů algoritmizace a programování. Porozumění informacím zahrnuje též vnímání všudypřítomné nejistoty, posouzení důvěryhodnosti a schopnost budovat osobní vzdělávací prostředí. Informatika (ICT) není jediným předmětem, který by se měl ve zvýšené míře výchovou k informační gramotnosti zabývat.

Technologie se již používají úplně všude, jen ve školách k tomu zatím většinou nejsou podmínky. Nejen, že mohou být přínosem pro výuku, ale jsou zásadní podmínkou budování potřebných kompetencí. Bylo by smutné, kdyby se příprava na život​ v ⁠technologiemi přesyceném světě musela odehrávat převážně pouze v mimoškolním prostředí. Většina vyspělých, ale stále více i vysloveně rozvojových zemí věnuje využití vzdělávacích technologií ve školách velkou pozornost. Totéž se dá říci i o firmách a korporacích vývojem a aplikací technologií se zabývajících. Proto jsme přesvědčení, že bychom se měli ke koncepčnímu řešení této problematiky urychleně vrátit a zabývat se jím. Jako základní navrhujeme realizovat tato opatření:
 1. Revidovat RVP s cílem akcentovat problematiku informační gramotnosti a zajistit její provázanost napříč všemi vyučovanými tematickými celky.
 2. Nastavit výukové standardy informatiky (ICT) i dalších předmětů tak, aby byly s inovovaným RVP v souladu.
 3. Zajistit zařazení příslušné tematiky do přípravy učitelů i do připravovaného kariérního řádu.
 4. V rámci systémového řízení školství vytvořit prostor tak, aby problematiku informační gramotnosti měl někdo na starosti a byl za ni zodpovědný.
Dne 6. ledna 2014

Seznam prvních signatářů
 • Bořivoj Brdička, VŠ učitel, Spomocník, člen JŠI
 • Ondřej Neumajer, VŠ učitel, konzultant vzdělávání
 • Petr Naske, učitel ICT, předseda Jednoty školských informatiků
 • David Hawiger, učitel, člen JŠI, člen ICT panelu
 • Daniel Janata, místopředseda JŠI
 • PhDr. Alena Mašláňová, učitelka SŠ, ICT koordinátorka, členka výboru JŠI
 • Martin Lána, učitel, člen JŠI
 • Ing. Pavel Roubal, učitel ICT, autor učebnic ICT, člen JŠI
 • Janek Wagner, člen výboru JŠI, lektor, publicista a konzultant


Edici CZ.NIC rozšiřuje kniha pro náctileté uživatele Internetu

přidáno: 20. 12. 2013 2:21, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 20. 12. 2013 2:25 ]

V pořadí již sedmý titul naší Edice CZ.NIC má název Buď pánem svého prostoru (anglicky Own Your Space) a jeho autorkou je Linda McCarthy, uznávaná bezpečnostní expertka s více než dvacetiletou zkušeností v oblasti bezpečnostních auditů a poradenství. Elektronická verze knihy je volně ke stažení na  https://knihy.nic.cz . Na této internetové adrese si mohou zájemci objednat také tištěnou verzi, kterou získají za 199 korun, v případě objednání přes IPv6 je její cena o 30 korun nižší. Tištěné publikace bude CZ.NIC rozesílat na začátku nového roku.

Kniha buď pánem svého prostoru je obsáhlým a kvalitním zdrojem informací o počítačové bezpečnosti a rizicích spojených s používáním Internetu, jak pro náctileté uživatele, tak pro jejich rodiče. Nevím o žádné jiné knize dostupné v českém jazyce, která by takto názorně a přitom nekomplikovaně seznamovala uživatele s riziky, na která by měli být při používání Internetu připraveni. Publikace by určitě neměla chybět v knihovničce žádného teenagera aktivně používajícího Internet.“ píše v knižní předmluvě Pavel Bašta, bezpečnostní analytik sdružení CZ.NIC.

Více v tiskové zprávě na stránkách www.nic.cz.

1-10 of 148

Poslední aktivita na webu