JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Stanovisko JSI ke zprávě NKÚ týkající se Podpory rozvoje digitalizace vzdělávání

přidáno: 26. 8. 2019 11:01, autor: Janek Wagner

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil dne 12. srpna 2019 tiskovou zprávu ke kontrolní akci 18/18 týkající se podpory rozvoje digitálního vzdělávání v České republice. Jednota školských informatiků, z.s., v jedné ze svých dlouhodobých aktivit monitoruje podporu digitálního vzdělávání ze strany MŠMT a vlády ČR prostřednictvím Strategie digitálního vzdělávání.

Jednota školských informatiků, z.s. (dále jen JSI), již ve své hodnotící zprávě o Strategii digitálního vzdělávání za rok 2017 uzavírala své hodnocení upozorněním na tři systémové nedostatky:
 • zlehčování Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV) jako priority a minimální provázání SDV s ostatními strategiemi resortu i vlády;
 • nevyhovující řízení odchylek od původních strategických cílů a oddalování revize SDV;
 • nedostatečný vlastní rozpočet na řízení implementace SDV, závislost mnoha opatření na financování z evropských fondů.
JSI tedy podporuje doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ) směrem k MŠMT, vepsané do kontrolní zprávy na 6.straně. Zároveň vyzdvihujeme:
 • nutnost komplexně revidovat RVP jako celek předtím, než do nich budou začleněny již navržené digitální kompetence žáků základních a středních škol, včetně informatického myšlení;
 • v rámci přehodnocení systému financování regionálního školství prioritně řešit kvalifikovanou správu školní digitální infrastruktury.
JSI však varuje před důsledky nesprávného uchopení dané kontrolní zprávy NKÚ. Zdůrazňujeme, že:
 • sestavení SDV v roce 2014 byl správný a dlouho chybějící systémový krok, který je nezbytný nadále rozvíjet minimálně do doby, kdy vznikne Národní vzdělávací program, jehož vytvoření je úkolem MŠMT;
 • využívání evropských fondů by měl být stále významný zdroj implementace SDV, zvláště když na rozdíl od jiných obdobných centrálních podpor nejsou současné projekty spojeny s hmatatelnou mírou korupce, za kterou byla předchozí digitální koncepce MŠMT kritizována;
 • úloha zřizovatelů je ve stávajícím systému řízení regionálního školství stále nezastupitelná, tudíž je nutné s nimi koordinovat sestavování standardu školní digitální infrastruktury a tím pádem se vyhýbat v minulosti diskutabilním centralistickým přístupům;
 • klíčovým problémem, od kterého se odvíjela nemožnost realizace některých opatření, je chybějící rozpočet a harmonogram jeho implementace, což je patrně i důsledek jiného kritizovaného bodu a sice nedostatečného personálního zajištění SDV na ministerstvu
Za Jednotu školských informatiků, z.s.,

Mgr. Daniel Lessner, Ph.D.

předseda JSI

16.8.: Workshop VideoHunter@MFF

přidáno: 11. 6. 2019 22:46, autor: Janek Wagner

Umělá inteligence dnes válcuje svět, stejně jako industrializace změnila svět v 19. století. Spousta dnešních profesí v horizontu 10-20 let zanikne. Nebude se přitom jednat pouze o nekvalifikované pozice dělníků na linkách v montovnách, ale také třeba o některé dnes lukrativní pozice manažerů, právníků, laborantů, programátorů či lékařů. Proč? Protože všude, kde je v práci rutina, nejen fyzická, tam lze nasadit roboty (resp. inteligentní programy). Která zaměstnání tedy přežijí? To dnes nelze přesně říct, ale klíčová bude právě snadná nahraditelnost rutiny. Přežijí tedy jednak zaměstnání, která by bylo příliš drahé nebo nevhodné nahradit roboty (např. hodinový manžel, pečovatel), anebo naopak natolik kreativní profese, na které umělá inteligence nebude stačit. Třeba taky vědci a vývojáři v umělé inteligenci. Na workshopu budou zájemci seznámeni s některými principy umělé inteligence pro počítačové vidění, resp. vyhledávání ve videu. V širším kontextu se účastníci dozvědí o místě umělé inteligence v rámci informatiky a naopak. Věříme, že tento workshop pomůže zájemcům v orientaci při výběru vysokoškolského studia, zejména těm, kteří uvažují o oborech informatických. Workshop VideoHunter@MFF se bude konat 16. srpna 2019 od 8:30 v budově informatické sekce MFF UK na Malostranském náměstí 25 v Praze.

Pro registraci na workshop vyplňte prosím (závazně) následující formulář. Kapacita workshopu je omezena na 50 účastníků, takže včasná registrace je žádoucí.

VideoHunter@MFF je jednodenní letní workshop spojující vědecko-popularizační přednášky z oblasti inteligentního vyhledávání v audio-vizuálních datech a soutěž týmů ve vyhledávání ve videu pomocí nejmodernějších nástrojů vyvíjených na MFF. Soutěžní část je inspirovaná prestižní mezinárodní kampaní Video Browser Showdown Video Browser Showdown (viz foto nahoře nebo vpravo video záznam přímo ze soutěže). Po úvodním představení uvažovaných problémů hledání ve videu a vybraného nástroje si účastníci vyzkouší několik úloh hledání v rozsáhlejší kolekci videa, čímž budou od první chvíle získávat zkušenosti s danou problematikou. Následný blok zahrnuje popularizační přednášky z oblasti vyhledávání v multimediálních datech a strojového učení. Workshop bude zakončen soutěží, kde budou účastníci kompetitivně řešit zábavné úkoly pomocí představeného nástroje. První tři místa v soutěži jsou odměněna finančně (celkem 10.000 Kč).

Workshop se nechce zaměřovat pouze na tradiční cílové skupiny s matematicko-informatickým nadáním, naopak, jeho cílem je zaujmout také studenty, pro které byla zatím informatika příliš vzdálená, technická, nezajímavá nebo obtížná. Těm chceme ukázat, že informatika nemusí být tak složitá, či neatraktivní, jak se může na první pohled zdát. Cílíme především na starší středoškoláky (maturanty) a mladší VŠ studenty, nicméně účast není nijak omezena. Aktivity workshopu budou probíhat v češtině, znalost angličtiny je však výhodou.


Podrobnosti naleznete na webu MFF UK.

7.-8.6.: PRIM@ INFORMATIKA VE ŠKOLE: konference pro učitele

přidáno: 6. 5. 2019 2:07, autor: Janek Wagner

Ve dnech 7.-8. června 2019 se uskuteční na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konference projektu PRIM. Je určena učitelům a ředitelům MŠ, ZŠ a SŠ.

Kdy: 7.-8. června 2019

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Registrujte se, prosím, online.

Jak na registraci do Oracle Academy

přidáno: 17. 4. 2019 23:01, autor: Janek Wagner

Oracle sestavil návod na registraci do Oracle Academy v češtině, což by mohlo pomoci s prvním krokem k registraci do kurzu Oracle Academy z oblasti Databazí, Programovaní a Umělé inteligence.

Získejte až 100 000 Kč pro svou školu na příští školní rok z nového grantového programu Nadace O2. Přihlaste se do 13. 5. 2019!

přidáno: 15. 4. 2019 5:00, autor: Janek Wagner

Věděli jste, že až 40 % dětí se už někdy v živote setkalo s kyberšikanou? Víte, že podle některých odhadů bude drtivá práce budoucnosti spojena s využíváním digitálních technologií? Zapojte se do programu O2 Chytrá škola a rozvíjejte společně s námi digitální gramotnost v ČR.

Součástí programu O2 Chytrá škola je nový a stále se rozvíjející vzdělávací portál www.o2chytraskola.cz. Portál je určený učitelům i rodičům a primárně se zaměřuje na online bezpečí a mediální gramotnost. Web je vytvářen ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a věříme, že na něm především učitelé najdou mnoho zajímavých materiálů, které jim pomohou se lépe zorientovat v nástrahách a příležitostech digitálního světa, a informace z této oblasti budou předávat dále dětem.

Nedílnou součástí O2 Chytrá škola je i vyhlášení nového grantového programu pro základní školy, díky kterému mohou školy žádat o finanční podporu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, rodičů a žáků.

Více o grantu naleznete na stránkách www.o2chytraskola.cz/grantovy-program.

Hledáme superhrdiny! (klíčová slova = kolegiální podpora učitelů, podpora budoucích učitelů, šíření příkladů dobré praxe)

přidáno: 26. 3. 2019 0:04, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 26. 3. 2019 0:06 ]

Převzato 26/3 z webu https://digikoalice.cz/hledame/

http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-rozvoje-a-1

V současné době se hledají šikovní lidé pro placenou spolupráci, kteří mohou pomoci s šířením inspirací pro digitální vzdělávání po celé ČR.

Aktuální hlavní současnou výzvou je výběrové řízení na členy krajských metodických kabinetů v systémovém projektu OP VVV SYPO, který realizuje NIDV. Členové kabinetů v týmu do 10 lidí budou spolu vymýšlet konkrétní kroky podpory učitelů v regionu od MŠ po SŠ napříč předměty – informatika, český jazyk a literatura a matematika. Zacíleno bude také na rozvoj digitálních dovedností napříč praxí školy. Projekt pro MŠMT ověřuje funkčnost krajské úrovně podpory učitelské profese a bude síťovat existující aktivity v daných regionech. Máte-li zájem, neváhejte kontaktovat metodika pro Váš kraj (viz inzerát) a své kapacity mu nabídněte. Konec výběrového řízení je 31. března, po nenaplnění kapacit bude výzva snad průběžná.

S krajskými metodickými kabinety úzce souvisí průběžná výzva kampaně Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech, kterou realizuje NÚV v rámci systémového projektu PPUČ. V rámci kampaně jsou vítáni pro placenou spolupráci aktivní učitelé a inovátoři, kteří rádi pracují s otevřenými vzdělávacími zdroji a do blogu Gramotnosti.PRO jsou připraveni sepsat svou zkušenost s rozvojem základních gramotností v praxi MŠ a ZŠ. Informace pro zájemce https://gramotnosti.pro/web/hledameautory

Celá Evropa se také chystá na říjnovou kampaň CODEWEEK.EU. Aktuálně jsou vyhledáváni lídři (výzva do 26. března) – učitelé a lektoři programování a informatického myšlení. Reagujte na výzvu EU nebo se nám ozvěte přímo do DigiKoalice (digikoalice@nuv.cz), plánujeme v roce 2019 napomoci opět koordinaci kampaně a motivovat aktéry digitálního vzdělávání po celé ČR k realizaci aktivit na podporu výuky programování a informatického myšlení.

Na závěr Vás chceme upozornit na unikátní inovaci podpory kvality vzdělávání na MŠ a ZŠ napříč celou ČR, z financí OP VVV jsou realizovány projekty místního akčního plánování. Napříč celou ČR hledají kapacity realizátoři těchto projektů, viz leták HLEDÁME. Tyto projekty realizují ve větší míře místní akční skupiny, zejména v případě větších měst jsou realizátory města nebo městské části. V každém “MAPu” se povinně věnují realizátoři matematické a čtenářské gramotnosti, v těchto skupinách uvítají také šikovné lidi na tématiku podpory technologií ve vzdělávání. Zajímejte se o MAP v místě svého působení, nabídněte jim své kapacity a know-how. Kontakty ve vašem regionu můžete hledat s pomocí kontaktů NS MAS (http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ps-vzdelavani/) nebo se obraťte na vedoucí center podpory projektu SRP na NIDV (https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/460-kontakty-srp), kteří mají informace o MAP projektech mimo síť NS MAS.

MŠMT má aktuálně vypsané výběrové řízení na vrchního ministerského radu v oddělení rozvoje a inovací vzdělávání, který se bude také podstatnou měrou podílet na koordinaci Strategie digitálního vzdělávání. Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2019. Do stejného oddělení se hledá také spolupracovník (ministerský rada).

Každá pomocná ruka se nyní hodí, přichází na řadu prostor pro aktivní rodiče, lektory volnočasových aktivit, odborníky z praxe a další šikovné lidi, kterým není kvalita vzdělávání v českých školách lhostejná.

29. - 30. 3.: UčIT jinak - konference o výuce informatiky

přidáno: 8. 3. 2019 2:41, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 15. 3. 2019 9:54 ]

Konference učIT jinak je určena všem učitelům, kteří se zajímají o novinky v oblasti informatického myšlení a hledají inspiraci pro výuku sedmiletých i sedmnáctiletých dětí. Hlavními tématy konference jsou: problémy učitele informatiky, informatika hrou a klíčové kompetence za informatikou.

Konference má tři cíle:
 1. Podpořit využití herních prvků ve výuce informatického myšlení.
 2. Rozvíjet u účastníků porozumění cílům, které informatika může pokrývat ve vztahu ke klíčovým kompetencím.
 3. Podpořit účastníky při řešení problémů, kterým ve výuce informatiky čelí.
Konference se uskuteční v budově Masarykovy školy na Ortenově náměstí 34 v Praze, kde sídlí ZŠ T.G.M. a Gymnázium Duhovka. 

Získejte grant ve výši až 400 € od iniciativy Meet and Code!

přidáno: 12. 8. 2018 23:51, autor: Janek Wagner

Cílem Meet and Code je představit dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět technologií a programování. Akce jsou navrženy tak, aby mladým lidem ukázaly zábavnou stránku programování, a jak může programování pomáhat při realizaci různých nápadů. Mají je naučit, jak technologie fungují a jak IT ovlivňuje náš každodenní život. Objevováním široké škály technologií, digitálních témat a kreativního programování získají odvahu rozvíjet digitální dovednosti, které v dnešním světě potřebují.

 

Evropský týden programování se koná od 6. do 21. října 2018 a vychází z myšlenky Young Advisors (Mladých poradců), poradní skupiny bývalé komisařky EU pro digitální agendu Neelie Kroesové. Je podporován Evropskou komisí. Iniciativa Meet and Code podporuje všechny typy akcí souvisejících s tématy vědy a technologií v rámci a během Evropského týdne programování - s poskytnutím vstupních prostředků až ve výši 400 € na každou akci.

Naplánovat a realizovat akce pro děti a mládež mohou různé společenské skupiny, např. školy, IT specialisté, firmy nebo počítačové kluby. O grant na pořádání akce však může zažádat pouze nestátní nezisková organizace.

Nápady na akce mohou být přihlašovány pouze on-line na webových stránkách www.meet-and-code.org do 15. září 2018. Organizace mohou předložit několik různých nápadů na akce. Každý nápad na akci, kterému bude přiznána finanční podpora, získá na realizaci akce vstupní prostředky až do výše 400 €.

Podmínky účasti

App Maker bude další službou v sadě G Suite pro členy JSI

přidáno: 8. 6. 2018 3:28, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 8. 6. 2018 3:31 ]

V březnu letošního roku společnost Google informovala, že plánuje zpřístupnit nástroj App Maker jako jednu ze základních služeb pro všechny zákazníky G Suite Business, Enterprise a verze pro vzdělávání. Momentálně stále pracuje na tom, aby App Maker odpovídal vysokým nárokům kladeným na základní služby G Suite. Plánuje ho nicméně 14. června 2018 uvést jako další službu, aby jeho možnosti nabídl více zákazníkům. 

Hlavní podrobnosti:
 • Zákazníci služeb G Suite Business a Enterprise a služby G Suite pro instituce vyššího vzdělávání budou mít nástroj App Maker ve výchozím nastavení zapnutý, pokud se nerozhodli k novým službám přihlašovat manuálně.
 • Zákazníci služby G Suite pro vzdělávání z řad základních a středních škol budou mít nástroj App Maker ve výchozím nastavení vypnutý. Pro členy JSI službu zapneme.
 • App Maker bude pro doménu JSI další službou G Suite, nabídne však nepřetržitou technickou podporu a závazky týkající se úrovně poskytovaných služeb. V administrátorské konzoli bude přidán do seznamu dalších služeb G Suite.
 • App Maker bude splňovat normy ISO (27001, 27017, 27018) a SOC (1, 2, 3).
 • Nástroj App Maker má vestavěnou podporu služby Google Cloud SQL (je nutné předplatné GCP), můžete však používat i vlastní databázi. Navíc App Maker podporuje řadu dalších služeb spravovaných databází připojených prostřednictvím rozhraní JDBC a REST API.
 • Abychom vyšli vstříc potřebám všech uživatelů, bude App Maker nabízet funkce pro usnadnění přístupu.
Další postup: Sledujte blog s aktualizacemi služby G Suite, kde po uvedení nástroje App Maker najdete další informace. Více se o nástroji App Maker dozvíte na jeho webových stránkách.

11.-12. 5.: Konference učIT jinak: o výuce informatiky

přidáno: 10. 5. 2018 22:38, autor: Janek Wagner

Konference pro učitele informatiky, zkušené i začátečníky, nadšené i unavené. S hlavními programovými větvemi: Didaktika informatiky, Informatika s tužkou a papírem, Informatické myšlení. 

Tak trochu jiná konference vám nabídne paletu témat a forem, které podpoří vaši lepší práci ve výuce, osobní setkávání s lektory i dalšími učiteli. Jako bonus si máte možnost vybrat z palety učitelských lázní a dalších volnočasových programů. Čeká na vás bazén, sauna, jóga i koncert či hra s questy po Praze. To vše pod záštitou Jednoty školských informatiků. 

Kdy: 11. května 2018 od 9 do 22 hodin, 12. května od 8 do 16.30

Kde: Gymnázium Duhovka, Ortenovo nám. 1274/34, 170 00 Praha 7

Konference má tři cíle:
 1. Podpořit didaticky efektivní výuku účastníků konference.
 2. Rozvíjet reflexi účastníků ve vztahu ke smyslu výuky jednotlivých témat informatiky.
 3. Rozvíjet přechod účastníků na nové informatické kurikulum s důrazem na porozumění obsahu a cílům informatického myšlení.
Podrobnosti na webu konference.

1-10 of 221