JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Vyzýváme k účasti na Hour of CODE 2014

přidáno: 9. 12. 2014 23:39, autor: Petr Naske

Děkujeme MŠMT za vydání tiskové zprávy k tématu

Upozorňujeme na aktuální vydání NEWSLETTERU Jednoty JSI, který vyšel v úterý 9. prosince. K odběru newsletteru je možné se přihlásit na stránce http://newsletter-jsi.blogspot.cz/2014/12/listopad-prosinec-2014-12.htmlZnění tiskové zprávy k Hour of CODE.
Sto milionů žáků z celého světa si v týdnu od 8. do 14. prosince na vlastní kůži vyzkouší programovat. Cílem kampaně Hodina kódu (Hour of Code, hourofcode.com) je posílení programování a informatiky ve všeobecném vzdělávání. Její organizátoři, americká nevládní nezisková organizace Code.org, proto připravili nabídku interaktivních výukových materiálů, které i naprosté začátečníky hravou formou seznámí s potřebnými základy. Programování rozvíjí schopnost řešení problémů a zároveň otevírá nečekané možnosti tvůrčího vyjádření. Loňská zkušenost ukazuje, že tato kombinace je pro žáky velmi motivující.

Dosud se zaregistrovalo na 41 tisíc akcí ze 165 zemí (http://hourofcode.com/cz/events/all). Za Českou republiku se přihlásilo už 68 škol (http://hourofcode.com/cz/events/all/cz) a stále přibývají další. K účasti stačí učebna s počítači a žáky, a hodina času. Nabízené materiály (http://code.org/learnnevyžadují předběžné znalosti žáků ani učitelů. Žáci se sami či ve dvojicích propracovávají posloupností stále náročnějších úloh a přitom si osvojují základy informatiky spolu se schopností systematického řešení problémů. Didaktická kvalita materiálů odpovídá špičce současných možností. Organizátoři Hodiny kódu vycházejí ze zkušenosti, že základy informatiky si dokáže osvojit každý žák základní školy.

MŠMT iniciativu Hodina kódu vítá a doporučuje českým školám účast na této aktivitě. V nedávné době schválená Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (http://bit.ly/DigiStrategieUsneseni) si klade za jeden z hlavních cílů právě rozvoj informatického myšlení (http://ucime-informatiku.blogspot.cz/2014/09/informaticke-mysleni.html) žáků, k čemuž je programování skvělým nástrojem. MŠMT počítá s řadou opatření, díky nimž se i základy programování stanou přirozenou součástí školní výuky.

Evropská komise varuje, že v nejbližších letech bude v Evropě chybět 900 000 IT profesionálů(http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0). Informatika tedy skýtá zajímavé perspektivy. Žáci se díky ní stávají nejen znalými uživateli digitálních technologií, ale i jejich tvůrci. Programování ve školách podporuje např. zakladatel Microsoftu Bill Gates, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, nebo prezident USA Barack Obama (https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY).

Hodinu kódu dále podporují Jednota školských informatiků (http://www.jsi.cz/), mezinárodní soutěž Bobřík informatiky (http://www.ibobr.cz/), tradiční přehlídky prací žáků s programováním a designem online aplikací Junior Internet (http://www.juniorinternet.cz) a Junior Erb, a Národní centrum bezpečnějšího internetu (http://www.ncbi.cz/).

K podpoře této kampaně se přidali partneři (http://code.org/about/partners) jako Google, Apple, Microsoft, Facebook, Khan Academy, CSTA (americká obdoba Jednoty školských informatiků) a mnoho dalších. Dosud si Hodinu kódu vyzkoušelo přes 50 milionů žáků z celého světa a kampaň se rychle zařadila mezi největší kampaně na podporu vzdělávání vůbec. Kromě samotné Hodiny kódu pracuje Code.org také na vzdělávání učitelů a podporuje zavádění potřebné legislativy.

Výzva ICT průmyslu k plnění programových priorit vlády České republiky

přidáno: 4. 11. 2014 14:29, autor: Petr Naske

Pod koordinací ICT unie byla sepsána 28. září 2014 výzva sdružení a asociací působící v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), které vyzvaly premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet začal konkrétně uskutečňovat priority, ke kterým se zavázal ve svém programovém prohlášení. Ty jsou v zájmu občanů i efektivní správy země. Jde především o efektivní využití ICT ve veřejném sektoru a rozvoj internetové ekonomiky v České republice.


Jednota školských informatiků se rozhodnutím výboru 2. listopadu přidala mezi signatáře této výzvy.

Asociace.BIZ - Asociace dodavatelů internetových řešení
Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí
Asociace provozovatelů mobilních sítí
CACIO
Česká asociace elektronických komunikací
Česká asociace telekomunikací
Česká bankovní asociace
Česká pobočka AFCEA
Česká společnost pro systémovou integraci
Český institut manažerů informační bezpečnosti - ČIMIB
Český svaz průmyslu ochrany osobních údajů
Hospodářská komora ČR
ICT UNIE
Jednota školských informatiků
Platforma pro internetovou ekonomiku
Sdružení pro internetový rozvoj
Svaz průmyslu a dopravy ČR

DIDINFO 2015 – 21. ročník mezinárodní konference o vyučování informatiky

přidáno: 2. 11. 2014 3:46, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 2. 11. 2014 3:59 ]

Nejvýznamnější slovenská konference o vyučování informatiky na všech stupních škol DIDINFO 2015 se koná ve dnech 15.–17. dubna 2015 v Banské Bystrici, viz http://didinfo.umb.sk/show/page/year/2015/docId/162/locale/sk

Na DIDINFU všichni naleznou témata blízká svému vlastnímu odbornému informatickému zaměření. DIDINFO je příležitostí prezentovat své výsledky a publikovat v recenzovaném sborníku zahraniční odborné konference, což ocení zejména mladí doktorandi.

Témata konference:
 • informatika a informatická výchova na základních středních školách,
 • programování v informatickém vzdělávání,
 • přínos informatiky k rozvoji dovedností pro 21. století,
 • základy informatického myšlení v predškolním věku,
 • pedagogický výzkum: metody, výsledky a perspektivy,
 • mobilní technologie ve výuce informatiky.
Náklady na konferenci jsou takřka lidové, vložné pro učitele v řádu desítek eur bude upřesněno na webu konference. Výhodou jsou blízké konferenční jazyky - slovenština a čeština, takže jazyková bariéra nehrozí. Bohužel však konference není (a zřejmě ani do dubna 2015 nebude) akreditována v systému DVPP.

JSI by ráda podpořila účast svých členů a příznivců a proto bude organizovat společnou expedici – přepravu účastníků autem/minibusem po trase Liberec, Praha, Brno, Olomouc, Žilina... s možností nástupu na trase, případně All-in-One úhradu nákladů na konferenci v CZK formou „konferenčního balíčku“ JSI (bude-li dostatek zájemců). 

Zájemci, kontaktujte přímo mne na adrese pavel.pesat zavinac gmail.com. Těším se na viděnou na DIDINFU 2015.

Učebna Google je členům k dispozici

přidáno: 16. 8. 2014 5:07, autor: Janek Wagner

Nová služba Google s názvem Učebna je nyní k dispozici v české verzi pro uživatele Google Apps pro vzdělávání, tedy pro školy všeho druhu. Členové JSI ji mají nyní spuštěnu pro testování: zkuste adresu classroom.google.com/welcome.


Odysea mysli - soutěž týmů v kreativním řešení úloh

přidáno: 24. 5. 2014 3:53, autor: Radek Šmíd

Soutěž je dlouhodobá, určena pro děti, žáky a studenty všech věkových kategorií od MŠ až po VŠ, jedinou podmínkou je trenér starší 18 let, ne nutně učitel, a podpora školy.
Členové týmů využívají svou tvořivost k řešení úloh, které jsou různě zaměřeny, od konstruování strojních zařízení až po prezentování jejich vlastních interpretací literárních děl. Své řešení mohou prezentovat na celostátní nebo celosvětové úrovni této soutěže. V programu jsou zapojeny tisíce týmů z více než 30 zemí z celého světa.
7.6. je možné absolvovat školení trenérů, samotná soutěž proběhne v příštím školním roce, v září budou zveřejněny dlouhodobé úlohy a národní kolo bude v březnu.
Více na webových stránkách http://om.cvut.cz, nebo v přiloženém letáčku.

ENABLE: The 2nd International Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning

přidáno: 15. 5. 2014 11:47, autor: Pavel Pešat   [ Aktualizováno 24. 5. 2014 23:14 uživatelem Petr Naske ]

Ve dnech 18. a 19. června 2014 se koná 2. mezinárodní on-line konference o nových technologiích ve vzdělávání osob se SVP. Pořadatelem je JISC (UK) v rámci projektu Enable http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/keyinitiatives/enable. JiscTechDis se řadí mezi přední poskytovatele poradenských služeb pro inkluzi a zpřístupnění v UK. Zájemci se mohou registrovat na http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/events/detail/2014/enableconf2014, konference je bez poplatků. Bohužel, už je po termínu na pro aktivní příspěvky, přesto však očekávám, že i pasivní účast bude přinejmenším inspirující. 
Pavel PEŠAT

e-Skills for Jobs 2014

přidáno: 8. 5. 2014 13:21, autor: Petr Naske

Jednota školských informatiků je partnerem kampaně e-Skills for Jobs 2014.

Kampaň e-Skills for Jobs 2014 iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl je v České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce.


Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.

V České republice probíhá pod hlavičkou této kampaně tyto akce:

Test IT Fitness
Národní konference e-Skills (listopad 2014)
Propagační akce na školách zaměřené na zvyšování IT dovedností mladých lidí a na motivování mladých lidí pro práci v IT oborech
Akce partnerů kampaně

Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz.

Věříme, že všechny akce konané v rámci kampaně, ukážou mladým lidem důležitost IT dovedností pro jejich kvalitní profesní život a motivují je pro profesní uplatnění v této oblasti.


Proč výuka trochu jinak? Proč ne?

přidáno: 21. 4. 2014 14:17, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 21. 4. 2014 14:24 ]

Blanka Kozáková, Libor Olbrich, Martin Vonášek
(report z akce z pohledu organizátora - KVIC Nový Jičín)

Podobně jako v loňském roce, i letos proběhly za finanční podpory Jednoty školských informatiků akce na podporu ICT ve školách Moravskoslezského kraje. Jednalo se o akce svými tématy ojedinělé, které se vymykají standardním kurzům, které v oblasti ICT jako Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p. o. školám nabízíme.

První z akcí lektorsky zaštítil Martin Vonášek. Jeho jméno je známé rovněž mimo MSK (např. z loňské konference Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě). Martin není učitelem informatiky, vystudoval historii a dějepis na střední škole vyučuje za výrazné podpory ICT na základě svého „objevování“.

Cílem únorového setkání učitelů na téma "Převrácená třída" a online učení se v prostředí Edmodo bylo seznámení účastníků s následujícími tématy:

1. Teoretické vymezí pojmů převrácená třída a online učení se, tj. jakým způsobem chápat oba pojmy v souvislosti s konkrétní praxí učitele. S účastníky jsme se společně věnovali propojení vlastí praxe v daném předmětu s pojmem převrácená třída/online učení se - výhody, nevýhody, nasazení popřípadě nenasazení dané metody, dosavadní zkušenosti lektora a účastníků apod.

2. Realizace "převrácené třídy" a online učení se v prostředí "e-learningové" aplikace Edmodo. Jak zahájit práci s aplikací, jak motivovat žáky do zapojení se, problematika "konkurence" sociální sítě Facebook aj. Prvky gamifikace v aplikaci Edmodo prostřednictvím odznaků, úkolů a projektů. Metody hodnocení a možnost psaní testů prostřednictvím aplikace.

3. Hledání cesty k realizaci úplné převrácené třídy. Účastnici si seznámili s aplikacemi (Camstudio, Kazam) na tvorbu screencast videí, které umožňují vytvářet výuková videa. Vytvoření výukového videa a jeho upload na youtube a případná editace, včetně vkládání doplňkových otázek k videu.

Mezi hlavní výstupy setkání patří sumarizace dotazníku, který se pokusil získat informace o znalostech účastníků v uvedených oblastech před zahájením setkání a průběh setkání modifikovat podle schopností účastníků v průběhu celé akce.

Více k tématu naleznete v odkazu:

Další informace: http://www.pearltrees.com/#/N-s=1_10644634&N-f=1_10644634&N-u=1_125014&N-p=103615829&N-play=2&N-fa=1349944


Cca za měsíc proběhlo druhé setkání, tentokrát pod lektorským vedením Libora Olbricha. Jeho aktivity, zejména v podpoře projektové a online výuky, jsou v MSK známé. Nicméně díky prezentaci příspěvku Sbírka příkladů z matematiky online a workshopu na stejné téma je rovněž známý z konference Počítač ve škole.

Téma setkání (Spolu)pracujeme s žáky online rozvinulo předchozí a obsáhlo práci s žáky v sociálních sítích. V první části jsme se zaměřili na sociální sítě, řekli jsme si o plusech, mínusech a možnostech jejich využití ve výuce. A to i v širším kontextu zapojení žáků. Většina diskuse se logicky točila okolo Facebooku. V rámci prezentace byly předvedeny i ukázky konkrétního využití Facebooku žáky školy PrimMat - SSŠP, s.r.o. - a to využití, které zavedli a používají sami žáci "nezávisle" na škole.

V další části jsme si ukázali prostředí a použití aplikace Edmodo. Její použití při práci s žáky - zadávaní úkolů, hodnocení žáků, diskuse a zapojení žáků do práce v tomto prostředí. Edmodo umožňuje ankety, kvízy, příspěvky, upozornění a úkoly. Úkoly, stejně jako kvízy, je možno přímo hodnotit a v rámci aplikace je rovnou vidět postup žáků. Edmodo samozřejmě umožňuje i další funkce sociálních sítí, jako je komentování a hodnocení.

Na závěr byla diskuse nad Edmodem a srovnání s jeho konkurenty (například česká iTřída), ale i nad dalšími aktualitami souvisejícími se zaváděním moderních technologií do výuky.

Další informace: http://goo.gl/lGSq03


Tiskové prohlášení Jednoty školských informatiků k Výzvě č. 51 OP VK

přidáno: 17. 4. 2014 12:54, autor: Petr Naske

Jednota školských informatiků (dále jen JSI) vítá záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Výzvy č. 51 podpořit, zkvalitnit a rozšířit:
 • vzdělávání pedagogů v práci s moderními technologiemi,
 • využívání těchto technologií ve výuce,
 • možnosti škol vybavit se aktuálními technologiemi.
Výkonný výbor JSI upozorňuje, že vyhlášením Výzvy dostávají školy a zřizovatelé šanci zlepšit v regionálním školství kvalitu využívání technologií v práci učitelů - a tím změnit i kvalitu využívání technologií ve vzdělávání samotnými žáky, s možným dopadem na celou komunitu škol. Proto jsme se rozhodli:
 • podpořit aktivní školy a pedagogy v efektivním zapojení do projektu,
 • vytvořit prostor a podmínky pro mapování kvalitních nabídek a řešení v rámci projektu,
 • poskytnout on-line prostředí pro sdílení a výměnu informací souvisejících s výzvou,
 • aktivizovat školské prostředí a hledat co nejširší míru zapojení pedagogů do řešení jednotlivých projektů v rámci výzvy.
Uvedené body patří mezi průběžné priority činnosti našeho sdružení. Naším cílem je aktivizovat nejen ředitele škol, pedagogy a technické pracovníky ve školách, ale i žadatele - aby se zamysleli nad potřebností změn v oblasti využívání technologií ve školách a aby tímto směrem zaměřili vyjednávání s partnery, se kterými se do výzvy s projektem případně přihlásí.

Prostředí připravené JSI naleznete na http://vyzvy.jsi.cz, neoficiálním webu určeném ředitelům škol, učitelům a lektorům ke sdílení informací k projektům v rámci výzvy.

Budeme rádi, když se zapojíte a pomůžete tak využít Výzvy 51 a zvýšit její dopad do prostředí našich škol.

Za Jednotu školských informatiků:

Lenka Suchánková (lenka TECKA suchankova ZAV jsi TECKA cz)
Daniel Janata (daniel TECKA janata ZAV jsi TECKA cz)
Filip Vaculík (filip TECKA vaculik ZAV jsi TECKA cz)

Workshop Jednoty školských informatiků - konference Počítač ve škole

přidáno: 14. 4. 2014 22:34, autor: Petr Naske

Zveme členy JSI a naše příznivce na workshop k aktuálním tématům na konferenci Počítač ve škole. Akce se bude konat ve středu 16. dubna od 17.00 v rámci konference Počítač ve škole.

Předpokládaná témata
- školy a výzva 51 OP VK - budou představeny podpůrné kroky pro školy a lektory, které JSI bude realizovat
- otevření témat a připomínek ke Strategii digitálního vzdělávání 2020
- shrnutí stavu k Memorandu informační gramotnosti
- představení činnosti a hospodaření JSI za poslední období
- diskuse o aktivitách JSI v regionech, sběr podnětů

Workshopu se z vedení JSI účastní členové výboru: Petr Naske, Daniel Janata, Alena Mašláňová, Lenka Suchánková. 

1-10 of 157