JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


MŠMT: Stovky českých škol zařadily do své výuky programování

přidáno: 15. 12. 2016 22:35, autor: Janek Wagner

Čeští žáci si spolu s dalšími miliony školáků z celého světa v minulých dnech na vlastní kůži vyzkoušeli programovat. Ve dvojicích či sami se propracovali posloupností stále náročnějších úloh, procvičili si tak schopnost systematického řešení problémů a formou hry se seznámili s úplnými základy informatiky. Programování nutí žáky přemýšlet a zároveň otevírá nečekané možnosti tvůrčího vyjádření. Zkušenosti ukazují, že je tato kombinace pro žáky velmi motivující.

Vzdělávací materiály připravila organizace Code.org jako součást kampaně Hodina kódu (Hour of Code). Jejím cílem je, aby se s informatikou a programováním mohli seznámit všichni školáci. Dosahuje toho mimo jiné právě vytvářením vzdělávacích materiálů, které nevyžadují předběžné znalosti, a to ani na straně učitelů. K účasti stačí učebna s počítači a žáky a hodina času.

MŠMT iniciativu Hodina kódu vítá a účast na této aktivitě školám doporučuje. Již druhým rokem realizuje Strategii digitálního vzdělávání, jež si za jeden z hlavních cílů klade právě rozvoj informatického myšlení žáků, k čemuž je programování skvělým nástrojem. MŠMT pracuje na řadě opatření, díky nimž se informatika stane přirozenou součástí školní výuky. Kromě Hodiny kódu se školy mohou zapojit do řady dalších aktivit, jako jsou např. Bobřík informatiky, Europe Code Week nebo Informatikáři informatikářům. Zájemce o problematiku sdružuje spolek Jednota školských informatiků.

Kromě rozvoje myšlení je důvodem pro výuku informatiky její zásadní a dále rostoucí vliv na život žáků i fungování světa. Nejedná se jen o přípravu na budoucí zaměstnání (pracovníků s potřebnými dovednostmi chybí v Evropě napříč obory stovky tisíc), ale také o možnost se informovaně a aktivně zapojit do dění ve společnosti, která je digitálními technologiemi formována čím dál silněji.

„Hodina kódu je inspirací pro učitele i rodiče, rádi si doma s dětmi zkoušíme některé úlohy z této akce,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a dodala: „Učitelé zejména základních škol se často ptají, jestli a jak se vůbec dá s nejmladšími dětmi programovat. Materiály Hodiny kódu jsou na to myslím dobrou odpovědí.“

K podpoře této kampaně se přidali partneři jako Google, Apple, Microsoft, Facebook, Khan Academy, CSTA (americká obdoba Jednoty školských informatiků) a mnoho dalších. Dosud si Hodinu kódu vyzkoušelo přes 320 milionů žáků z celého světa a kampaň se rychle zařadila mezi ty největší na podporu vzdělávání vůbec.

Z praxe: Pomáháme České poště

přidáno: 6. 12. 2016 7:36, autor: Janek Wagner

Martin Malý na sociální síti Facebook kritizoval nevhodně navržené webové stránky České pošty, která nyní nabízí adresátům jako řešení omezené schopnosti doručovat balíkové zásilky možnost vyzvednutí v depech. Přestože je vytvoření online mapy jednoduché, zvolili tvůrci webu České pošty nabídku jen stažení souboru s tabulkou s adresami dep. Ukážeme si proto, jak snadno můžeme z této tabulky vytvořit mapu pro vložení na web. Martinův podnět jsem využil k vytvoření ukázkové úlohy pro žáky. Tabulka s přehledem dep je ke stažení v 18kB souboru ve formátu XLSX:
Pro vytvoření interaktivní mapy využijeme službu Dynamické tabulky Google:

 

V prvním kroku musím do služby importovat staženou tabulku:

Po importu se zobrazí výřez tabulky ke kontrole, v dalším kroku pak můžeme tabulku pojmenovat:

Po odsouhlasení a pojmenování se objeví pracovní plocha služby. Zde je třeba přidat záložku pro tvorbu mapy:  
 A dále je nutné označit sloupec s adresními údaji
:  
 Sloupec s adresami vybereme jako typ Location:
   

 Poté dojde ke generování mapy:
   

 Interaktivní mapa je za chvíli hotová, po klepnutí na body na mapě se zobrazí další data z tabulky:
   

 Vzhled mapy můžeme upravit volbou z nabídky Tools-Change map. Poté si můžeme interaktivní mapu stáhnout v nabídce File nebo publikovat pomocí nabídky Tools-Publish:
   
 A takto vypadá vložená interaktivní mapa:

 

Další variantou publikace je stažení dat ve formátu KML a jejich následný import do Map Google.

Valná hromada 2016

přidáno: 5. 12. 2016 23:18, autor: Petr Naske

Ve dnech 19. prosince 2016 až 11. ledna 2017 se bude konat valná hromada spolku Jednota školských informatiků, z. s., bude se konat elektronickou formou.

V rámci valné hromady proběhne ve dnech 30/12 (22:00) až 5/1 (22:00) volba volební komise, která by pro potřeby dalších voleb byla stálá a zajišťovala by volby do orgánů spolku. Prosím o Vaše nominace, které budou uzavřeny dle stanov ke dni 27/12 (22:00), celkem potřebujeme tři stálé členy volební komise.

Navrhovaný program valné hromady
 • schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015
 • schválení priorit činnosti spolku pro školní rok 2016/2017
 • představení a diskuse o klíčových aktuálních aktivitách spolku
  • sledování Strategie digitálního vzdělávání (www.digivzdelavani.cz)
  • projekt Informatikáři informatikářům od Google (CS4HS)
  • ERASMUS projekt se slovenským partnerem (příprava osnovy výuky a materiálů pro Minecraft a Kodu Game Lab)
  • ERASMUS projektu s italským partnerem (překonávání neúspěšnosti žáků ve školní výuce pomocí výuky IT technologií a programování)
 • různé, dle vašich podnětů, lze naplánovat dílčí hangouty a informace o vašich aktivitách

5. - 8. 12.: Série webinářů „V cloudu a bezpečně“

přidáno: 2. 12. 2016 1:14, autor: Janek Wagner

Pokud investujete do cloudové služby, musíte důvěřovat tomu, že vaše data budou v bezpečí, že je chráněné soukromí vašich dat a že máte všechny procesy pod kontrolou. To znamená, že se data, firemní aplikace a zařízení budou používat jen takovým způsobem, který odpovídá vašemu očekávání.

Microsoft vás zve na sérii webinářů „V cloudu a bezpečně“, kde budeme procházet témata napříč světem cloudu, od prostředí open source aplikací, přes SAP a zpracování dat, až po analýzu kybernetických hrozeb.

Od 5. do 9. prosince bude Microsoft pořádat „týden v cloudu“. Pro registraci a více informací o každém z webinářů, klikněte na odkazy níže.

5. prosince od 13:00
Digitální transformace firem: přeměňte svá data v inteligentní akce

6. prosince od 15:00
SAP on Azure

7. prosince od 10:00
Windows Server 2016 a jeho napojení na Microsoft Azure

8. prosince od 14:00
Provoz Open Source řešení v Microsoft Azure

9. prosince od 10:00
Azure Marketplace: jak smazat bariéry mezi cloudem a Vaším privátním IT

Výukový program „Jíme zdravě a s chutí“ pro 1. stupeň ZŠ

přidáno: 8. 11. 2016 10:01, autor: Asistentka JSI   [ Aktualizováno 8. 11. 2016 13:10 uživatelem Petr Naske ]

Převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o. 

Výukový program „Jíme zdravě a s chutí“ pro 1. stupeň ZŠ pro užití v interaktivních tabulích

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vytvořilo nový výukový program do interaktivních tabulí pro žáky a pedagogy 1. stupně základních škol s názvem „Jíme zdravě a s chutí“.

Výukový program je rozdělen obsahově na 21 samostatných modulů tak, aby byl v praxi co nejlépe využitelný dle aktuálních potřeb vyučujících. Interaktivní cvičení v jednotlivých modulech doplňují činnosti pracovního sešitu pro děti 1. stupně ZŠ „Jíme zdravě a s chutí“, který rovněž vydalo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.

Výukový program částečně vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „Pět klíčů k bezpečnému stravování“. Zabývá se tématy zdravé výživy a hygieny při zacházení s potravinami a seznamuje žáky hravým způsobem s problematikou zemědělství. Výukový program také obsahuje krátká instruktážní videa, interaktivní soutěže, hry a zábavné testování získaných znalostí.

Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat celý program nebo pouze jednotlivé moduly. Interaktivní cvičení jsou vytvořena v softwaru SMART Notebook, verze 11. Registrace a stažení výukového programu do interaktivních tabulí je zdarma, včetně pravidelné aktualizace pro zaregistrované uživatele.

Moduly výukového programu:

Naše tělo

 • -       Pohyb
 • -       Trávicí soustava
 • -       Zuby

Výživa

 • -       Příjem tekutin
 • -       Výživa
 • -       Zdravý oběd
 • -       Zdravý talíř

Původ potravin – Zvířata

 • -       Drůbež
 • -       Králík
 • -       Kráva
 • -       Ovce
 • -       Prase
 • -       Zpracování mléka

Původ potravin – Rostliny

 • -       Rostliny
 • -       Ovoce a zelenina

Bezpečnost potravin

 • -       Bakterie
 • -       Plísně
 • -       Zacházení s potravinami

Procvičování

 • -       Co už umíš
 • -       Hrej si
 • -       Ovoce a zelenina - procvičování


Přístup k registraci do výukového programu „Jíme zdravě a s chutí“ je veřejně dostupný na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Aktualita je zveřejněna jako převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o. a nevyjadřuje názor spolku Jednota školských informatiků, z. s. k zaslanému obsahu či odkazovaným materiálům.

Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro 2. stupeň ZŠ

přidáno: 8. 11. 2016 9:59, autor: Asistentka JSI   [ Aktualizováno 8. 11. 2016 13:12 uživatelem Petr Naske ]

Převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o.

Výživa ve výchově ke zdraví na výukovém portálu www.viscojis.cz/teens

Výživa ve výchově ke zdraví je výukový program určený především pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je nabídnout kvalitní podpůrný výukový materiál pro základní školy, který vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu. Program vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu.

Program je rozdělen do šesti základních oblastí týkajících se výživy a bezpečnosti potravin:  Živiny a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z jídla, Potraviny a bezpečnost. Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat buď celý program, nebo pouze jednotlivá témata.

Výukový program je doplněn pracovními sešity pro žáky 6. a 7. ročníků a pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, které slouží k procvičení daných témat. Pro žáky základních škol bude v roce 2017 vydána elektronická učebnice doplňující pracovní sešity.

Na podporu výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ byly vytvořeny webové stránky www.viscojis.cz/teens. Zde je v kategorii „Stáhni si“ volně dostupný aktualizovaný  výukový program pro pedagogy, pracovní sešity pro žáky a další zdravotně výchovné publikace zabývající se tématem výživy a bezpečnosti potravin, např. leták „Zdravý talíř pro náctileté“, publikace pro veřejnost „Výživa a zdraví“ a další.

Všechny výukové materiály si kladou za cíl podat v ucelené a atraktivní podobě nejnovější poznatky ve výživě a bezpečnosti potravin pedagogům a žákům základních škol.  


Aktualita je zveřejněna jako převzatý obsah od Zařízení služeb MZe s.p.o. a nevyjadřuje názor spolku Jednota školských informatiků, z. s. k zaslanému obsahu či odkazovaným materiálům.

3. 12.: Konference Internet a Technologie 16.2

přidáno: 7. 11. 2016 23:47, autor: Janek Wagner

Sdružení CZ.NIC, správce české domény, ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT, pořádá konferenci Internet a Technologie 16.2. Ve volném pokračování jarní konference se z přednášek dozvíte novinky týkající se projektů Turris Omnia, Knot DNS a Knot DNS Resolver nebo mojeID. Těšit se můžete na příspěvek o bezpečnosti IoT zařízení nebo na prezentaci o automatické správě KeySetu. V programu najdete také dva workshopy, během nichž vám představíme nový výukový EduShield pro Arduino a ukážeme, co všechno je možné dělat s routery Turris Omnia. 

Místo a čas: Fakulta informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha, 3. 12. 2016 od 9.30. 

Uvedení nových Webů Google bude již 9. listopadu

přidáno: 3. 11. 2016 0:22, autor: Janek Wagner

Před pěti měsíci se uživatelům služby G Suite (dříve Google Apps) prostřednictvím programu pro první uživatele představila nová verzi Webů Google. Díky jejich zpětné vazbě budou nové Weby Google uvedeny pro všechny uživatele G Suite v programu rychlého vydání 9. listopadu 2016. Plánované vydání bude následovat o dva týdny později. 

Klasické Weby budou existovat i nadále, souběžně s novými Weby, do kterých se budou přidávat funkce podobné těm v klasických Webech.  V roce 2017 poskytneme a doporučíme možnost migrovat své weby z klasických na nové Weby. V roce 2018 pošleme časové rozvržení a pokyny týkající se postupného ukončení provozu klasických Webů. Konkrétní datum ukončení ještě není stanoveno, ale informujeme vás o něm s alespoň ročním předstihem.

Webové a mobilní aplikace se počtvrté utkají v soutěži Společně otevíráme data. Autoři mohou hlásit své aplikace do 31. října 2016

přidáno: 23. 10. 2016 21:34, autor: Janek Wagner

Fond Otakara Motejla vyhlásil čtvrtý ročník soutěže, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Smyslem soutěže je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat. Autoři mohou hlásit své aplikace do 31. října 2016, vítězové získají finanční i věcné ceny. Záštitu nad letošním ročníkem převzal koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza. 

Soutěžit mohou zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, studentů i firem. Podmínkou je, aby přihlášené aplikace využívaly otevřená data anebo byla část použitých dat zveřejněná v otevřených formátech. Musí jít o aplikace vytvořené od listopadu 2015 do října 2016, případně starší projekty, které byly v daném období výrazně aktualizovány. 

Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. Tři nejlepší aplikace získají finanční odměnu (20 000 Kč, 15 000 Kč, 10 000 Kč), připraveny jsou též věcné ceny či exkluzivní mentoring. Studenti se můžou navíc zapojit do soutěžení o nejlepší studentskou aplikaci, která bude odměněna částkou 10 000 Kč. Aplikace, která přispívá k transparentnosti a lepšímu fungování veřejné správy, získá Cenu Fondu Otakara Motejla a 10 000 Kč. Letos by organizátoři rádi vyzdvihli aplikaci pracující s daty, jež vznikají díky nedávno spuštěnému registru smluv. 
 
„Spuštění registru smluv je dlouho očekávaná změna a my jsme velice zvědaví, jestli se už letos projeví v tom, jaké aplikace se letos přihlásí,” říká Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla. 
 
Jen připomeňme, že v loňském ročníku soutěžilo celkem 27 aplikací. Vítězem se stal projekt Supervizor od pracovníků Ministerstva financí, který umožňuje dohledat potřebné informace k hospodaření úřadu. 

„Rozhodně nebývá běžné, aby ceny za softwarový projekt získávaly státní úřady či ministerstva,” komentoval loňský ročník ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip, který bude i letos předsedou odborné poroty. 

Kromě CZ.NIC, který je dlouhodobým partnerem Fondu Otakara Motejla pro oblast otevřených dat, podporuje soutěž také společnost Red Hat. Ta pomůže stejně jako CZ.NIC soutěžícím vylepšit jejich projekty a je také partnerem Studentské ceny.
„Otevírání dat a jejich efektivní zpracování představují velký potenciál pro zlepšení v mnoha oblastech, například fungování státní správy a její sdílení informací s občany,“ říká Marek Jelen ze společnosti Red Hat. „Stejně jako kdysi skupinka nadšenců věřila, že otevřený software dokáže změnit svět, nyní věřím, že jednou svět k lepšímu změní i otevřená data,” doplňuje Jelen. 

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 22. 11. 2016. 

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

Přihlásit se můžete do 31. 10. 2016 prostřednictvím formuláře.

15.-16. 11.: IQRF IoT Hackaton - soutěž pro školní týmy

přidáno: 21. 10. 2016 10:37, autor: Janek Wagner

IQRF Alliance společně se svými partnery zve na IQRF IoT Hackaton, událost, na které si budete moci prakticky vyzkoušet práci se senzorickou sítí a zpracováním dat v cloudu.

Na akci se setkají studenti a učitelé z programu IQRF Smart School s odborníky z praxe. Po úvodním představení technologií budou účastníci ve smíšených skupinách pracovat na zadaných úkolech.

Technici firem, které na akci dodají své vybavení v rámci ekosystému IQRF, zde budou k dispozici jako poradci. Nejlepší projekty budou oceněny.

Věříme, že nejlépe se novým věcem učí  prakticky a na konkrétních příkladech.

Ceny v hodnotě více než 60 000 Kč!

Kdy: 15. 11. 2016 11:00 - 16. 11. 2016 11:00

Kde: Smíchovská SPŠ, Preslova 25, Praha 5 – Smíchov

Registrace: družstvo až 6 studentů ohlásí jejich vyučující vedoucí projektu IQRF Smart School Ivoně Spurné e-mailem (ivona.spurna@microrisc.com).

Co s sebou: dobrou náladu, výbavu kutilů (chcete-li), znalosti některé z oblastí programování, elektrotechniky, počítačových sítí, elektroniky, získávání a zpracování dat.

1-10 of 192