JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Interview s pořadateli MoodleMoot.cz – soutěž pro střední školy

přidáno: 16. 9. 2016 1:29, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 16. 9. 2016 1:36 ]

Pořadatel mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2016 – společnost PragoData Consulting a spolupořadatel Univerzita Palackého v Olomouci se společně dohodli na zapojení studentů středních škol do MoodleMoot.cz 2016 mimo jiné prostřednictvím soutěže. Informace o soutěži jsou uvedeny na webu soutez2016.moodlemoot.cz. O vysvětlení detailů soutěže jsem požádal kolegu Michala Bajera.

Michale, co je hlavním cílem soutěže?
V rámci pořádání konference MoodleMoot.cz 2016 jsme se s Univerzitou Palackého v Olomouci dohodli na zapojení středních škol do společných aktivit. V tomto směru je hlavní aktivitou soutěž pro studenty středních škol v oblasti tvorby kurzů v LMS Moodle v daných oblastech.

Jaké oblasti/obory byly pro soutěž zvoleny?
Kurzy by měly být z kategorií: Planeta Země, Svět techniky, Svět v pohybu, World of languages. To je skutečně široce pojato a studenti si mají z čeho vybírat.

Není představa, že studenti připraví e-learningový kurz, moc odvážná? Zvládnou to?
Studenty bych nepodceňoval. Ukazuje se, že o mnoho oblastí mají velký zájem a jsou schopni připravit dobré podklady. Navíc součástí školních týmů bude učitel, kterého považujeme za mentora skupiny. Tedy rádce, prvního oponenta a někoho, kdo bude studentům oporou v případě „tvůrčí krize“.

Navíc jsme pro účastníky připravili ukázkový kurz a několik videí, které jim pomohou s prostředím Moodle. I náš Moodle tým bude připraven, v případě potřeby poskytnout konzultaci.

Jaký je o soutěž zájem?
Do soutěže se přihlásilo již několik škol, prvním jsme připravili prezentaci a ověřili, že studenti budou schopni soutěž zvládnout. Aktuálně je největší zájem o kategorii Planeta Země a témata, která si již studenti vybrali, jsou velmi zajímavá. Velmi se těším na finální výstupy studentů.

Zmínil ses Michale o této aktivitě jako o motivační, čím chcete účastníky motivovat?
Ty nejlepší pozveme na naši konferenci MoodleMoot.cz 2016, která je zaměřena na vzdělávání s využitím  Moodle. Dále pro studenty připravujeme workshop z oblasti on-line vzdělávání a e-learningových kurzů, který plánujeme na 18. 10. 2016. Za účast na kurzu získají certifikát o absolvování vydaný Moodle Partnerem pro ČR - PragoData Consulting, s.r.o.

Všichni účastnící získají také odznak OpenBadge do svého e-portfolia. Dále zúčastněné týmy získají přístup do e-learningových kurzů UPOL určených ke spolupráci SŠ a VŠ. Tak nahlédnou do kuchyně spolupořadatele konference. Tím snad splníme další z cílů soutěže, o kterém jsem se nezmínil, a tím je zlepšit rozhodování studentů co dál po maturitě. Třeba objeví pro ně neznámý a zajímavý obor, ve kterém se rozhodnou pokračovat.

Díky za rozhovor.

Ptal se Pavel Lorenc

PR článek


Použijte Google Album Archive

přidáno: 7. 8. 2016 4:19, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 7. 8. 2016 4:22 ]

Po ukončení služeb Picasa a Webová alba Picasa můžete v Google Album Archive mazat nebo stahovat fotografie, které jste nahráli i v ostatních službách Google: 
 • Webová alba Picasa, 
 • Google+,
 • Blogger,
 • Hangouts, 
 • Google Photos, 
 • Disk Google.
Podrobnosti naleznete v nápovědě Google.

Hodnocení realizace Strategie digitálního vzdělávání k 1. 7. 2016

přidáno: 5. 7. 2016 7:58, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 5. 7. 2016 7:58 ]

Po měsíci jsme opět zhodnotili veřejně dostupné informace o pokrocích ve Strategii digitálního vzdělávání, informuje Dan Lessner na našem webu DigiVzdelavani.cz. Přestože je zřejmé, že realizační tým ani zdaleka nezahálí, z pohledu veřejnosti není vidět, nakolik a jak se strategii daří naplňovat. Na hodnocení jsme tedy nic neměnili.

Přetrvává tak i problém komunikace (opatření 7 strategie). Zájemci o digitální vzdělávání neví, na čem konkrétně se pracuje. Těm ostatním pak MŠMT nevysvětluje cíle strategie a proč by se o digitální vzdělávání zajímat měli.

Naopak na našem webu k mírnému pokroku došlo. Doplnili jsme možnosti zapojení včetně odkazů na zajímavé zdroje. Na stejné stránce jsme zprovoznili možnost provoz webu přímo finančně podpořit.


9. 8.: Představení IoT platformy BigClown

přidáno: 5. 7. 2016 7:49, autor: Janek Wagner

Zveme vás na seminář "Představení IoT platformy BigClown", který se koná dne 9. srpna. 2016 od 18:00 hodin. Místo konání je Praha - Microsoft. Podrobnější informace o akci a registraci na ni najdete na webu GeekCore.  

Program semináře: 

Představení IoT platformy BigClown 

Přednáška bude rozdělena na tři části. Nejdříve se seznámíte s problémem bezpečnosti IoT, pak se budeme věnovat hardware BigClown a na konci uvidíte propojení BigClown s Microsoft Azure IoT. 

Internet of Threats aneb proč se bát internetu věcí 

Internet věcí představuje obrovskou příležitost, ale také obrovská rizika. Na přednášce si ukážeme omezení, která s sebou nese povaha IoT zařízení a možnosti jejich řešení. Zaměříme se také na typické problémy, kterým musejí tvůrci IoT zařízení čelit a uvidíme jak to dopadá, když se jim to nepovede. Přednáší: Michal Valášek.

Představení IoT platformy BigClown 

Účastníci budou seznámeni s novou IoT platformou BigClown, která výrazně zjednodušuje sběr dat a zjednodušuje implementaci bezpečných řešení pro IoT. Obsahem přednášky je představení platformy, jejích komponent a principů, na kterých platforma stojí a které implementuje. Přednáší: Martin Malý.

Azure IoT Hub 

V této části semináře se seznámíte se službou Azure IoT Hub, jak funguje a jak ji lze bezpečně propojit s platformou BigClown. Dozvíte se také něco o využití IoT v průmyslu, protože BigClown, i když to tak nevpadá, je z mého pohledu velmi zajímavá platforma nejen pro domácí použití. Přednáší: Štěpán Bechynský.

Hádek a Heřmánek pomohou učitelům s dějepisem či mediální výchovou

přidáno: 21. 5. 2016 2:21, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 21. 5. 2016 2:24 ]

Česká televize pokračuje v rozvoji vzdělávacích aktivit. Po vytvoření databáze krátkých naučných videí pro mladší děti v rámci projektu Duhový institut věd připravila ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a obecně prospěšnou společností EDUin, věnující se problematice vzdělávání, metodiky a pracovní listy určené učitelům žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol. První dvě sady vzdělávacích materiálů vznikly ke dvoudílnému Zločinu v Polné a k Hlasu pro římského krále.

„Oceňujeme snahu České televize jít cestou vzdělávání, a to nejen prostřednictvím samotných pořadů, ale i přímými kroky, tím, že učitelům základních a středních škol nově nabízí metodiky vázané na jednotlivé pořady, které jsou využitelné přímo v hodinách,“ říká Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin, a dodává: „V současnosti je takzvané otevřené vzdělávání trendem, který je vnímán jako jedna z cest k vyrovnávání sociálních nerovností.“

Prvními dvěma sadami metodických listů pro učitele společenskovědních předmětů byly opatřeny dva snímky České televize, Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného a Hlas pro římského krále scenáristy a režiséra Václava Křístka. K vybraným ukázkám z filmů byly vytvořeny pracovní listy, které pomohou učitelům na konkrétních příkladech vysvětlit svým žákům nejen historické situace a kontexty, ale také rozdíly mezi filmovou fikcí a exaktním historickým zpracováním.

Metodika k dvoudílnému Zločinu v Polné například rozpracovává témata xenofobie a společenských stereotypů a je rozdělena na tři části – první se věnuje dobovému českému nacionalismu, druhá postoji významných českých osobností k soudnímu projednávání Hilsnerova případu, třetí pak antisemitismu. „Zločin v Polné je výborným příkladem filmu, který se sice věnuje historické události, ale otevírá zcela současné otázky a dilemata,“ říká Jaroslav Pinkas, metodik Ústavu pro studium totalitních režimů a spoluautor vzdělávacích materiálů k filmu Zločin v Polné, a dodává: „Chceme využít i toho, že Česká televize je institucí s dostatečným kreditem a schopností oslovit veřejnost, aby bylo možné jejím prostřednictvím nabízet nové pohledy na události českých dějin. Na této práci se bude Ústav pro studium totalitních režimů i nadále s potěšením podílet.“ 

Metodiky, pracovní listy i ukázky z filmů jsou k dispozici na stránkách pořadů:

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti žáků

přidáno: 11. 5. 2016 5:08, autor: Janek Wagner

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) vyhlásila v lednu 2016 soutěž pro české školy, které využívají mezinárodní koncept ECDL, s cílem podpořit rozvoj digitální gramotnosti žáků a objektivní přístup pedagogů k hodnocení výsledků ICT vzdělávání.

V období od 1. února do 30. dubna 2016 bylo hodnoceno téměř 50 českých škol a 1500 jejich žáků. Kritériem úspěšnosti nebyl jen celkový počet realizovaných zkoušek ECDL a jejich výsledky v daném období, ale také struktura ECDL modulů a zaměření se na aktuální témata, jako je například bezpečné používání informačních technologií, spolupráce a výměna informací na internetu, úpravy digitálních obrázků či tvorba webových stránek. 

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠ elektrotechnická Praha 10 a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí, rozhodně velmi vážíme. 

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností. 

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme. 

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její pedagogy a cenu pro vítěznou žákyni společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR, a společnostCertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.

Stánek o digitálním vzdělávání na konferenci Počítače ve škole

přidáno: 23. 3. 2016 2:21, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 23. 3. 2016 3:38 ]

Zveme účastníky konference Počítač ve škole během středy 23. března na stánek o digitálním vzdělávání.

Nabízíme na stánku (tučně zvýrazněná témata budou mít prostor k prezentaci na EDUFORU ve 12.00 v AULE):


Program EDUFÓRA Jednoty školských informatiků na konferenci Počítač ve škole

přidáno: 22. 3. 2016 4:15, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 22. 3. 2016 4:18 ]

Zveme zájemce na stánek Jednoty školských informatiků na konferenci Počítač ve škole, v přízemí hned za šatnou v pravé části budovy.

Ve středu 23. března bude probíhat od 12.00 EDUFÓRUM Jednoty JSI v Aule školy, úvodní slovo PLUS přednášky á 5 minut a krátké diskuse. Změna programu vyhrazena. Zájemci o vystoupení - účastníci konference mohou ještě svou prezentaci nabídnout na telefonu 608200741 nebo mailu jsi@jsi.cz

Úvodní slovo aneb Ze stánku Jednoty JSI
zástupce JSI/Jednota školských informatiků (JSI)
Z dílny partnerů JSI: CZ.NIC, SaferInternet, aplikace Magistr od Řízení školy, WIKIPEDIE ČR, Tvořivá informatika s Baltíkem, ECDL a ČSKI, JUNIORERB a další.

Den Off-line - zkušenosti
Heteš Zdeněk, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 53
Dokážeme přežít jeden jediný den bez moderních technologií? Neuvěřitelně obtížná a zábavná disciplína, kterou si naordinovaly trutnovské školy.

Místní akční plány - první zkušenosti
David Hawiger, MAS Hranicko
Školní ajťáci, ve vašich regionech by se za podpory evropských peněz měly rozbíhat aktivity, které sdružují aktivní učitele. Říká se tomu MAP. 

Podpora učitelů v kraji Moravskoslezském
Kozáková Blanka, KVIC
Aktivity pro podporu učitelů v Krajském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centru, Nový Jičín.

Spolupráce středních škol a firem a Průmysl 4.0
Naske Petr, Národní ústav pro vzdělávání
Shrnutí výstupů národního projektu POSPOLU na podporu spolupráce středních škol a firem

Soutěž STUDNET - soutěžní klání školních prací žáků ZŠ a SŠ
Formánek Jiří, SŠ DELTA Pardubice
Seznámení s aktuální soutěží zacílenou na žáky ZŠ a SŠ, možnost prezentace ročníkových a maturitních prací žáků.

Připojte se k Týdnu otevřeného vzdělávání!

přidáno: 2. 3. 2016 12:57, autor: Janek Wagner

V týdnu od 7. do 11. března probíhá oslava celosvětové iniciativy na podporu otevřených principů ve vzdělávání – Týden Otevřeného vzdělávání. Do Týdne otevřeného vzdělávání se může připojit kdokoli, kdo uspořádá nebo navštíví například tématické setkání, webinář, workshop, on – line prezentaci s tématem, které souvisí s otevřeností ve vzdělávání.
 
Tímto si vás dovolujeme přizvat k uspořádání vaší akce a k připojení se k Týdnu otevřeného vzdělávání. Pokud akci pořádáte, uveďte ji prosím do tohto sdíleného kalendáře pomocí tlačítka Přidat akci! Pokud chcete některou z akcí navštívit, můžete si vybrat zde (akce se průběžně doplňují). 

 EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání v rámci Týdne otevřeného vzdělávání na březen připravili následující tři aktivity: 

8. března 17:00 – 19:00 ve Skautském institutu (Staroměstské nám 4) proběhne Akvárium na téma: Co děláme a co musíme udělat, aby se Strategie digitálního vzdělávání stala skutečností. Pozvání do debaty přijal Jaroslav Fidrmuc (MŠMT) a spoluautor Strategie Ondřej Neumajer. 

9. března 9:00 – 16:30 ve Skautském institutu (Staroměstské nám 4) proběhne Seminář k Otevřenému vzdělávání. Přijďte prozkoumat, jak si prostřednictvím otevřeného vzdělávání usnadnit práci a pomoci její výsledky lépe šířit. Seminář je určen všem, kteří by se o otevřeném vzdělávání chtěli dozvědět více a srdečně zveme všechny vzdělavatele, ředitele škol, zřizovatele škol a poskytovatele finanční podpory projektům týkajících se vzdělávání. 

22. března 17:00 – 19:00 ve Skautském institutu (Staroměstské nám 4) v rámci Debaty s oponenty budeme debatovat na téma Ničí otevřené vzdělávací zdroje nakladatele a vydavatele? Existuje řešení výhodné pro všechny? 

Připojte se k Týdnu otevřeného vzdělávání. Uspořádejte nebo navštivte některou z akcí. 

Pokud zvažujete uspořádání vlastní akce a v tuto chvíli by vám byla užitečná předběžná konzultace, kontaktujte prosím Tamaru Kováčovou (603942437). Loga Týdne otevřeného vzdělávání jsou pro češtinu dostupná zde.

27. 1.: Webinář Cloud pro československé učitele

přidáno: 21. 1. 2016 2:14, autor: Janek Wagner

Bezplatný webinář bude inspirací pro všechny, kdo o cloudových službách uvažují, nebo je již využívají. Budeme hovořit o různých podobách cloudu, o školních zkušenostech o možnostech jejich využití. Přijdou si na své příznivci všech druhů cloudových řešení. 

Podrobnosti naleznete na JiříChytil.cz. Kromě pořadatele a moderátora Jiřího Chytila budou nejen na vaše otázky odpovídat:
 • Lukáš Bajer, Kentico Software
 • Jaroslav Oster, Prevencia IT kriminality
 • Janek Wagner, Česká škola
 • Zuzana Molčanová, Microsoft SK
 • Jiří Havlík, Institut pro další vzdělávání
 • Peter Belko, Online vzdelavánie
 • Jaroslav Šindler, Microsoft CZ
Odkaz k přihlášení na webinář: Připojit se ke skypové schůzce 27. ledna od 20 hodin

Na vybrané nejzajímavější otázky (s tématem cloud, nastavení služby, řešení konkrétního problému) budeme přímo reagovat během webináře, na ostatní odpovíme e-mailem.

Prosím, zašlete svou otázku – využijte pro vyplnění svých údajů i zapsání otázky stránku KONTAKT

1-10 of 179