JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Hádek a Heřmánek pomohou učitelům s dějepisem či mediální výchovou

přidáno: 21. 5. 2016 2:21, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 21. 5. 2016 2:24 ]

Česká televize pokračuje v rozvoji vzdělávacích aktivit. Po vytvoření databáze krátkých naučných videí pro mladší děti v rámci projektu Duhový institut věd připravila ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a obecně prospěšnou společností EDUin, věnující se problematice vzdělávání, metodiky a pracovní listy určené učitelům žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol. První dvě sady vzdělávacích materiálů vznikly ke dvoudílnému Zločinu v Polné a k Hlasu pro římského krále.

„Oceňujeme snahu České televize jít cestou vzdělávání, a to nejen prostřednictvím samotných pořadů, ale i přímými kroky, tím, že učitelům základních a středních škol nově nabízí metodiky vázané na jednotlivé pořady, které jsou využitelné přímo v hodinách,“ říká Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin, a dodává: „V současnosti je takzvané otevřené vzdělávání trendem, který je vnímán jako jedna z cest k vyrovnávání sociálních nerovností.“

Prvními dvěma sadami metodických listů pro učitele společenskovědních předmětů byly opatřeny dva snímky České televize, Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného a Hlas pro římského krále scenáristy a režiséra Václava Křístka. K vybraným ukázkám z filmů byly vytvořeny pracovní listy, které pomohou učitelům na konkrétních příkladech vysvětlit svým žákům nejen historické situace a kontexty, ale také rozdíly mezi filmovou fikcí a exaktním historickým zpracováním.

Metodika k dvoudílnému Zločinu v Polné například rozpracovává témata xenofobie a společenských stereotypů a je rozdělena na tři části – první se věnuje dobovému českému nacionalismu, druhá postoji významných českých osobností k soudnímu projednávání Hilsnerova případu, třetí pak antisemitismu. „Zločin v Polné je výborným příkladem filmu, který se sice věnuje historické události, ale otevírá zcela současné otázky a dilemata,“ říká Jaroslav Pinkas, metodik Ústavu pro studium totalitních režimů a spoluautor vzdělávacích materiálů k filmu Zločin v Polné, a dodává: „Chceme využít i toho, že Česká televize je institucí s dostatečným kreditem a schopností oslovit veřejnost, aby bylo možné jejím prostřednictvím nabízet nové pohledy na události českých dějin. Na této práci se bude Ústav pro studium totalitních režimů i nadále s potěšením podílet.“ 

Metodiky, pracovní listy i ukázky z filmů jsou k dispozici na stránkách pořadů:

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti žáků

přidáno: 11. 5. 2016 5:08, autor: Janek Wagner

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) vyhlásila v lednu 2016 soutěž pro české školy, které využívají mezinárodní koncept ECDL, s cílem podpořit rozvoj digitální gramotnosti žáků a objektivní přístup pedagogů k hodnocení výsledků ICT vzdělávání.

V období od 1. února do 30. dubna 2016 bylo hodnoceno téměř 50 českých škol a 1500 jejich žáků. Kritériem úspěšnosti nebyl jen celkový počet realizovaných zkoušek ECDL a jejich výsledky v daném období, ale také struktura ECDL modulů a zaměření se na aktuální témata, jako je například bezpečné používání informačních technologií, spolupráce a výměna informací na internetu, úpravy digitálních obrázků či tvorba webových stránek. 

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠ elektrotechnická Praha 10 a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí, rozhodně velmi vážíme. 

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností. 

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme. 

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její pedagogy a cenu pro vítěznou žákyni společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR, a společnostCertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.

Stánek o digitálním vzdělávání na konferenci Počítače ve škole

přidáno: 23. 3. 2016 2:21, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 23. 3. 2016 3:38 ]

Zveme účastníky konference Počítač ve škole během středy 23. března na stánek o digitálním vzdělávání.

Nabízíme na stánku (tučně zvýrazněná témata budou mít prostor k prezentaci na EDUFORU ve 12.00 v AULE):


Program EDUFÓRA Jednoty školských informatiků na konferenci Počítač ve škole

přidáno: 22. 3. 2016 4:15, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 22. 3. 2016 4:18 ]

Zveme zájemce na stánek Jednoty školských informatiků na konferenci Počítač ve škole, v přízemí hned za šatnou v pravé části budovy.

Ve středu 23. března bude probíhat od 12.00 EDUFÓRUM Jednoty JSI v Aule školy, úvodní slovo PLUS přednášky á 5 minut a krátké diskuse. Změna programu vyhrazena. Zájemci o vystoupení - účastníci konference mohou ještě svou prezentaci nabídnout na telefonu 608200741 nebo mailu jsi@jsi.cz

Úvodní slovo aneb Ze stánku Jednoty JSI
zástupce JSI/Jednota školských informatiků (JSI)
Z dílny partnerů JSI: CZ.NIC, SaferInternet, aplikace Magistr od Řízení školy, WIKIPEDIE ČR, Tvořivá informatika s Baltíkem, ECDL a ČSKI, JUNIORERB a další.

Den Off-line - zkušenosti
Heteš Zdeněk, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 53
Dokážeme přežít jeden jediný den bez moderních technologií? Neuvěřitelně obtížná a zábavná disciplína, kterou si naordinovaly trutnovské školy.

Místní akční plány - první zkušenosti
David Hawiger, MAS Hranicko
Školní ajťáci, ve vašich regionech by se za podpory evropských peněz měly rozbíhat aktivity, které sdružují aktivní učitele. Říká se tomu MAP. 

Podpora učitelů v kraji Moravskoslezském
Kozáková Blanka, KVIC
Aktivity pro podporu učitelů v Krajském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centru, Nový Jičín.

Spolupráce středních škol a firem a Průmysl 4.0
Naske Petr, Národní ústav pro vzdělávání
Shrnutí výstupů národního projektu POSPOLU na podporu spolupráce středních škol a firem

Soutěž STUDNET - soutěžní klání školních prací žáků ZŠ a SŠ
Formánek Jiří, SŠ DELTA Pardubice
Seznámení s aktuální soutěží zacílenou na žáky ZŠ a SŠ, možnost prezentace ročníkových a maturitních prací žáků.

Připojte se k Týdnu otevřeného vzdělávání!

přidáno: 2. 3. 2016 12:57, autor: Janek Wagner

V týdnu od 7. do 11. března probíhá oslava celosvětové iniciativy na podporu otevřených principů ve vzdělávání – Týden Otevřeného vzdělávání. Do Týdne otevřeného vzdělávání se může připojit kdokoli, kdo uspořádá nebo navštíví například tématické setkání, webinář, workshop, on – line prezentaci s tématem, které souvisí s otevřeností ve vzdělávání.
 
Tímto si vás dovolujeme přizvat k uspořádání vaší akce a k připojení se k Týdnu otevřeného vzdělávání. Pokud akci pořádáte, uveďte ji prosím do tohto sdíleného kalendáře pomocí tlačítka Přidat akci! Pokud chcete některou z akcí navštívit, můžete si vybrat zde (akce se průběžně doplňují). 

 EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání v rámci Týdne otevřeného vzdělávání na březen připravili následující tři aktivity: 

8. března 17:00 – 19:00 ve Skautském institutu (Staroměstské nám 4) proběhne Akvárium na téma: Co děláme a co musíme udělat, aby se Strategie digitálního vzdělávání stala skutečností. Pozvání do debaty přijal Jaroslav Fidrmuc (MŠMT) a spoluautor Strategie Ondřej Neumajer. 

9. března 9:00 – 16:30 ve Skautském institutu (Staroměstské nám 4) proběhne Seminář k Otevřenému vzdělávání. Přijďte prozkoumat, jak si prostřednictvím otevřeného vzdělávání usnadnit práci a pomoci její výsledky lépe šířit. Seminář je určen všem, kteří by se o otevřeném vzdělávání chtěli dozvědět více a srdečně zveme všechny vzdělavatele, ředitele škol, zřizovatele škol a poskytovatele finanční podpory projektům týkajících se vzdělávání. 

22. března 17:00 – 19:00 ve Skautském institutu (Staroměstské nám 4) v rámci Debaty s oponenty budeme debatovat na téma Ničí otevřené vzdělávací zdroje nakladatele a vydavatele? Existuje řešení výhodné pro všechny? 

Připojte se k Týdnu otevřeného vzdělávání. Uspořádejte nebo navštivte některou z akcí. 

Pokud zvažujete uspořádání vlastní akce a v tuto chvíli by vám byla užitečná předběžná konzultace, kontaktujte prosím Tamaru Kováčovou (603942437). Loga Týdne otevřeného vzdělávání jsou pro češtinu dostupná zde.

27. 1.: Webinář Cloud pro československé učitele

přidáno: 21. 1. 2016 2:14, autor: Janek Wagner

Bezplatný webinář bude inspirací pro všechny, kdo o cloudových službách uvažují, nebo je již využívají. Budeme hovořit o různých podobách cloudu, o školních zkušenostech o možnostech jejich využití. Přijdou si na své příznivci všech druhů cloudových řešení. 

Podrobnosti naleznete na JiříChytil.cz. Kromě pořadatele a moderátora Jiřího Chytila budou nejen na vaše otázky odpovídat:
  • Lukáš Bajer, Kentico Software
  • Jaroslav Oster, Prevencia IT kriminality
  • Janek Wagner, Česká škola
  • Zuzana Molčanová, Microsoft SK
  • Jiří Havlík, Institut pro další vzdělávání
  • Peter Belko, Online vzdelavánie
  • Jaroslav Šindler, Microsoft CZ
Odkaz k přihlášení na webinář: Připojit se ke skypové schůzce 27. ledna od 20 hodin

Na vybrané nejzajímavější otázky (s tématem cloud, nastavení služby, řešení konkrétního problému) budeme přímo reagovat během webináře, na ostatní odpovíme e-mailem.

Prosím, zašlete svou otázku – využijte pro vyplnění svých údajů i zapsání otázky stránku KONTAKT

Bobřík učí informatiku a zve vás společně s Jednotou JSI ke kampani Hour of CODE

přidáno: 16. 11. 2015 5:09, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 7. 12. 2015 0:20 ]

iBobr
Letošní ročník soutěže Bobřík informatiky již skončil, alespoň jeho první část. Výsledky a ukázky úloh najdete na webu www.ibobr.cz Pro kategorie žáků SŠ proběhnou ještě krajská kola v únoru 2016. Soutěž jako celek je určena pro žáky a studenty ZŠ a SŠ od třetí třídy po maturitní ročníky, jednotlivé kategorie jsou rozděleny podle věkových skupin a žáci konkrétní věkové kategorie v jeden listopadový den zasedli k počítačům a řešili úlohy inspirované světem informatiky a řešili problémové úlohy. Organizace testu je obdobná jako v soutěži Matematický klokan, akorát testy probíhají interaktivně online a žáci navíc po skončení testu mohou prozkoumat správné výsledky a přečíst si vazbu konkrétní úlohy na informatická témata jako je třídění údajů, hledání efektivních řešení konkrétních problémů, datová reprezentace údajů reálného světa a podobně.

V návaznosti na letošní ročník soutěže proběhla také 3 setkání s učiteli všech stupňů škol a aprobací, dvě setkání proběhla v Českých Budějovicích, kde na Jihočeské univerzitě sídlí organizační tým soutěže. Další setkání proběhlo ke konci listopadu v Praze. Na setkání učitelů byly diskutovány zkušenosti škol s organizací i obsahem soutěže, také byly prezentovány konkrétní úlohy a jejich informatický základ. V prezentacích lektorů, které jsou níže přiloženy, byly zmíněny teoretické základy trendů ve výuce informatiky, zejména konceptu informatické myšlení. Školy byly vyzvány ke sdílení zkušeností s výukou informatiky, podnětům k inovacím v organizaci soutěže a také ke spolupráci na tvorbě konkrétních úloh či jejich recenze pro další ročník soutěže. Setkání učitelů i propagaci letošního ročníku soutěže finančně podpořila Nadace RSJ.

Prohlédnout si můžete
Seminář připravili organizátoři Bobříka informatiky (www.ibobr.cz) ve spolupráci s Nadací RSJ (http://nadacersj.cz/) a Jednotou školských informatiků. (www.jsi.cz).

Report z akce publikujeme na začátku týdne, kdy začíná celosvětová kampaň HOUR of CODE, pozvánka z dílny bobříka je na stránce http://www.ibobr.cz/

Projekt Web Rangers: přihlášky dětí do 8. 11. 2015!

přidáno: 2. 11. 2015 23:25, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 2. 11. 2015 23:27 ]

V návaznosti na úspěch loňských Web Rangers Google ve spolupráci s projektem E-Bezpečí a pod záštitou MŠMT ČR spouští třetí ročník unikátního programu, v rámci kterého žáci sdílí své znalosti o bezpečném používání internetu mezi sebou. Třetí ročník Web Rangers přichází s několika zajímavými novinkami – proběhne formou kombinované výuky a letos se ho mohou zúčastnit děti ve věku od 13 do 16 let. Vůbec poprvé se projekt Web Rangers rozšiřuje i na Slovensko.

Nyní mají všichni žáci ve věku od 13 do 16 let, kteří se chtějí něco nového naučit a pomoci ostatním, další možnost stát se Web Rangerem. Stačí se mezi 14. říjnem a 8. listopadem přihlásit a absolvovat online kurz s tematikou bezpečnosti na internetu na stránkách Seduo.cz. Prezenční workshopy, které povedou odborníci z E-bezpečí či Zodpovedne.sk ve spolupráci s Googlem, budou probíhat o víkendech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Bratislavě a Košicích v druhé polovině listopadu. Termín odevzdání projektů je 13. prosince, slavnostní vyhodnocení spojené s návštěvou Googlu proběhne příští rok v lednu.

Přihlášky dětí jsou přijímány do 8. 11. 2015.

Více informací najdete na webu www.webrangers.cz, na YouTube kanále nebo na G+ stránce projektu.

Valná hromada JSI 2015

přidáno: 9. 10. 2015 23:04, autor: Petr Naske

Aktuálně probíhá valná hromada spolku (jako online hlasování).
Spolek nyní volí nové členy výkonného výboru, kandidáty najdete na https://sites.google.com/a/jsi.cz/hlasovani/home/kandidti-do-vv-jsi
Spolek také schvaluje nové stanovy a Návrh priorit pro činnost spolku na aktuální školní rok, dokumenty najdete také v příloze tohoto oznámení.

Všichni členové spolku musí k hlasování použít svůj účet v doméně www.jsi.cz a použít formuláře na stránkách
Schválení stanov, priorit a participativního financování (do 29. října) - https://docs.google.com/a/jsi.cz/forms/d/1Xsc7d5N5dNoX2z6xUps6i-BYOojhBupztPxqaWCeerc/viewform

Členové mohou dotazy při problémech s přístupem ke svému JSI účtu komunikovat na emailu jsi (et) jsi.cz nebo rovnou telefonicky dle kontaktů na https://sites.google.com/a/jsi.cz/oficialni-stranky/o-nas/kontakty

Webinář 12/10 - programování pro začátečníky

přidáno: 8. 10. 2015 23:11, autor: Petr Naske

V pondělí 12. 10. v podvečer proběhne série webinářů určená kolegům, kteří by možná rádi výuku programování zkusili, ale potřebují předtím vědět víc. Cílem webinářů je vybavit účastníky tak, aby už jim k první hodině nic nechybělo.

Co vůbec od programování ve škole očekávat? Jak může programování ve škole vypadat, co může být výsledkem? Co se žáci při programování naučí? Co je na tom zajímá a baví? Na co se připravit, které nástroje použít, co s nimi dělat? Ti, kdo budou dávat pozor, dovedou večer pod vedenim lektorky naprogramovat drobnou, ale vlastní hru.

Webinář je online seminář: Přes prohlížeč se připojíte do virtuální místnosti, kde můžete živě sledovat lektora a jeho prezentaci a komunikovat s ostatními účastníky. Stačí tedy počítač s reproduktory či sluchátky připojený k internetu. K webináři se připojíte přes web akce krátce před jejím začátkem.

Program
16:00 Zahájení webinářové minikonference
16:05 Hanka Šandová: Spolupráce mezi předměty a programování ve Scratchi
16:30 Dan Lessner: Proč učit ve škole programování a informatiku
17:00 Vladimíra Pavlicová: Náměty na využití programování v různých předmětech a projektech
17:30 Markéta Jedličková: Využití robotiky ve výuce
18:00 Dan Lessner: Programování jako řešení problémů
18:20 Jarda Mašek: První hodina programování
19:00 Jiří Vaníček: Úlohy rozvíjející informatické myšlení
19:30 Hanka Šandová: Jak na Scratch
19:50 Martina Kupilíková: Naprogramuj si svoji vlastní hru
20:30 závěr

Anotace jednotlivých bloků a další podrobnosti naleznete na webu akce:
http://kisk.phil.muni.cz/cs/komunita/3653-codeweek-prvni-hodina-programovani-codeeu

1-10 of 175