JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


15.-16. 11.: IQRF IoT Hackaton - soutěž pro školní týmy

přidáno: , autor: Janek Wagner

IQRF Alliance společně se svými partnery zve na IQRF IoT Hackaton, událost, na které si budete moci prakticky vyzkoušet práci se senzorickou sítí a zpracováním dat v cloudu.

Na akci se setkají studenti a učitelé z programu IQRF Smart School s odborníky z praxe. Po úvodním představení technologií budou účastníci ve smíšených skupinách pracovat na zadaných úkolech.

Technici firem, které na akci dodají své vybavení v rámci ekosystému IQRF, zde budou k dispozici jako poradci. Nejlepší projekty budou oceněny.

Věříme, že nejlépe se novým věcem učí  prakticky a na konkrétních příkladech.

Ceny v hodnotě více než 60 000 Kč!

Kdy: 15. 11. 2016 11:00 - 16. 11. 2016 11:00

Kde: Smíchovská SPŠ, Preslova 25, Praha 5 – Smíchov

Registrace: družstvo až 6 studentů ohlásí jejich vyučující vedoucí projektu IQRF Smart School Ivoně Spurné e-mailem (ivona.spurna@microrisc.com).

Co s sebou: dobrou náladu, výbavu kutilů (chcete-li), znalosti některé z oblastí programování, elektrotechniky, počítačových sítí, elektroniky, získávání a zpracování dat.

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

přidáno: 17. 10. 2016 4:24, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 17. 10. 2016 4:24 ]

Vláda dnes schválila aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jde o klíčový materiál pro postup České republiky v digitalizaci a rozvoji digitální ekonomiky. Akční plán je zároveň prvním materiálem, který vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR a po detailní diskusi s ministerstvy, hospodářskými a sociálními partnery a ICT byznysem.

Cílem Akčního plánu je shrnout na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě na podporu rozvoje digitálního trhu připravují. Plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje. „Rozvoj digitálních technologií nemůžeme opomíjet. Patří do našeho každodenního života. Dnes schválený materiál představuje jízdní řád pro následující měsíce, na základě kterého chceme posilovat konkurenceschopnost ČR a držet krok s ostatními členskými státy EU,“ řekl dnes předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Akční plán pro rozvoj digitálního trhu shrnuje na jedno místo opatření, která z pozice digitálního koordinátora chystám. Tato opatření směřují do pěti prioritních oblastí – e-skills, e-governmentu, e-commerce, e-bezpečnosti a e-výzev. Zároveň chceme posílit oblast legislativy, protože digitální ekonomika je dynamické odvětví a nemůžeme si dovolit brzdit jeho rozvoj zastaralým právním rámcem,“ uvedl koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza.

V každé prioritě jsou rozpracována opatření, na která se bude digitální koordinátor ve spolupráci s resorty soustředit. Z těch nejbližších se jedná o úpravy legislativního procesu tak, aby lépe reflektoval digitální agendu, nebo o přípravu právní analýzy ke službám tzv. sdílené ekonomiky. Celé znění akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu najdete na webových stránkách digiczech.eu.

Akční plán byl v přípravné fázi intenzivně konzultován s ministerstvy a hospodářskými a sociálními partnery. Byl projednán na tripartitě a na Výboru pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

15.–23. 10.: Evropský týden programování CodeWeek 2016

přidáno: 17. 10. 2016 2:44, autor: Janek Wagner

V roce 2015 bylo zorganizováno 7341 akcí, na kterých programátoři všech věkových kategorií tvořili své aplikace. V letošním roce jsme zaznamenali neuvěřitelný nárůst počtu zapojených škol, překročili jsme také evropské hranice do Afriky a USA. 

Video soutěže "Óda no kód" se stalo velkým hitem – nabídlo inspiraci všem vzdát hold kódování prostřednictvím tance!  Kampaň Thunderclap byla se sociálním dosahem 859 412 lidí také úspěšná. Organizátoři akcí měli poprvé možnost získat certifikát jejich aktivního podílu na kampani. Společnost Google podpořila CodeWeek v roce 2015 tím, že udělila finanční grant 60 iniciativám ve 24 zemích. 

Připojte se k novému ročníku kampaně EU Code Week 2016! Oslovte školu, místní IT firmu, informační centrum mládeže, knihovnu, apod. ve svém okolí a přidejte se ke komunitě týdne programování, aby měla kampaň v roce 2016 ještě větší úspěch. Stačí si uvědomit, že nakonec "každý týden, je týdnem programování". 

P.S. Konečné výsledky s údaji, kolik lidí se zúčastnilo, budou zveřejněny v lednu 2016. Odhadujeme ale, že v průběhu kampaně CodeWeek 2015 si v Evropě programování vyzkoušelo více než 300 000 lidí. Podrobnosti o průběhu naleznete na webu CodeWeek.eu, na webu CodeWeek.cz, na stránce soutěže na sociální síti Facebook.

Úvod do programování

 • Želva na stromě: Krátký úvodní kurz programování s namluveným výkladem, příklady a úlohami. První kurz ukazuje základy, ve druhém kurzu si účastníci vyzkouší tvořit 2D a 3D rekurzivní stromy.
 • Robotanik: Série stále obtížnějších úloh, ve kterých se lze seznámit s podmínkami, opakováním a především rekurzí. Prostředí umožňuje mj. učiteli sledovat pokrok žáků.
 • Angry Birds na Code.org: Série úloh s procházením bludištěm, programování pomocí přetahování a zapojování bloků.
 • Bobřík informatiky: Organizátoři soutěže Bobřík informatiky připravili speciální sadu úloh o programování a algoritmizaci. Sada bude dostupná v týdnu 11.-17. 10., tedy mimo čas hlavní soutěže (ta je v listopadu).

Další zdroje

 • Computer Science Unplugged: Informatika je věda o zpracování informací, nikoliv o počítačích. Výborně to ilustruje tato celosvětově úspěšná sada aktivit. K dispozici je i český překlad příručky pro učitele.
 • Rekurzivní kreslení: Od programování je na první pohled poměrně daleko. Právě tím má ale značnou šanci oslovit např. umělecky založené zájemce, kteří se přitom nenásilně naučí něco o rekurzi. Komu by scházela inspirace, může se podívat sem.

G Suite: nový název pro služby Google Apps, které používáme v JSI

přidáno: 29. 9. 2016 21:21, autor: Janek Wagner

Dnes vám chceme představit nový název služby Google Apps, který lépe odráží poslání a plány společnosti Google: G Suite for Education.

V následujících týdnech se začne nový název používat například v administrátorské konzoli, v centru nápovědy i jinde. Za názvem G Suite for Education se skrývá stejné komplexní řešení, jaké jste si zvykli používat každý den, se stejnými výkonnými nástroji – Gmailem, Dokumenty, Diskem a Kalendářem.

Další informace se dozvíte na oficiálním blogu (pouze v angličtině).

Interview s pořadateli MoodleMoot.cz – soutěž pro střední školy

přidáno: 16. 9. 2016 1:29, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 16. 9. 2016 1:36 ]

Pořadatel mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2016 – společnost PragoData Consulting a spolupořadatel Univerzita Palackého v Olomouci se společně dohodli na zapojení studentů středních škol do MoodleMoot.cz 2016 mimo jiné prostřednictvím soutěže. Informace o soutěži jsou uvedeny na webu soutez2016.moodlemoot.cz. O vysvětlení detailů soutěže jsem požádal kolegu Michala Bajera.

Michale, co je hlavním cílem soutěže?
V rámci pořádání konference MoodleMoot.cz 2016 jsme se s Univerzitou Palackého v Olomouci dohodli na zapojení středních škol do společných aktivit. V tomto směru je hlavní aktivitou soutěž pro studenty středních škol v oblasti tvorby kurzů v LMS Moodle v daných oblastech.

Jaké oblasti/obory byly pro soutěž zvoleny?
Kurzy by měly být z kategorií: Planeta Země, Svět techniky, Svět v pohybu, World of languages. To je skutečně široce pojato a studenti si mají z čeho vybírat.

Není představa, že studenti připraví e-learningový kurz, moc odvážná? Zvládnou to?
Studenty bych nepodceňoval. Ukazuje se, že o mnoho oblastí mají velký zájem a jsou schopni připravit dobré podklady. Navíc součástí školních týmů bude učitel, kterého považujeme za mentora skupiny. Tedy rádce, prvního oponenta a někoho, kdo bude studentům oporou v případě „tvůrčí krize“.

Navíc jsme pro účastníky připravili ukázkový kurz a několik videí, které jim pomohou s prostředím Moodle. I náš Moodle tým bude připraven, v případě potřeby poskytnout konzultaci.

Jaký je o soutěž zájem?
Do soutěže se přihlásilo již několik škol, prvním jsme připravili prezentaci a ověřili, že studenti budou schopni soutěž zvládnout. Aktuálně je největší zájem o kategorii Planeta Země a témata, která si již studenti vybrali, jsou velmi zajímavá. Velmi se těším na finální výstupy studentů.

Zmínil ses Michale o této aktivitě jako o motivační, čím chcete účastníky motivovat?
Ty nejlepší pozveme na naši konferenci MoodleMoot.cz 2016, která je zaměřena na vzdělávání s využitím  Moodle. Dále pro studenty připravujeme workshop z oblasti on-line vzdělávání a e-learningových kurzů, který plánujeme na 18. 10. 2016. Za účast na kurzu získají certifikát o absolvování vydaný Moodle Partnerem pro ČR - PragoData Consulting, s.r.o.

Všichni účastnící získají také odznak OpenBadge do svého e-portfolia. Dále zúčastněné týmy získají přístup do e-learningových kurzů UPOL určených ke spolupráci SŠ a VŠ. Tak nahlédnou do kuchyně spolupořadatele konference. Tím snad splníme další z cílů soutěže, o kterém jsem se nezmínil, a tím je zlepšit rozhodování studentů co dál po maturitě. Třeba objeví pro ně neznámý a zajímavý obor, ve kterém se rozhodnou pokračovat.

Díky za rozhovor.

Ptal se Pavel Lorenc

PR článek


Použijte Google Album Archive

přidáno: 7. 8. 2016 4:19, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 7. 8. 2016 4:22 ]

Po ukončení služeb Picasa a Webová alba Picasa můžete v Google Album Archive mazat nebo stahovat fotografie, které jste nahráli i v ostatních službách Google: 
 • Webová alba Picasa, 
 • Google+,
 • Blogger,
 • Hangouts, 
 • Google Photos, 
 • Disk Google.
Podrobnosti naleznete v nápovědě Google.

Hodnocení realizace Strategie digitálního vzdělávání k 1. 7. 2016

přidáno: 5. 7. 2016 7:58, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 5. 7. 2016 7:58 ]

Po měsíci jsme opět zhodnotili veřejně dostupné informace o pokrocích ve Strategii digitálního vzdělávání, informuje Dan Lessner na našem webu DigiVzdelavani.cz. Přestože je zřejmé, že realizační tým ani zdaleka nezahálí, z pohledu veřejnosti není vidět, nakolik a jak se strategii daří naplňovat. Na hodnocení jsme tedy nic neměnili.

Přetrvává tak i problém komunikace (opatření 7 strategie). Zájemci o digitální vzdělávání neví, na čem konkrétně se pracuje. Těm ostatním pak MŠMT nevysvětluje cíle strategie a proč by se o digitální vzdělávání zajímat měli.

Naopak na našem webu k mírnému pokroku došlo. Doplnili jsme možnosti zapojení včetně odkazů na zajímavé zdroje. Na stejné stránce jsme zprovoznili možnost provoz webu přímo finančně podpořit.


9. 8.: Představení IoT platformy BigClown

přidáno: 5. 7. 2016 7:49, autor: Janek Wagner

Zveme vás na seminář "Představení IoT platformy BigClown", který se koná dne 9. srpna. 2016 od 18:00 hodin. Místo konání je Praha - Microsoft. Podrobnější informace o akci a registraci na ni najdete na webu GeekCore.  

Program semináře: 

Představení IoT platformy BigClown 

Přednáška bude rozdělena na tři části. Nejdříve se seznámíte s problémem bezpečnosti IoT, pak se budeme věnovat hardware BigClown a na konci uvidíte propojení BigClown s Microsoft Azure IoT. 

Internet of Threats aneb proč se bát internetu věcí 

Internet věcí představuje obrovskou příležitost, ale také obrovská rizika. Na přednášce si ukážeme omezení, která s sebou nese povaha IoT zařízení a možnosti jejich řešení. Zaměříme se také na typické problémy, kterým musejí tvůrci IoT zařízení čelit a uvidíme jak to dopadá, když se jim to nepovede. Přednáší: Michal Valášek.

Představení IoT platformy BigClown 

Účastníci budou seznámeni s novou IoT platformou BigClown, která výrazně zjednodušuje sběr dat a zjednodušuje implementaci bezpečných řešení pro IoT. Obsahem přednášky je představení platformy, jejích komponent a principů, na kterých platforma stojí a které implementuje. Přednáší: Martin Malý.

Azure IoT Hub 

V této části semináře se seznámíte se službou Azure IoT Hub, jak funguje a jak ji lze bezpečně propojit s platformou BigClown. Dozvíte se také něco o využití IoT v průmyslu, protože BigClown, i když to tak nevpadá, je z mého pohledu velmi zajímavá platforma nejen pro domácí použití. Přednáší: Štěpán Bechynský.

Hádek a Heřmánek pomohou učitelům s dějepisem či mediální výchovou

přidáno: 21. 5. 2016 2:21, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 21. 5. 2016 2:24 ]

Česká televize pokračuje v rozvoji vzdělávacích aktivit. Po vytvoření databáze krátkých naučných videí pro mladší děti v rámci projektu Duhový institut věd připravila ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a obecně prospěšnou společností EDUin, věnující se problematice vzdělávání, metodiky a pracovní listy určené učitelům žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol. První dvě sady vzdělávacích materiálů vznikly ke dvoudílnému Zločinu v Polné a k Hlasu pro římského krále.

„Oceňujeme snahu České televize jít cestou vzdělávání, a to nejen prostřednictvím samotných pořadů, ale i přímými kroky, tím, že učitelům základních a středních škol nově nabízí metodiky vázané na jednotlivé pořady, které jsou využitelné přímo v hodinách,“ říká Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin, a dodává: „V současnosti je takzvané otevřené vzdělávání trendem, který je vnímán jako jedna z cest k vyrovnávání sociálních nerovností.“

Prvními dvěma sadami metodických listů pro učitele společenskovědních předmětů byly opatřeny dva snímky České televize, Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného a Hlas pro římského krále scenáristy a režiséra Václava Křístka. K vybraným ukázkám z filmů byly vytvořeny pracovní listy, které pomohou učitelům na konkrétních příkladech vysvětlit svým žákům nejen historické situace a kontexty, ale také rozdíly mezi filmovou fikcí a exaktním historickým zpracováním.

Metodika k dvoudílnému Zločinu v Polné například rozpracovává témata xenofobie a společenských stereotypů a je rozdělena na tři části – první se věnuje dobovému českému nacionalismu, druhá postoji významných českých osobností k soudnímu projednávání Hilsnerova případu, třetí pak antisemitismu. „Zločin v Polné je výborným příkladem filmu, který se sice věnuje historické události, ale otevírá zcela současné otázky a dilemata,“ říká Jaroslav Pinkas, metodik Ústavu pro studium totalitních režimů a spoluautor vzdělávacích materiálů k filmu Zločin v Polné, a dodává: „Chceme využít i toho, že Česká televize je institucí s dostatečným kreditem a schopností oslovit veřejnost, aby bylo možné jejím prostřednictvím nabízet nové pohledy na události českých dějin. Na této práci se bude Ústav pro studium totalitních režimů i nadále s potěšením podílet.“ 

Metodiky, pracovní listy i ukázky z filmů jsou k dispozici na stránkách pořadů:

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti žáků

přidáno: 11. 5. 2016 5:08, autor: Janek Wagner

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) vyhlásila v lednu 2016 soutěž pro české školy, které využívají mezinárodní koncept ECDL, s cílem podpořit rozvoj digitální gramotnosti žáků a objektivní přístup pedagogů k hodnocení výsledků ICT vzdělávání.

V období od 1. února do 30. dubna 2016 bylo hodnoceno téměř 50 českých škol a 1500 jejich žáků. Kritériem úspěšnosti nebyl jen celkový počet realizovaných zkoušek ECDL a jejich výsledky v daném období, ale také struktura ECDL modulů a zaměření se na aktuální témata, jako je například bezpečné používání informačních technologií, spolupráce a výměna informací na internetu, úpravy digitálních obrázků či tvorba webových stránek. 

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠ elektrotechnická Praha 10 a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí, rozhodně velmi vážíme. 

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností. 

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme. 

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její pedagogy a cenu pro vítěznou žákyni společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR, a společnostCertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.

1-10 of 183