Vítejte na stránce spolku učitelů IT, ICT metodiků a školních správců sítí

Jednota školských informatiků, z. s. (JSI) je profesní organizace (zapsaný spolek), která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet.

Na konferenci Informatika ve škole na podzim 2001 vznikla iniciativa s kritickým přístupem k principům Státní informační politiky ve vzdělávání. Na základě následných zkušeností z jednání s vedením SIPVZ se ukázalo potřebné vytvořit významnější odborně respektovanou platformu. Proto byla na konferenci POŠKOLE dne 12. dubna 2002 založena Jednota školských informatiků (zprvu coby 4. odborná sekce české odnože nejstarší počítačové profesní organizace ACM), která byla později, dne 5. prosince 2003, zaregistrována na MV ČR jako samostatné občanské sdružení pod číslem VS/1-1/55 699/03-R. Nyní dle nového občanského zákoníku Jednota JSI působí jako zapsaný spolek. Další informace najdete na speciální stránce.

Aktuální tipy na akce
Sledujte náš FB profil 
DIGIVZDELAVANI.CZ

Provozujeme pro Vás web DIGIVZDELAVANI.CZ, který propaguje Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 a její prioritní cíle - podpořit otevřené vzdělávání, dále rozvíjet u žáků a učitelů od MŠ po SŠ a VOŠ rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Doporučujeme, informujeme ...

 • Jednota školských informatiků: Memorandum digitální kompetence Probíhající revize rámcových vzdělávacích programů přináší dvě hlavní změny. První je nový vzdělávací obor Informatika zaměřený na rozvoj informatického myšlení. Druhou je nová klíčová kompetence digitální, modernizované a nadoborové pojetí ...
  Přidáno v 9. 6. 2022 1:46, autor: Janek Wagner
 • Výsledky voleb JSI 2021 Ve Stanovami určené lhůtě, nebyla podána žádná stížnost ve věci přípravy, průběhu nebo výsledku voleb JSI.Prohlašuji tedy výsledky zveřejněné v  usnesení Volební komise JSI ke hlasování ve volbách VV ...
  Přidáno v 23. 11. 2021 1:06, autor: Janek Wagner
 • Usnesení volební komise - Volební výsledky - Volby JSI 2021 Volební komise JSI se dne 14. 11. 2021 usnesla takto:Volební výsledky - Volby VV JSI 2021Hlasovalo 56 / žádný neplatný hlas - výsledky z IS:Výkonný výbor JSIpořadí kandidátůJméno ...
  Přidáno v 15. 11. 2021 1:15, autor: Janek Wagner
 • Připomínky Jednoty školských informatiků k revizi RVP G v digitální oblasti Jednota školských informatiků dlouhodobě usiluje o úpravu zacílení a rozsahu výuky informačních technologií a informatiky tak, aby výuka odpovídala potřebám dnešních žáků. Oceňujeme, že se změny nezastavují na základních školách ...
  Přidáno v 12. 8. 2021 7:05, autor: Janek Wagner
 • Dotazník JSI: Učitel informatiky a revize RVP ZV Nedávno byla zveřejněna tzv. "malá" revize RVP ZV. Přináší významné změny v cílech, pojetí i organizaci naší výuky. Za několik let na ni má navázat revize "velká", která mimo jiné ...
  Přidáno v 20. 4. 2021 7:02, autor: Janek Wagner
 • 23.3.: Virtuální konference Moonshot pro učitele Zveme vás na virtuální mezinárodní konferenci o budoucnosti vzdělávání Moonshot. Její dopolední část bude věnována stěžejním tématům, kterými se Národní pedagogický institut České republiky zabývá. Nahlédneme na podporu práce učitelů ...
  Přidáno v 16. 3. 2021 13:15, autor: Janek Wagner
 • Stanovisko Jednoty školských informatiků k revizi RVP ZV v digitální oblasti Jednota školských informatiků dlouhodobě usiluje o úpravu zacílení a rozsahu výuky informačních technologií a informatiky tak, aby výuka odpovídala potřebám dnešních žáků. Požadavky v RVP jsou staré již 17 let ...
  Přidáno v 5. 3. 2021 10:33, autor: Janek Wagner
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 235 Zobrazit více »


Informace pro zájemce o členství ve spolku Jednota školských informatiků najdou informace na stránce Členská přihláška.